Menu

Pohostinnost a úsměv je v podstatě povinností každého Emiráťana

09. 09. 2019

S Jeho Excelencí, velvyslancem Spojených arabských emirátů v Česku Abdullou Mohamedem Almaainahem se setkávám na slavnostním zahájení prezentace „Jeden den v Roce tolerance“ v Karlových Varech.Pane velvyslanče, jaká byla vaše kariérní cesta před jmenováním do České republiky? Jak se vám u nás líbí?
Než jsem přijel do Česka, byl jsem na misi v Jižní Koreji, kde jsem své zemi sloužil šest let jako velvyslanec. Poté jsem byl stejnou dobu velvyslancem v Chile a nyní jsem dva roky v Česku. Představte si, že předtím, než jsem se dozvěděl o svém vyslání do České republiky, plánoval jsem rodinnou letní dovolenou v Karlových Varech a v dalších vašich historických městech. Když jsem se dozvěděl o svém jmenování do Prahy, byl to pro mě vítaný obrovský dar. Jsem velmi šťastný, že jsem byl vyslán do země, která má takový význam nejen na úrovni evropských zemí, ale i celosvětově. Z hlediska kulturního, ekonomického a politického vlivu.

Zvykl jste si na život v Česku?
Pro mě osobně je to další zkušenost. Zcela určitě mě tato mise obohatí v rámci mé diplomatické práce. Musím říct, že už nyní mám velmi dobré kontakty a vztahy s mnoha zdejšími osobnostmi. Emiráty měly vždy dobrý vztah s bývalou Československou republikou, a tato vazba přetrvává i přes její rozdělení na dvě samostatné země. Jsem rád, že si Spojené arabské emiráty udržely stejně dobré vztahy se Slovenskou i s Českou republikou.

Na čem s námi spolupracujete?
Oblast spolupráce je velmi široká. V podstatě nevidíme žádné hranice. Můžeme spolupracovat na všem, co je v zájmu obou zemí. Myslím, že je dobré naše vztahy dál podporovat. Od roku 2015 začali představitelé České republiky jezdit do naší země nikoliv už jako turisté, ale na úrovni oficiálních návštěv. V roce 2015 nás poctil návštěvou prezident Miloš Zeman a v roce 2018 předseda parlamentu Radek Vondráček. Teď chystáme další návštěvy, které se uskuteční v blízké době.
Vyvíjíme úsilí, aby naše spolupráce byla silnější a užší. Z hlediska turismu se snažíme šířit informace o naší zemi. Mezi Prahou a Emiráty je pět leteckých spojení denně. To samozřejmě vytváří podmínky nejen k využití v oblasti turismu, ale i pro podnikatele. Šíříme informace o České republice pro naše občany v Emirátech. Ti tradičně v letních měsících vyhledávají klimaticky příznivější místa k pobytu. Velice dobře znají Karlovy Vary, jako krásné zelené město, kde je možné léto využít k turismu či k lázeňskému pobytu ke zlepšení kondice.EXPO 2020 bude v Dubaji. Co v souvislosti s ním vzkážete obyvatelům Česka?
Vysoké počty českých turistů v naší zemi nás těší. EXPO 2020 v Dubaji bude pro Českou republiku velkou příležitostí se prezentovat. Jak jsem již zdůraznil při mnoha jednáních, EXPO je světovou platformou, která podporuje ekonomiku, kulturu a cestovní ruch. Česká republika by k nám proto, aby přínosu bylo více,měla vyslat hodně svých zástupců, a to i z řad firem i podnikatelů. Určitě bude pro vaši zemi přínosem to, že si český pavilon prohlédnou desetitisíce návštěvníků.

Karlovy Vary nejsou náhodně zvoleným místem pro pořádání prezentace „Jeden den v Roce tolerance“.
Jsem velmi rád, že jsme tuto významnou událost zrealizovali za pomoci magistrátu Karlových Varů v čele s primátorkou Andreou Pfeffer-Ferklovou. Otázka tolerance je pro naši zemi velice důležitá, proto ji letos v Emirátech oslavujeme. Tolerance je základ k tomu, abychom mohli podnikat další záležitosti, ať už v ekonomice nebo kultuře a navazovat nové vztahy. Bez mírové tolerance lze stěží dosáhnout pozitivních cílů. Pro Spojené arabské emiráty je tolerance bodem, na kterém stavíme. Tolerancí se snažíme vymýtit nenávist a pracovat proti všem formám extrémismu. Pracujeme na poskytování rozvojové pomoci některým zemím trpícím nedobrými ekonomickými podmínkami, abychom jim pomohli vymýtit chudobu a zlepšit životní úroveň a vytvořit životní podmínky v míru.

Kdo s myšlenkou tolerance přišel?
Zakladatel Spojených arabských emirátu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, který již, bohužel, není mezi námi. Byl první, kdo nám kladl na srdce, abychom ctili toleranci, dokázali se s dalšími národy navzájem dorozumět a žít vedle sebe s respektem. Vedení v naší zemi se drží tohoto přístupu.

Usmíváte se.
Jsem rád, že jste si všiml úsměvu v mé tváři. Je to symbolika, kterou Arabové chovají vůči hostům. Neexistuje, že by ke mně vstupoval host a já bych se na něj mračil. Úsměv a pohostinnost vychází z arabských zvyků a štědrost je vlastnost každého Emiráťana.
S Jeho Excelencí Abdullou Mohamedem Almaainahem hovořil Matouš Kainc.

www.theyearoftolerance.ae/en
www.expo2020dubai.com

Výsledek obrázku pro year of toleranceVýsledek obrázku pro expo 2020 logo

 Archiv