Menu

Opravdové Krkonoše – nosný projekt budoucnosti

11. 07. 2023

vdov

Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí zpracovala nový projekt, jímž zve za ryzí přírodou a za skutečnými zážitky. 

Předtím, než webové stránky „Opravdových Krkonoš“ otevřete, Eva Šulcová, ředitelka destinační společnosti, záměr komentuje slovy: „V rámci Behavio výzkumu většina oslovených respondentů potvrdila, co je láká k návštěvě našeho regionu. Jsou to historické horské boudy, jako symboly Krkonoš, založené na lučních enklávách a také obliba pěší turistiky. Projekt Opravdové Krkonoše oba fenomény šikovně propojuje. K realizaci projektu přispěla podpora Správy Krkonošského národního parku a spolupráce s konkrétními provozovateli vybraných bud. V rámci projektu vznikl nejdříve inspirativní přechod Krkonoš. Následně „manuál“ pro cílovou skupinu turistů, kteří rádi aktivně tráví volný čas, chtějí chodit po horách a touží po klidu,“ představila Eva Šulcová. 

Otevřete odkaz www.krkonose.eu/opravdove-krkonose
Po konzultaci s boudaři byla připravena síť ubytování. Milovníkům horské přírody se otevírá příležitost strávit noc nebo několik nocí na jednom místě ve vyšších horských polohách anebo přejít celé pohoří bez nutnosti sestupu. „Manuál na webových stránkách obsahuje praktické informace. Jak se na cestu připravit, jak se vybavit a co s sebou zabalit. Dále kontakty a tipy kde nocovat, další související logistiku např. kde parkovat, jak se k autu vrátit, ale i jak se na horách chovat. Vedle praktických informací je zpracována nabídka tipů k návštěvě zajímavých míst, kterými se prochází. Postupem času je záměr zapojit do projektu další boudaře a tím motivovat turisty k opakovanému poznávání nejvyšších českých hor,“ doplnila Eva Šulcová.

Proč zavítat do horských bud?
Opravdové Krkonoše poukazují a navazují na tradiční roli boudařů a bud, ve kterých kdysi hospodařili, nyní ubytovávají. Každá z nich má svůj neopakovatelný příběh. Opravdové Krkonoše podporují myšlenku „slow-travel cestování“, která je jednou z forem udržitelného cestovního ruchu. Propagují důležitost ochrany přírody, biodiverzity i ohleduplného chování v území. Významně přispívají k rozvoji podnikatelských aktivit i mimo tradiční hlavní centra, v provázanosti s lokálními producenty potravin a produktů. Iniciátorem projektu je Destinační společnost pro turistickou oblast Krkonoše, Krkonoše - svazek měst a obcí, projekt podporují členové Fondu cestovního ruchu destinace, Správa KRNAP, za finanční podpory MMR.
Připravila Dáša Palátková.

Přechod Krkonoš do kapsy
www.krkonose.eu
www.rozvoj.krkonose.eu
www.svazek.krkonose.eu
www.krkonose.eu/opravdove-krkonose

krkonose_svazek_log   krkonose_log_1Archiv