Menu

Program přeshraniční spolupráce Interreg pokračuje

23. 09. 2019

„Těší mě, že vzhledem k nadstandardním vztahům mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem, vycházejícím ze společné historie, jazykové blízkosti i dobré zkušenosti při realizaci dosavadních programů bylo podepsáno společné memorandum na úrovni třech přeshraničních programů a budeme v úspěšně nastavené práci pokračovat i nadále,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.
 
Ve slovenské Jasné se uskutečnilo osobní předání podepsaných memorand. Za českou stranu se akce zúčastnil náměstek ministryně Zdeněk Semorád, za slovenskou stranu potom generální ředitelka Katarína Mihaľová a za polskou stranu ředitel odboru Rafal Balinski. Podpis společného memoranda oficiálně zahájil přípravu dvoustranných přeshraničních programů Evropské územní spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, Českou republikou a Polskem a Polskem a Slovenskou republikou pro nové programové období. Zároveň budou zachovány současné řídicí a kontrolní struktury, které zajistí efektivní a cíleně orientované přidělování dotačních prostředků.
 
Ve dnech 16. a 17. září 2019 proběhlo v Jasné také 8. zasedání Společného monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Důležitým bodem programu bylo projednání 47 žádostí o projekt podaných v rámci výzvy zaměřené na vzdělávání pod názvem „Zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení použitelnosti na trhu práce“. Schváleno bylo 20 projektů, na něž Evropský fond pro regionální rozvoj celkově přispěje zhruba tři miliony EUR.
 
Příjemci tak mohou například začít realizovat projekt „Zvýšení uplatnitelnosti žáků v příhraničních regionech v odvětví zpracování plastů v souladu s požadavky automatizace, robotizace a pravidly oběhového hospodářství“. Projekt bude realizován ve Zlínském a Trnavském kraji, kde je soustředěno průmyslové odvětví chemie, gumárenství a plastů. Cílem bude podnítit mladou generaci pro studium těchto oborů a vytvořit tak vhodné předpoklady pro udržení, práci a život mladých lidí v příhraničním území. Aktivity se týkají využití zkušeností odborníků z praxe a jejich přenášení do studijních oborů středních odborných škol.
 
Zajímavý projekt „Posílení přeshraničního vzdělávacího potenciálu v oblastech inovativních technologií výroby skleněných a keramických materiálů“ má za cíl zvýšit multidisciplinární kompetence absolventů tří vysokých škol z Jihomoravského a Trenčínského kraje v oblasti plazmové technologie výroby a úprav skleněných a keramických materiálů. Projekt počítá s dopadem na regionální sklářskou průmyslovou základnu. Je zaměřený na zvýšení inovativnosti výzkumných center na obou stranách hranice a zaškolení budoucí generace odborných pracovníků včetně zajištění trvalého dopadu na přeshraniční region díky zaškolení pedagogů a zaměstnanců. Naplánovány jsou také výměnné stáže studentů a odborných pracovníků. Očekává se pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti a hospodářského růstu celého kraje.
 
V souvislosti s demografickým vývojem v přeshraničním regionu je evidentní narůstající zájem o poskytování sociálních služeb. Přitom se jedná o profesi, která je značně vystavena tzv. syndromu vyhoření a kvalitní vzdělávání pracovníků je jistou prevencí. Schválený projekt „Vzdělávání lidí jako základ pro moderní a kvalitní sociální služby“ si klade za cíl inovovat obsah vzdělávání zaměstnanců sociálních zařízení v působnosti Žilinského kraje a Moravskoslezského kraje i zaměstnanců neveřejných poskytovatelů sociálních služeb. Díky zvýšení kvality poskytovaných služeb budou mít užitek z projektu i klienti zařízení a obyvatelé přeshraničního regionu.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz

 

 

 Výsledek obrázku pro interreg logoSouvisející články


Ze světa

#ObjavUdržateľnéSlovensko – podpora šetrného cestovního ruchu na Slovensku

Společnost Ekotema Group s.r.o. a Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) navazují spolupráci za účelem podpory udržitelného...

06. 07. 2021

číst dál


Hotelnictví Ze světa

Letní dobrodružství na zámku Vígľaš

Ideální trojkombinaci voda-hory-kultura si můžete i během letošního horkého léta vychutnat na opravdovém zámku.

24. 07. 2018

číst dál


Archiv