Menu

Podzimní festival duchovní hudby

18. 10. 2022

Duchovní hudba v proměnách století
29. ročník, 25. 9. – 22.10. 2022
Letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby zachovává tradiční dobu konání, počet koncertů i kvalitu pozvaných interpretů jako ročníky předešlé (25.9.-22.10. 2022). Využívá mimořádného genia loci města Olomouc a je určen především pro jeho obyvatele a návštěvníky. Festival zaštítil a finančně podpořil administrátor olomoucké diecéze, hejtman olomouckého kraje, primátor města Olomouc a ministr kultury ČR.  Koncerty jsou umístěny do historicky cenných a akusticky pozoruhodných prostor spojených s duchovním, společenským a kulturním životem Olomouce.  Návštěvníci jsou zváni na sedm koncertů do arcidiecézního muzea a do pěti dominant města: dómu sv. Václava, chrámu Panny Marie Sněžné, baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, kaple Božího těla / Konvikt a do Husova sboru.  Program letošního ročníku nabízí ojedinělý a žánrově i druhově pestrý program složený z duchovní hudby více než šesti století.

Festival zahajuje slavnostním koncertem v neděli 25. 9. v dómu sv. Václava, kde zazní velkolepá kantáta pro sóla, sbor a orchestr Antonína Dvořáka Svatební košile podle balady K. J. Erbena.  Dvořák zpracoval Erbenovu dramatickou báseň velice invenčně, mistrovsky vykreslil charaktery jednotlivých scén a jednajících postav a vytvořil tak dodnes působivé dílo. Koncert je pořádán ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové, dirigentem bude Tomáš Brauner. Na provedení tohoto rozsáhlého díla se bude podílet i Český filharmonický sbor Brno a trojice vynikajících sólistů (Pavla Vykopalová, Tomáš Černý, Svatopluk Sem).

Dirigentské mistrovství zakladatele a dlouhodobého dramaturga festivalu Stanislava Macury, který bohužel v letošním roce zemřel, připomene festival ve čtvrtek 29.9. v arcidiecézním muzeu představením filmového záznamu koncertu z roku 2000, při kterém zazněla kantáta Johanna Sebastiana Bacha „Widerstehe doch der Sünde“ BWV 54 pro alt a orchestr a osmá symfonie Antona Brucknera.

V Husově sboru zazní v neděli 2.10. dramaturgicky zajímavý program, který nabídne posluchačům velmi málo hrané anglikánské žalmy Georga Friedricha Händela, zv. Chandos Anthems. Interpretace se ujal soubor Ensemble Inégal, který na našem festivalu už provedl řadu zajímavých děl z období baroka, klasicismu a 20. století. Dirigentem koncertu bude Adam Viktora.

Koncert v komorním prostředí Kaple božího těla v Konviktu ve středu 5.10. je věnován jediné celovečerní skladbě Oliviera Messiaena nazvané Kvartet pro konec času. Tato skladba patří mezi nejdiskutovanější kompozice 20. století a je považována za mistrovské a myšlenkově hluboké dílo předního francouzského skladatele, který zemřel před třiceti lety. Skladbu provede Lobkovicz trio a klarinetista Karel Dohnal.

Osobnost skladatele Jana Křtitele Vaňhala je veřejnosti známá především díky edukativní hudební literature pro klávesové nástroje. Koncert v neděli 9.10. v působivém prostředí baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku nám představí tohoto českého skladatele období klasicismu i jako autora skvělých orchestrálních a vokálně instrumentálních děl. Interpretem bude soubor Musica Florea, který bude řídit Marek Štryncl.

Koncert v sobotu 15.10. v chrámu Panny Marie Sněžné je pořádán ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Institutem Adama Mickiewicze v rámci projektu Polská sezóna v Olomouci. Zazní na něm duchovní vokální díla polských, ale i světových skladatelů v interpretaci známého polského chlapeckého a mužského sboru Poznańskie Słowiki, který bude řídit Maciej Wieloch,

Závěrečný koncert festivalu v sobotu 22.10. nabízí v dómu sv. Václava v interpretaci Janáčkovy filharmonie Olomouc tři pozoruhodná díla sestavená do jedinečné dramaturgie: v úvodu zazní koncertní předehra Hebridy Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, koncertu bude dominovat religiózní skladba Paula Hindemitha symfonie Malíř Mathis a se svými posluchači se pro tento rok rozloučí festival kantátou Leoše Janáčka Věčné evangelium, která je inspirovaná učením středověkého mnicha Joachima z Fiore, jednoho z těch, kdo očekávali, že ve vývoji lidstva zvítězí všesjednocující láska. Vedle orchestru na realizaci koncertu bude spolupracovat Český filharmonický sbor Brno, sopranistka Alžběta Poláčková a tenorista Jaroslav Březina a francouzský dirigent Pierre Bleuse, který se na festivalu představí poprvé.

pfdh_obr
Připravily spolek MUSICA VIVA ve spolupráci suměleckou agenturou ARS VIVA.

www.podzimni-festival.czArchiv