Menu

Soutěž Rozpočti si to! zná letošní vítěze

15. 10. 2020

Proběhlo velké finále VII. ročníku soutěže Rozpočti si to! v kategorii 2. stupeň Základních škol. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací byla akce realizována v on-line režimu. Pořadatelem je společnost yourchance a její projekt Finanční gramotnost do škol. Hra prověřuje finanční gramotnost na českých školách a každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol. 

Finále v éteru moderovala Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti a Jana Merunková, ředitelka a spoluzakladatelka yourchance o.p.s. Ta zasedla společně s lektorkami projektu Finanční gramotnost do škol Evou Zůnovou a Monikou Houškovou také do poroty, která hodnotila připravená videa finálových týmů a následně rozhodovala o vítězích. Během finále měly týmy za úkol představit porotě a ostatním on-line účastníkům co nejzajímavějším způsobem svoji herní domácnost a sdělit jim tři nejdůležitější poznatky, které si ze soutěže odnáší. Porota hodnotila obsah i formu prezentace každého týmu. Všímala si také kreativity, kterou týmy do finálního videa dostaly.   

„Oceňuji každého, kdo se do soutěže zapojil. Bez ohledu na to, zda si dnes odnesete ten největší počet Chechtáků a tím pádem vystoupáte na stupínky vítězů. Vyhrává úplně každý už proto, že si ze soutěže odnese nějakou praktickou zkušenost do života, která se mu bude hodit. Velký dík patří také všem učitelům, kteří podpořili své týmy a zapojili je do soutěže. Vážím si naší spolupráce,“ řekla úvodem přenosu Jana Merunková. Porotkyně Monika Houšková dodala: „Velmi si cením toho, že i v dnešní době, vlastně celém koronavirovém roku, který byl hodně poznamenán absencí fyzického kontaktu a kdy jste soutěžili a komunikovali primárně on-line, jste dokázali také natáčet videa a celkově se se soutěží tak úspěšně popasovat.“ 

„Dnes vás již hodnotit nebudu… byla bych neobjektivní, protože jsem s vámi strávila několik měsíců, večerů a nocí, kdy jsem vyhodnocovala vaše odpovědi a plnění podmínek soutěže. Vaše výkony byly úžasné a děkuji těm, kteří měli tu odvahu a o sdělení důvodu mého hodnocení si sami napsali. Přeji vám hodně zdaru a štěstí v dnešním finálovém dopoledni,“ zaznělo z úst metodičky projektů yourchance Michaely
                                                                                                                                  Škorničkové v pozdravu přítomným.

Smyslem interaktivní hry Rozpočti si to! je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího hospodaření. Soutěž je postavena na hře, která běží ve webové aplikaci. On-line hra je rozdělena na tři kola: první kolo je zaměřeno na profil herní rodiny (domácnosti) a její bydlení, dopravu a jídlo; druhé kolo pak na další výdaje domácnosti (např. oblečení, média apod.); ve třetím kole se týmy zabývají tématem Vánoce, tvorbou finančních rezerv a investicemi. Hra je doplněna o kreativní a bonusové úkoly, které jsou dobrovolné, ale pomohou proniknout hlouběji do problematiky peněžního toku herní rodiny a její konkrétní situace. Ke kreativním úkolům patří například medailonek rodiny, finanční rezerva, rodinný recept, představení toho, jak vypadá bydlení nebo jídelníček. Bonusové úkoly jsou rozdělené do šesti oblastí, které jsou zaměřené na různé nástroje, pomocí nichž se můžete finančně vzdělávat – audio-video, kvízy, hry a aplikace a další. Obsahují různé formy získávání informací, rozvíjení schopností a celkově kompetencí. Cílem týmů je nasbírat co nejvíce virtuálních zlatých herních mincí Chechtáků. Úspěch ve hře záleží na vědomostech, aktivitě týmu a na zvolené strategii. Rozhodnutí, která tým udělá, může ovlivnit rozpočet týmu i finální zisk Chechtáků. Kromě toho musí týmy myslet i na spokojenost členů herní domácnosti. 

Soutěžní platidlo Rozpočti si to! Chechták povýšilo svoji hodnotu a poslání díky probíhající veřejné sbírce yourchance: Chechták pomáhá – investice se společenským přesahem. Cílem sbírky je podpora realizace obou celostátních projektů yourchance Finanční gramotnost do škol a Začni správně. Ten, kdo si zakoupí unikátní soutěžní platidlo Chechták, vyjádří souhlas s potřebou vzdělávání v oblasti financí, hospodaření a osobní prosperity. Zároveň podpoří poslání projektu Začni správně vytvořit funkční systém integrace mladých dospělých, kteří opouštějí dětské domovy a pěstounskou péči. V prodeji jsou Chechtáky stříbrné, z odolného lesklého kovu Nordic Gold a nově také z pravého zlata. Každá je k dostání v etuích s certifikátem pravosti a lze je objednávat na webových stránkách chechtakpomaha.cz. Edice pro rok 2020 jsou v počtech: Nordic Gold 1000 ks, stříbro 100 ks a pravé zlato pouze 20 ks! 

I přes COVID-19 nepřízeň a on-line výuku od 11. března do konce školního roku se soutěže ve školním roce 2019/2020 zúčastnilo 477 týmů z celého Česka , což je od předešlého ročníku nárůst o 110 %. Z 1. stupně zákadních škol to bylo 60 týmů, 2. stupeň zákadních škol měl hojnou účast 259 týmů a ze středních škol, včetně gymnázií to bylo 158 týmů. A jaké byly letos výsledky? 

Kategorie 1. stupeň zákadních škol 

  1. Pandy a kočky ze zákadní školy Deštné v Orlických horách
  2. Moučkovi 1 ze ScioŠkoly v Brně
  3. Bídáčci ze ScioŠkoly v Brně 

Součtem bodů byly před třetím vítězným týmem zákadních škol Jedno-hubky z Dětského domova Uherský Ostroh, které ale soutěžily v kategorii rodinných skupin v Dětských domovech. Věkově ale tým odpovídal prvnímu stupni zákadních škol.

Kategorie 2. stupeň zákadních škol 

  1. Originální ze zákadní školy Vimperk, Smetanova
  2. Memesovi z Gymnázia v Písku
  3. rodina Soutěživých ze zákadní školy Vimperk, Smetanova 


Kategorie gymnázií a středních škol 

  1. Kubisgang 2 ze Střední průmyslové školy Třebíč
  2. Igorovci z Vyšší odborné školy a Střední školy v Českých Budějovicích
  3. Švédovi z Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy (GPOA) Znojmo 

Veškeré výsledky najdete na webových stránkách soutěže http://www.rozpoctisito.cz/. Všem finálovým týmům budou individuálně předány certifikáty, diplomy a ceny.

Partnery soutěže
jsou Česká mincovna, iQLANDIA, EURO NOVA & PARTNERS a GrowJOB. Všem partnerům děkujeme za podporu našich projektů, aktivit a krásné ceny vítězům letošní soutěže Rozpočti si to! pro všechny tři kategorie.

Nový ročník soutěže Rozpočti si to! 2020/2021 v kategorii 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy startuje 1. listopadu 2020.
Připravila Renata Majvaldová.

www.rozpoctisito.cz
www.yourchance.cz
www.zacnispravne.czArchiv
Česká chuťovka