Menu

Situace v ubytovacích a stravovacích službách

06. 10. 2020

5. říjnem 2020 vstoupil v účinnost nouzový stav v Česku, který vyhlásila vláda na 30 dní. Zároveň začínají platit další opatření pro provozy stravovacích služeb a hromadné akce. Tato opatření dále prohloubí současnou krizovou situaci v cestovním ruchu a ve službách gastronomie. Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) již delší dobu volá po tom, aby byla opatření konzultována s odborníky z jednotlivých oborů a nastavena tak, aby měla co nejmenší dopad do podnikání a zároveň byla pochopitelná. Zatímco na kulturním představení může být až 500 účastníků, na konferenci, při dodržení rozestupů a nošení roušek maximálně 10.

Od září dochází k dalšímu propadu příjezdů zahraničních turistů, firemní akce, přesunuté mnohdy z počátku roku na podzim se ruší, stejně jako čeští turisté již ruší své potvrzené pobyty v hotelech a penzionech. Lidé se obávají chodit do restaurací, a to i v době obědů. Zatímco nikdo jasně nedoložil, že návštěva těchto zařízení je rizikovější než například návštěva divadla nebo obchodního domu, je obor hotelnictví a gastronomie opět nejvíce zasažen neustále se měnícími opatřeními.

AHR ČR zpracovala se společností Data Servis – informace s.r.o. v minulých týdnech průzkum jak mezi provozovateli ubytovacích a stravovacích zařízení, tak i mezi zákazníky. K nahlédnutí ZDE. Sumarizaci hlavních výstupů přinášíme níže.

Veřejné stravování
Pokles tržeb od ledna do srpna 2020 v provozech veřejného stravování činil 40 mld. Kč, což představuje přibližně 36 %, přestože do tohoto výsledku jsou zahrnuty i rekreační oblasti a období prázdnin, kdy byl zaznamenán v některých místech nárůst zájmu ze strany domácích turistů. Predikce dalšího poklesu tržeb do konce roku za stávající situace je dalších 20 mld. Kč. Celkový roční pokles tržeb tedy bude představovat minimálně 60 mld. Kč

Bezpečnost restaurace z pohledu zákazníka – 75 % zákazníků považuje návštěvu dražších restaurací za bezpečnou, 58 % zákazníků považuje za bezpečný provoz levnějších restaurací a hospod a 74 % zákazníků považuje za bezpečnou návštěvu kaváren. 62 % návštěvníků barů považuje návštěvu těchto podniků za více rizikovou nebo rizikovou. Téměř polovina hostů barů a klubů omezila své návštěvy těchto podniků.

70 % zákazníků se domnívá, že restaurace dodržují dosud dostatečně preventivní opatření na šíření onemocnění COVID 19 v praxi.

Omezení otevírací doby se dotkne přímo přibližně 23 % provozoven, které musely uzavřít své provozy o 3 a více hodin. 63 % zákazníků kvůli omezení pracovní doby neomezí návštěvu restaurací, 29 % se vyjádřilo, že bude navštěvovat restaurace méně často a 8 % přestane do těchto podniků chodit.

Ubytovací služby v Praze

Ubytovací služby ve zbývajících regionech Česka

Jaká opatření připravují podnikatelé za této situace?
Všeobecně se podnikatelé připravují řešit současnou situaci především omezením rozsahu poskytovaných služeb nebo dočasným uzavřením provozu, dále snižováním nákladů, což bude mít přímý dopad jak do zaměstnanosti, tak na návazné dodavatele služeb a surovin. Dále zrušením některých plánovaných investic, a naopak zvýšením nákladů na hygienu a ochranu zaměstnanců.

Co by pomohlo podnikatelům?
Z nejčastějších odpovědí shrnujeme: pokračování programu Antivirus či jiné formy podpory zaměstnanosti; snížení odvodů za zaměstnance nebo jejich dočasné prominutí; jasný plán, jak se bude situace v pohostinství a v cestovním ruchu dále řešit; nevytváření nepodložených tvrzení o rizikovosti našeho oboru; co nejrychlejší obnovení příjezdu cizinců. 
Připravil Václav Stárek.

Analýza dopadů covid-19 na trh HoReCa v Česku v roce 2020
www.ahrcr.cz
http://www.data-servis.eu/Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba