Menu

Plány Pardubicka na letošní sezonu

30. 06. 2020

25. června se uskutečnilo první letošní setkání aktérů v cestovním ruchu pořádané spolkem Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Odpoledne se v prostorách pardubického P-PINK sešlo na 32 aktérů činných v cestovním ruchu od podnikatelů až po zástupce kulturních památek a dalších institucí.

Program zahájila ředitelka spolku Markéta Krátká debatou o dopadech koronaviru na podnikání v cestovním ruchu a představením plánů propagace turistické oblasti v letních měsících, ta se bude soustřeďovat na prezentaci Pardubicka coby regionu koní. Na ní navázala nová ředitelka Turistického informačního centra Pardubice Miloslava Christová, která představila vize a plány pro rozvoj TIC. Například proběhne renovace prostor infocentra, tak aby bylo pro návštěvníky přívětivější, začíná se s pravidelnými prohlídkami města, rozšiřuje se nabídka ryze pardubických suvenýrů. Zaznělo mnoho dalších kreativních nápadů, což publikum náležitě ocenilo.

Náměstek primátora Jan Mazuch představil celokrajský projekt Vilém 500 připomínající výročí úmrtí slavné pardubické osobnosti Viléma z Pernštejna. Projekt se připravuje na rok 2021 a bude spojen s řadou výstav, koncertů, divadelních performance i zádušní mší. Dále Jana Fiedlerová z oddělení kultury a cestovního ruchu magistrátu města Pardubic prezentovala Koncepci rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko a její tvorbu pro nové období 2021-2025, do jejíž přípravy budou aktéři cestovního ruchu také zapojeni. Následovalo představení tzv. Azylového balíčku Království perníku® panem Luďkem Šormem. Svůj nápad k propojení služeb cestovního ruchu do výhodného balíčku představila i Jana Dubišarová z Centra Kosatec. Posledním příspěvkem setkání byla diskuze o projektu na podporu regionálních výrobků, podnikatelů a dalších subjektů Regiony sobě paní Michaelou Kovářovou z MAS Holicko.   

Pro všechny přítomné bylo setkání přínosem – kromě toho, že slouží jako informační platforma (představení nových projektů, plánů a vizí) tu dochází k navazování nových kontaktů. Tradice setkání aktérů cestovního ruchu bude pokračovat ještě letos. „Dnešní setkání považuji za velmi přínosné a věřím, že se nám podaří k myšlence vzájemné spolupráce přivést postupně další a další subjekty. Jsem moc ráda, že jsme se opět mohli setkat a v neformální atmosféře probrat co plánujeme, co nás trápí a kam se chceme ubírat jako celek. Věříme, že je to skvělý způsob, jak zůstat v obraze a navázat cenné spolupráce,” shrnuje ředitelka spolku Markéta Krátká.

Setkání aktérů v cestovním ruchu vyplývá z činnosti spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Spolek ho každoročně svolává dvakrát. Těší se stále větší oblibě a počet zájemců pravidelně roste. Další podobné setkání spolek plánuje na podzim letošního roku.
Připravila Markéta Krátká.

www.TOPardubicko.cz