Menu

Anketa o kompenzacích: Do měsíce zkrachuje čtvrtina barů

18. 02. 2021

Pokud budou nadále platit stávající zákazy a kompenzační modely, celá čtvrtina podnikatelů provozujících bary v Česku neudrží své podnikání déle než jeden jediný měsíc. Vyplývá to z bleskového průzkumu, který o uplynulém víkendu provedla Hospodářská komora ČR ve spolupráci s osmi oborovými asociacemi a svazy, mezi nimiž byla i Česká barmanská asociace.

Na výzvu k vyplnění anketního dotazníku zareagovalo v neděli a v pondělí několik desítek provozovatelů, kteří jsou členy CBA. Největší skupina z nich čítající 28,6 % odhaduje své rezervy ještě na jeden až tři měsíce podnikání. Již zmiňovaných 25 % nevydrží déle než jeden měsíc a necelých 15 % už zkrachovalo či momentálně míří do insolvence.

„Výsledky nás vůbec nepřekvapily. Potvrdilo se, že provozovatelé barů nesedí na uspořených milionech, a že vládou schválené kompenzace jsou nedostačující. Považujeme to za jednoznačné selhání státu v oblasti kompenzací postihnutým subjektům,“ nechal se slyšet prezident České barmanské asociace Aleš Svojanovský.

S jeho vyjádřením korespondují i odpovědi respondentů na další anketní otázky. Podle 45,7 % provozovatelů barů současné krizové programy vlády nepokrývají ani pětinu celkových nákladů firmy, včetně těch mzdových, přičemž 8,6 % z nich nedosáhne na vůbec žádnou podporu. Více než dvě třetiny respondentů za potenciálně spravedlivý vládní program podpory označuje takový, který by vyplácel kompenzace vypočítávané z obratu dosaženého v předkrizové době.

Celkem na bleskovou anketu odpovědělo 1274 respondentů z 8 vybraných v Hospodářské komoře začleněných i spolupracujících společenstev nejvíce postižených dopady vládními preventivními opatřeními proti šíření onemocnění covid-19. Aktuální data poskytli členové Asociace hotelů a restaurací, České komory fitness, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Potravinářské komory, Asociace prádelen a čistíren, České barmanské asociace, České eventové asociace a Unie filmových distributorů.

Průzkum ukázal, že většině podnikatelů současné vládní programy pokrývají méně než třetinu jejich mzdových a fixních nákladů. Zbylých 70 % měsíčních nákladů zcela uzavřených nebo polouzavřených provozů se snaží zaplatit půjčkami od bank, rodinných příslušníků a přátel nebo z vlastních rezerv. Za aktuálně nastavených podmínek nedokáže již déle než jeden měsíc podnikat pětina odpovídajících.

Na 98 % podnikatelů minulý týden ohlášený záměr vlády nepovažuje za funkční a spravedlivý. Většina podnikatelů za efektivní podporu označila variantu, kdy stát kompenzuje určité procento z obratu, kterého dosáhli v předkrizové době. Podnikatelé připouští i možnost, že by podpora byla odvozená od poklesu obratu, a to mezi srovnatelným krizovým obdobím a předkrizovým obdobím. Pro tuto možnost se vyjádřila asi pětina účastníků šetření.Připravil Aleš Svojanovský.

www.cbanet.cz
www.iba-world.comArchiv