Menu

Konference HASAP Standardy ve stravovacích službách

25. 03. 2023

17. ročník vzdělávací akce, která je určena pro všechny, kdo mají zájem sledovat novinky v oblasti gastro standardů. Přednášky jsou zaměřeny nejen na legislativní požadavky, ale také na nové trendy v oboru.

Partneři konference představí v předsálí přednáškového sálu své produkty a služby. Hlavním partnerem akce je  Orkla Foods, dalšími partnery jsou firmy dodávající kuchyňské technologie, sanitační prostředky či potraviny.
 

Program
Úvodní slovo (9:30 – 9:40)

1) Aktuální legislativa a jak postupovat při virových nákazách (9:45 – 10:30)
    MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. – hlavní hygienička ČR

2) Kvalita vstupních surovin a mikrobiologické nebezpečí (10:45 – 11:30)
    MVDr. Tomáš Brychta, Státní veterinární ústav Jihlava, Oddělení hygieny potravin
 
3) Moderní trendy v dietách (11:45 – 12:30)
    Bc. Květa Krajíčková, Klinická nutriční terapeutka

oběd od 12:30

4) Učíme se hospodařit s energiemi (13:30 –14:15)
    Robin Wittke, majitel společnosti SICOTRONIC a Miloš Žáček
 
5) Jak na stížnosti od zákazníků? (14:25 – 15:10)
    Ing. Richard Dobeš (Krauthammer Czech Republic s.r.o.)

6) Diskuze a slosování vyplněných anketních lístků o ceny (15:25 – 16:10)
Změna programu vyhrazena.

Registrace probíhá na  www.konferencehasap.cz

Připravila Jana Hlinecká, Foto: Hasap Consulting.Archiv