Menu

Spiritualita pro obě poloviny života

11. 06. 2018

23. července 2018 proběhne v kostele Pražského Jezulátka na Malé Straně přednáška amerického kněze a spisovatele Richarda Rohra. Richard Rohr přijíždí do Česka po 12 letech na pozvání zástupců hnutí Chlapi, které se inspiruje Richardovou životní prací s muži a jeho myšlenkami o prohlubování mužské spirituality a postavení muže ve společnosti. Na pořádání návštěvy a přednášky pro veřejnost se podílejí organizace YMCA Familia a bosí karmelitáni z Kláštera Pražského Jezulátka.
„Při jednom z našich prvních setkání v roce 2001 pojmenovával Richard mužskou a ženskou duchovní cestu růstu, zasadil ji do srozumitelných kulturních a společenských souřadnic,“ vysvětluje Petr Glogar, provinční delegát řádu bosých karmelitánů v ČR a předseda YMCA Familia. „Myslím, že jsme mnohé z toho tušili, mnohé jsme se pokoušeli realizovat a asi se nám mnohé i dařilo. Najednou jako by vše dostalo jasný směr. Iniciace dospělých mužů se pro řadu lidí stala hlubokou životní zkušeností a novým začátkem. Uvědomovali jsme si, co je na cestě duchovního růstu důležité – jak pro muže, tak pro ženy. Od té doby na tom společně se stovkami mužů a žen v naší zemi pracujeme.“
Přednáška Richarda Rohra „Spiritualita pro obě poloviny života“ se uskuteční v pondělí 23. 7. od 18 hodin v Kostele Pražského Jezulátka. Bude probíhat v angličtině s tlumočení do češtiny. Vstup je volný, rezervace není nutná. Po přednášce bude následovat krátká tisková konference.

Richard Rohr
je americký kněz, františkán, mezinárodně uznávaný učitel kontemplace a spisovatel. V Albuquerque v Novém Mexiku založil Centrum pro akci a kontemplaci, kde stále působí. Pořádá přednášky a duchovní cvičení po celém světě. Je autorem řady knih, z nichž u nás vyšly například Cesta divokého muže, Pád vzhůru a v roce 2017 kniha Na prahu proměny. Jedním z Richardových stěžejních programů je Iniciace MROP (Men`s Rites of Passage), v češtině známá pod názvem Rituál přechodu do zralé dospělosti.

Člověk v dialogu
Přednáška je součástí cyklu Člověk v dialogu, který pořádá komunita bosých karmelitánů z Kláštera Pražského Jezulátka. Cyklus se věnuje tématu člověka v současné společnosti. Je otevřen široké veřejnosti, vystupují v něm osobnosti z mnoha oborů. Mezi letošními hosty jsou kromě Richarda Rohra například žurnalista Václav Moravec, filosof Jan Sokol či chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek.
Připravila Hana Říhová.

www.pragjesu.cz/clovekvdialogu
www.familia.cz
www.chlapi.online  Archiv