Menu

Stav českého pohostinství a ubytovacích služeb

25. 04. 2023

Asociace hotelů a restaurací České republiky spolu se společností Data Servis – informace s.r.o. dnes zveřejnila průzkumy a data o stavu a výkonech pohostinství a ubytovacích služeb za rok 2022 v porovnání s rokem 2019. Z dat vyplývá, že stravovací a ubytovací služby stále čelí ekonomickým problémům, vyplývajícím z dvouletého propadu tržeb
a následného extrémního růstu nákladů. Za této situace by jakékoliv zvyšování daňové zátěže znamenalo další ohrožení podnikání v těchto oborech, snížení konkurenceschopnosti na evropském trhu a další nárůst inflace. Přestože v roce 2022 došlo k oživení cestovního ruchu, stále jsme se nedostali na úroveň roku 2019. Stravovací služby sice zaznamenaly více zákazníků, ale zvyšující se náklady dále ohrožují existenci až 53 % provozovatelů restaurací a dalších 7 % restauratérů již zvažuje uzavření provozu.

Stravovací
služby – porovnání výkonu 2022 2019*
Podle průzkumu společnosti Data Servis – informace s.r.o. se počet návštěvníků restaurací v loňském roce zvýšil o 16 % ve srovnání s rokem 2019. Index vývoje tržeb se zvýšil o 23 %. Naproti tomu náklady rostly v roce 2022 téměř všem gastro zařízením. Konkrétně ceny energií se zvýšily 84 % provozovnám v průměru o 39 %. Dále 8 z 10 podniků nakupovalo za vyšší ceny nápoje a suroviny pro přípravu jídel, nárůst cen na vstupech byl v průměru o 22 % vyšší v meziročním srovnání. Náklady na zaměstnance se zvýšily o 14 % a ceny nájemného narostly v průměru o 16 %.

Polovina provozovatelů restaurací zatím zvýšené náklady plně nepromítla do cen pokrmů pro konečné spotřebitele. Cena poledního menu se zvýšila v roce 2022 o 22 % ve srovnáním s rokem 2019. Podnikatelé se stále snaží udržet gastronomii dostupnou pro své zákazníky.

Ubytovací sluzby – porovnání výkonu 2022 – 2019*
Obsazenost ubytovacích zařízení v kategorii hotel a penzion byla v loňském roce v průměru na úrovni 60 %, při cenách přibližně stejných jako v roce 2019. Praha jako nejvíce zasažený region dosáhla obsazenosti 58 %, což je o 20 % méně než v roce 2019, při průměrné ceně v kategorii hotel 4 * 98,- €, za pokoj. Náklady v případě hotelových služeb vzrostly v průměru proti roku 2019 rovněž až o 60 % a to za situace, kdy se zatím nijak zásadně nezvyšovaly ceny ubytování. V roce 2022 chybělo v ČR 30 % zahraničních turistů, ale podíl domácích turistů vzrostl o 10 %. Celkově tedy stále chybí 20 % hostů oproti roku 2019.

DPH ve službách stravování a ubytování*
Ubytovací služby byly vždy od našeho vstupu do EU ve snížené sazbě DPH, stravovací služby až do roku 2016 v základní sazbě, kdy byly přesunuty do snížené sazby. K dalšímu přesunu došlo v roce 2020 a to srovnáním jednotné (nejnižší), tedy druhé snížené sazby 10 % pro služby stravování i ubytování. Pokud by tedy úvahy vlády směřovaly k přesunu obou nebo jedné ze sazeb do základní, nejvyšší, byli bychom v případě evropského trhu jedinou zemí u ubytovacích služeb. Stravovací služby v základní sazbě mají pak pouze čtyři země v Evropě. AHR ČR zpracovala analýzu současné úrovně DPH a důvodů, proč evropské země sníženou sazbu na služby aplikují. Tento materiál byl zaslán premiérovi a ministru financí (je součástí této tiskové zprávy).

Z výše uvedených dat vyplývá, že jakékoliv zvýšení sazeb DPH se musí nutně promítnout do cen konečného spotřebitele a mělo by dopad nejen na další růst inflace a zdražení služeb pro hosty, ale také na zásadní snížení konkurenceschopnosti na trhu cestovního ruchu v rámci EU.

Václav Stárek, prezident AHR ČR k tomu dodává: „Z našich údajů je zcela evidentní, že obor ubytovacích a stravovacích služeb se tři toky potýká se zásadními ekonomickými problémy a cestovní ruch se stále nevzpamatoval z pandemických omezení. Za této situace by jakékoliv úvahy o zvyšování daní nebo dokonce přesunu našich služeb do základní sazby znamenaly zdražení služeb pro hosty, snížení výkonu cestovního ruchu a v závěru i negativní dopady do veřejných financí. Podnikatelé v našem oboru by stáli před otázkou, zda zdražit a přijít o další zákazníky nebo ukončit podnikání. Prostor na další pokrytí zvýšených nákladů zde již opravdu není.“
Připravilo AHR ČR.
*
PDF soubor
www.data-servis.eu
www.ahrcr.czArchiv