Menu

Prezident zavítal do Národního muzea v přírodě

17. 04. 2024

V rámci návštěvy Zlínského kraje zavítal v úterý 16. dubna 2024 do Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm prezident České republiky Petr Pavel. Jeho  Valašské muzeum v přírodě, jako Národní kulturní památka, uchovává tradiční lidovou kulturu na Valašsku a řadí se mezi nejatraktivnější turistické cíle Zlínského kraje.

Ve Valašské dědině prezidenta České republiky a hejtmana Zlínského kraje uvítal generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš společně se zástupci města Rožnova pod Radhoštěm. Za doprovodu cimbálové muziky prezident obdržel z rukou generálního ředitele dar – ručně kovaný zvon z muzejní kovárny jako ukázku tradiční rukodělné výroby. Role průvodce po muzeu se ujal generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš. Prohlídka prezidentského páru začala v kovárně Valašské dědiny, pokračovala ve staré škole s ukázkou vyučování. Trasa vedla kolem zvonice, v jejíž blízkosti se páslo stádo ovcí – Valašek. Z tohoto místa je malebný výhled na panorama Rožnova. Prezident si mohl prohlédnout ukázku výroby březových metel a tradiční výrobu šindele. Návštěva pokračovala prohlídkou nejstaršího areálu – Dřevěného městečka s původní roubenou radnicí z rožnovského náměstí z roku 1770. U radnice přivítali pana prezidenta čestnou salvou portáši z Valašské Bystřice. Za zvuku varhan si pan prezident prohlédl kostel sv. Anny a Valašský Slavín.

„Velice si vážím příležitosti přivítat na půdě Valašského muzea v přírodě prezidenta České republiky Petra Pavla. Prohlídkou areálu Valašské dědiny a Dřevěného městečka jsem panu prezidentovi chtěli představit živé muzeum navazující na odkaz předků a seznámit ho s jedinečným prostředím našeho muzea. Součástí setkání byla i návštěva Pusteven, kde jsem panu prezidentovi přiblížil historii Libušína a průběh jeho obnovy formou vědecké rekonstrukce,“ uvedl Jindřich Ondruš.
Připravila Pavlína Polášková, foto J. Kolář. 

www.nmvp.czArchiv