Menu

Pernštejnské ženy a Evropa

17. 01. 2024

Až do daleké Itálie a Španělska se provdaly dívky poslední generace Pernštejnů. S rodinou zůstaly
v kontaktu a zdaleka si nevyměňovaly jen dopisy. Do Čech díky nim putovaly exotické pochutiny a recepty, rodinné portréty, nejnovější móda a třeba
i moderní humanistické písmo. Jejich život a roli v tehdejším světě představuje výstava Pernštejnské ženy a Evropa, kterou připravilo Východočeské muzeum
v Pardubicích a Univerzita Pardubice. Premiéru měla v roce 2020 ve Štrasburku. Výstavu uvede doc. Petr Marek, vedoucí Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.


„Výstavou chceme ukázat, jak novověké šlechtické ženy přispívaly k formování evropské kulturní identity. Jako příklad jsme si zvolili příslušnice rodu Pernštejnů, který je neodmyslitelně spjat s pardubickým zámkem,“ vysvětluje ředitel Východočeského muzea
v Pardubicích a jeden ze spoluautorů výstavy Tomáš Libánek.

Od Pyrenejí, přes Itálii až po Prahu
Výstava byla součástí připomínání 500 let renesance ve východních Čechách. Podkladem pro scénář výstavy byla kniha spoluautora výstavy Pavla Marka, vedoucího Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. „Poslední generace Pernštejnů byla skutečně evropským rodem
s příbuzenstvem rozesetým od Pyrenejí, přes Itálii až po Prahu. Díky těmto vazbám se Pernštejnský palác v Praze stal významným ohniskem, odkud do českého prostoru pronikaly kulturní vlivy románského Středomoří. Šlo přitom nejen o tzv. vysokou kulturu, tedy literaturu, hudbu či výtvarné umění, ale i o záležitosti každodenního života, jako je gastronomie anebo móda,“
zdůrazňuje Pavel Marek.

Španělská dvorská móda
Součástí výstavy jsou repliky historických oděvů z 16. století, které vytvořila Martina Hřibová z Ústavu inženýrství polymerů Univerzity Tomáše Bati univerzity ve Zlíně. Návštěvníci uvidí šaty Jany z Pernštejna, svrchní oděv královny Anny Habsburské zvaný galerilla, českou a německou variantu španělské módy či například tehdy módní obuv na vysoké platformě. „Předlohou pro korkovou obuv potaženou brokátem zvanou chapines byl artefakt, který se nachází v kolekci londýnského Victoria and Albert Museum. U tvorby svrchního španělského dvorského oděvu zvaného galerilla byl předlohou portrétu královny Anny z roku 1570,“ vysvětluje Martina Hřibová.

Výroba parfému a oblékání interaktivně
Nejen dětem je určena zážitková část výstavy. Vyzkouší zapeklitosti oblékání tehdejší módy, náročnost psaní dobovým písmem nebo výrobu parfému. Do vztahů mezi jednotlivými příslušníky rodu proniknou v aktivitě nazvané Pernštejnský salon.
Připravila Alice Hradilová. 

https://hm.nmnm.cz/
www.vcm.cz
https://studuj.upce.cz/fakulta-filozofickaArchiv