Menu

Výstava Adély Matasové Metasystémy v GASK 20. 3. – 5. 6. 2022

10. 03. 2022

Výstavní projekt Metasystémy multimediální umělkyně Adély Matasové, držitelky Ceny Ministerstva kultury za rok 2021, bude od 20. března k vidění v Galerii Středočeského kraje. Jde o rozsáhlou výstavu mapující autorčinu tvorbu nejen z posledních dvou desetiletí, ale i její starší práce z období šedesátých až devadesátých let minulého století. Celá expozice je strukturována do tematických celků – metasystémů, které spolu navzájem komunikují.

Pozvánka na vernisáž výstavy ZDE.

Pomyslným počátkem výstavního projektu Metasystémy je bezesporu odhalení sochařské realizace Dešťová stěna IV., které se uskutečnilo na podzim loňského roku. „Počátek mých instalací je oslovení místem,“ vyjádřila se autorka k volbě intervence tohoto díla do stěny bastionu v zahradách GASK. Pro tuto instalaci je příznačná práce s prvkem interaktivity, který definuje poslední dvě dekády umělecké tvorby Adély Matasové. Výstava Metasystémy pak představuje průřez autorčinou dlouhodobou uměleckou prací. Přesto nelze na tuto výstavu nahlížet jako na pokus o retrospektivní přehlédnutí dosavadní tvorby, v expozici je stěžejní právě dialog starších a současných děl, který je strukturován do pěti tematických celků, metasystémů, konkrétně organických, civilizačních, symbolických, racionálních a tělesných.

Pro autorčinu tvorbu je příznačná práce s materiály a neutuchající zájem o nejnovější posuny v oblasti vědeckého či sociálně-kulturního vývoje. „Neustále jsem chtěla objevovat nové přístupy, jak ztvárnit myšlenky, které jsou si dost podobné,“ doplnila sama autorka. Právě materiálové badatelství umožňovalo autorce se cítit trochu svobodněji i v dobách politického a kulturního útlaku 70. a 80. let. Počátek její tvorby ovlivňovala práce s pryskyřicí, prostřednictvím které modelovala podmanivé tvary odkazující k různým biomorfním elementům. V nadcházející dekádě se pro autorku stala základním vyjadřovacím prostředkem papíro-lněná hmota, která umožňovala fyzikální experimenty realizované nezřídka se zapojením vlastního těla do tvůrčího procesu. Po roce 1989 rozšiřuje umělkyně materiály o železo, ocel a zrcadlící plochy se zapojením interaktivních principů. Její aktuální zájem je soustředěn rovněž na využívání nových médií ve formě monumentálních videoinstalací.

Adéla Matasová patří k výjimečným osobnostem, které formují podobu českého výtvarného umění již od šedesátých let minulého století, kdy se aktivně zapojila do živé umělecké atmosféry spojené s uvolněnou politickou a kulturní atmosférou. V době normalizace a v 80. letech si naopak autorka zvolila vědomý distanc od oficiálního kulturního provozu. S novou energií se potom na české i mezinárodní scéně prosazuje po roce 1989, kdy se zároveň ujímá pozice vedoucí ateliéru na pražské VŠUP. Její díla jsou zastoupena v mnoha českých i zahraničních galeriích.
Připravila Alena Sedláčková.

www.gask.cz

www.facebook.com/galerie.GASK/
www.instagram.com/gask_kutnahora/?hl=cs
www.youtube.com/channel/UCerwr-l4IpwqB2ChDVSz79Q?reload=9&view_as=subscriberArchiv