Menu

Společný projekt Krajanky ZOO a Zoo Praha

07. 02. 2019

Ochrana goril nížinných ve střední Africe je jedním ze stěžejních in situ projektů pražské zoologické zahrady. Díky prostředkům sdružovaným na sbírkovém kontě „Pomáháme jim přežít“ může Zoo Praha rozvíjet aktivity na pomoc gorilám, jejichž základem je environmentální vzdělávání mladých generací. Již v loňském roce se k podpoře projektu přidala i česká rodinná firma ALIMPEX FOOD a.s., a to prostřednictvím dětských smetanových krémů Krajanka ZOO ve třech příchutích – kakao, vanilka a smetana. Z prodeje každého zakoupeného kelímku těchto výrobků putuje finanční obnos na ochranu gorily nížinné, gaviála indického nebo koně Převalského přímo v jejich přirozeném životním prostředí. V loňském roce předala firma pražské zoo prvních sto tisíc korun. Nyní je příspěvek dalších dvě stě tisíc. ALIMPEX FOOD a.s. i pražská zoo děkují za podporu všem, kdo si výrobek koupili a tím si nejenom pochutnali na poctivé smetanové svačince s menším obsahem cukru, ale rovněž podpořili projekt, který navrací zvířata do jejich původních domovů.

voucher

„Zoo Praha pod hlavičkou ‚Pomáháme jim přežít‘ již řadu let realizuje projekty na ochranu ohrožených druhů.  Zaměřujeme se například na ochranu goril a dalších obyvatel tropických deštných lesů v Kamerunu nebo gaviálů v indické řece Čambalu,“ uvádí Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. „Zoo ale dlouhodobě sehrává klíčovou roli také v návratu koně Převalského do přírody. V posledních letech své úsilí v této oblasti ještě znásobila, když ve spolupráci s Armádou ČR uskutečnila již osm transportů těchto posledních divokých koní do mongolských stepí. Spolupráci s firmou ALIMPEX FOOD a.s. hodnotíme velice přínosně a budeme v ní i nadále pokračovat,“ dodává Miroslav Bobek.
Krajanka ZOO finančně přispívá na tři významné projekty – návrat koní Převalského do Mongolska, ochrana gaviálů na indické řece Čambal a pomoc gorilám i dalším ohroženým druhům ve střední Africe,“ říká Martin Kincl, marketingový manažer značky Krajanka. Pokud si zákazník vybere v obchodě kelímek s kresbou jednoho z těchto zvířecích hrdinů, tak automaticky posílá na sbírkové konto deset haléřů. Každým haléřem pomáhá chránit tyto ohrožené druhy přímo v jejich domovině a rozšířit osvětu o ochranářských projektech, o kterých se snažíme informovat i českou veřejnost, zejména děti. Ty se mohou něco přiučit o životě těchto zvířat na webových stránkách www.krajankazoo.cz nebo v edukativních videích na facebooku či youtube,“ dodává Martin Kincl.
Domovem goril nížinných (Gorilla gorilla gorilla) jsou tropické deštné lesy střední Afriky – snad nejúchvatnější prostředí naší planety. Pro potřeby těžby dřeva však byly tyto lesy protkány sítí cest, která i kdysi vzdálené a nedostupné oblasti zpřístupnila nejen mechanizaci svážející vytěžené dřevo, ale také lovcům a pytlákům. Za posledních zhruba sedmdesát let se stavy goril nížinných v přírodě snížily o 80 % a na Červeném seznamu IUCN jsou vedeny jako kriticky ohrožené. V nejbližších několika desetiletích jim hrozí vyhynutí. Jejich vymírání může pomoci zastavit zejména podpora ohleduplné těžby dřeva a nalezení alternativních zdrojů obživy pro venkovany, ale také vzdělávací a osvětová činnost.
Stěžejním projektem pražské zoo ve střední Africe je Toulavý autobus. V rámci něj jsou děti z odlehlých pralesních oblastí Kamerunu brány na exkurze do záchranného centra v Mefou nebo do zoo Mvogt-Betsi v kamerunském hlavním městě Yaoundé. Zde se zúčastní vzdělávacích programů, spatří na vlastní oči (často poprvé v životě) gorily a další pralesní zvířata a poznají v nich fascinující tvory hodné ochrany, ne jen maso na talíři. V roce 2013 pražská zoo v kamerunské obci Somalomo, při hranici biosférické rezervace Dja, založila Ekoklub přátel Dja, k němuž o rok později přibyla odnož v nedalekém Essengbotu. Cílem obou je pracovat s místními mladými lidmi na projektech zaměřených na ochranu životního prostředí. Členové klubu vyvíjejí řadu aktivit – osvětlují například, proč je dobré nejíst maso pralesních zvířat, tzv. bushmeat, a čím se dá nahradit. Mezi úspěšné akce ekoklubu patří výsadba školky kakaovníků nebo stromů moringa, které lze mimo jiné zužitkovat jako krmivo pro řekomyši. Maso těchto nenáročných hlodavců by mohlo uspokojit poptávku po bushmeatu, proto pražská zoo založila v Somalomu v roce 2013 jejich chov.
Příznivci Zoo Praha mohou její projekty na pomoc divokým zvířatům podpořit také převodem libovolné částky na sbírkové konto „Pomáháme jim přežít“ (číslo účtu 43–6804660247/0100) nebo zasláním dárcovské SMS (tzv. DMS) na číslo 87 777 ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY XX (XX = zvolená částka). Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt pak putuje 29, 59 nebo 89 Kč. Zájemci mohou využít rovněž variantu trvalého příkazu (každý měsíc se zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha), a to na všechny uvedené částky. Tvar SMS zprávy pro trvalý příkaz je DMS TRV OHROZENEDRUHY XX.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

ALIMPEX FOOD a.s.
je společností zabývající se zejména velkoobchodem a distribucí čerstvých, mražených a nechlazených potravin. Od roku 2000 zahrnula firmy do svých aktivit logistické a distribuční služby. Tyto aktivity prošly rychlým vývojem jak z hlediska sortimentu, tak i obratu. Katalogová nabídka obsahuje více než 6500 položek výrobků. Společnost dodává na trh výrobky českých mlékáren, ale i vlastní značky: Balsýr, Blaník, Dr. Halíř, Krajanka, Krajanka mléčné, Krajánek, Milkin, Pâté du Chef a Polárka. Dále pak značky, které na trhu výhradně zastupuje, jako například EISKAFEE, Elinas nebo Philadelphia.


KRAJANKA ZOO
byla uvedena na trh v březnu 2018. Jedná se o dětské smetanové krémy s menším obsahem cukru. Výrobek podporuje unikátní projekt Zoo Praha „Pomáháme jim přežít“. Z každého zakoupeného kelímku smetanového krému tedy putuje finanční obnos na ochranu goril nížinných ve střední Africe, gaviálů indických na řece Čambal nebo koní Převalského v Mongolsku. Krajanka ZOO tak přispívá i k informování české veřejnosti, zejména dětí. Zákazníci naleznou Krajanku ZOO ve vybraných obchodních řetězcích, a také na nezávislém trhu ve dvou velikostech balení. Více o projektu je na www.krajankazoo.cz nebo na www.zoopraha.cz v záložce Pomáháme jim přežít.

Pražská zoologická zahrada
je nejnavštěvovanější zoo v České republice. Jen za loňský rok do ní zavítalo přes 1,4 milionu návštěvníků. Celková rozloha Zoo Praha je 58 ha a na této ploše se nachází 12 pavilonů a přes 150 expozic. V nich žije více než 5000 živočichů náležejících k 680 druhům, od savců, ptáků, plazů a obojživelníků, přes ryby a paryby, až po zástupce bezobratlých. Zoo Praha se mnoho let intenzivně věnuje také ochraně ohrožených druhů zvířat přímo v místě jejich přirozeného výskytu. Mezi její nejznámější in situ projekty patří Návrat divokých koní (návrat koně Převalského do Mongolska), Toulavý autobus (ochrana goril nížinných a dalších zvířat v Africe) a záchrana gaviála indického v Indii. Další informace o Zoo Praha naleznete na www.zoopraha.cz a na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram).
Připravila Kateřina Goroškov.

www.alimpex.cz
www.zoopraha.cz
www.krajankazoo.czArchiv