Menu

Staroměstská Madona nově po šesti stoletích

04. 03. 2020

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci se sdružením CESNET a společností MUSOFT.CZ připravilo novou prezentaci Madony ze Staroměstské radnice ve své stálé expozici a na Internetu. Gotická socha z druhé poloviny 14. století je cennou součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy. Do roku 1945 zdobila nároží Staroměstské radnice v Praze, kde ji poté nahradila replika. V letech 2017-2018 byla socha Madony restaurována v ateliéru AVU v Praze Jakubem Kachútem. 

Během umístění sochy v ateliéru sdružení CESNET vytvořilo detailní 3D model sochy s využitím fotogrammetrie, optického skenování a zpracování v software Blender. 3D model slouží jednak pro podrobné dokumentační zachycení stavu sochy před a po restaurování a jednak pro prezentaci sochy veřejnosti novým způsobem. Návštěvníci stálé expozice v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy mají možnost si spolu se sochou Madony prohlédnout na dotykovém panelu její interaktivní 3D model.  

Návštěvníci mají možnost díky vizualizaci nejen vidět sochu ze všech stran, ale i odnímat a doplňovat části, které byly vytvořené během restaurování sochy. Protože historické prameny o původní podobě sochy mají různou úroveň přesnosti, bylo při restaurování rozhodnuto sochu doplnit pouze vybranými částmi. Návštěvníci mají možnost srovnání podoby sbírkového předmětu před a po restaurování a s různou volbou doplněných částí. Součástí vizualizace jsou doplňující anotace k různým částem sochy. Stejný model mohou návštěvníci vidět i na stránce muzea http://www.muzeumprahy.cz/madona-ze-staromestske-radnice.

Software pro vizualizaci interaktivních 3D modelů sbírkových předmětů vytvořilo sdružení CESNET tak, aby byl snadno využitelný se škálou zobrazovacích zařízení, od dotykové obrazovky, přes mobilní telefony návštěvníků až po velké stěny z LCD panelů. Každá instalace v expozici je připojena k Internetu, což umožňuje její snadnou správu a aktualizaci na dálku. 

Vývoj proběhl v rámci projektu Využití 3D modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí (TL1000152), podpořeném Technologickou agenturou ČR v program ÉTA.
Připravila Martina Hoffmanová. 

http://muzeumprahy.cz/Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba