Menu

Výzva vládě k záchraně cestovního ruchu

09. 04. 2020

Zaměstnavatelské, profesní a odborné asociace a svazy zastupující víc jak 60 tisíc zaměstnavatelů, kteří tvoří na čtvrt milionu pracovních míst v nesčetných oborech těžících z poptávky a kupní síly příchozích spotřebitelů, včetně ubytovacích, stravovacích služeb a léčebného lázeňství, společně vyzývají vládu, aby se začala zabývat návrhy, které předložily v rámci záchrany odvětví cestovního ruchu v České republice. Pro většinu firem v oblasti cestovního ruchu – a stovky tisíc jejich zaměstnanců – jsou to právě vládou přijímaná opatření, která rozhodnou o stabilitě naší otevřené ekonomiky, těžící nejen z kupní síly cca deseti milionů tuzemských spotřebitelů, ale zejména ze zahraniční kupní síly a poptávky, z exportu včetně toho skrytého spjatého s cestovním ruchem, s incomingem. Zatím to vypadá, že tržní platforma cestovního ruchu (řadou politiků okleštěně vnímaná /podle sebe soudím tebe/ jen jako vyvážení v Česku vydělaných peněz do zahraničí), byla hozena přes palubu, a že vláda má představu, že si firmy, které podnikají v cestovním ruchu, pomohou samy. To je ovšem fatální omyl.

Konkrétně:
Úvěrové programy COVID – první vlna
byla ihned vyčerpána a drtivá většina podnikatelů dosud čeká na informaci, zda byla jejich žádost akceptována.  Druhá vlna se netýká Prahy, která je však nejvíce zasažena krizovými opatřeními. Třetí připravovaná vlna zcela vylučuje cestovní ruch a export. Na okamžitou pomoc s likviditou tak po třech týdnech dosáhlo jenom několik jednotek procent žadatelů. Taková koncepce programu nejvíce postiženému sektoru, kterým je cestovní ruch, skutečně nepomůže.

Program MPSV ANTIVIRUS – byl vyhlášen ve dvou režimech „A“ a „B,“ ale dosud není jasné, kdo a za jakých podmínek jej může využít – například, zda je aplikovatelný na částečně uzavřená ubytovací a gastronomická zařízení apod. Na četné dotazy podnikatelů nikdo neodpovídá. Podmínky jsou nejasné, úřady práce nemají jednotný názor a chybí jasný výklad. Také není zřejmé, jak rychle se finanční pomoc ze strany státu dostane k zaměstnavatelům.

Program neřeší období po ukončení mimořádných opatření, kdy bude většina podniků v cestovním ruchu čelit nízké poptávce a kdy hrozí, že přijde hlavní vlna propouštění. Je tedy jednoznačně nutné už teď prodloužit režim B o minimálně tři měsíci po skončení nouzového stavu pro ty, kdo budou čelit problémům s nedostatkem poptávky ještě několik měsíců po odeznění pandemie.

Odvody zaměstnavatelů za zaměstnance – po uzavření provozoven ubytovacích a stravovacích služeb, jsou podnikatelé na samém dně svých finančních možností. Za této situace vláda zcela ignoruje návrhy zástupců podnikatelů na odpuštění odvodů zaměstnavatele za zaměstnance a předpokládá, že finanční prostředky poskytnuté jako pomoc pro zachování pracovních míst zaměstnavatelé z více než třetiny vrátí formou odvodů. Přitom právě většina programů podpory zaměstnanosti ve vyspělých evropských zemích, počítá s odpuštěním těchto odvodů v období, kdy bude program podpory zaměstnanosti fungovat.

Výše uvedené organizace vyzývají opakovaně vládu, aby se začala seriózně zabývat a jednat o navrhovaných opatřeních zpracovaných do Záchranného plánu cestovního ruchu. V opačném případě ponese přímou odpovědnost za dopady do nezaměstnanosti tisíců lidí a životní úrovně obyvatel v mnoha turistických regionech České republiky, nevyjímaje hlavní město Prahu.

Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020 zde.

Připravili: viceprezident Svazu léčebných lázní ČR Martin Plachý, předseda Fóra cestovního ruchu ČR, z.s. Viliam Sivek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu SOCR ČR pro cestovní ruch Václav Stárek a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

www.lecebnelazne.cz
www.ahrcr.cz
www.socr.cz
www.forumcr.cz
www.facebook.com/forumcr.cz

 Czech Specials
Side VSH