Menu

Oľga Königová v čele destinační agentury Koruna Vysočiny

15. 03. 2020

Destinační společnost Koruna Vysočiny, k.s. vznikla jako projekt měst a dalších aktérů v turistickém ruchu za účelem vytvoření jednotného turistického územního celku – turistické destinace. V současné době zahrnuje regiony Žďárska, Novoměstska, Bystřicka a Nedvědicka.   Cílem destinace je realizovat společné marketingové projekty za účelem zvýšení zájmu o tento turistický region u návštěvníků. Od 1. února 2020 na pozici ředitele destinační společnosti Koruna Vysočiny nastupuje paní Oľga Königová z Bystřice nad Pernštejnem.
Paní ředitelko, říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Ve vašem případě to nejspíš neplatí.
Osobně si myslím, že v lásce na první pohled to opravdu neplatí. A tím pro mě cestovní ruch, a obzvlášť Vysočina, je.


Nepocházíte odsud, proč jste si vybrala zrovna cestovní ruch a podporu tak malého regionu?

Ano, jsem ze Slovenska. S manželem jsme bydleli v Brně, a jako správní Brňáci, jsme i my jeudili na prodloužené víkendy na Vysočinu. Dodnes si pamatuji, jak jsem hned při první návštěvě byla uchvácena krásou zdejšího regionu. Připomínal mi můj rodný kraj. Po pár dnech jsme věděli, že se sem přestěhujeme a do roka se z nás stali Bystřičáci.

Jak jste se dostala k cestovnímu ruchu?
Měla jsem velké štěstí, že jsem po mateřské dovolené nastoupila jako asistentka starosty města Karla Pačisky. Po dvou letech jsem byla přeřazena na pozici referenta Turistického informačního centra a měla jsem na starost vnější vztahy a propagaci města. Bylo to hezké období, postupně se člověk dostával do větších tajů cestovního ruchu, jeho světlých i stinných stránek.

V roce 2010 jste vyhrála soutěž EDEN – European Destination of Exellence, kdy prestižní titul EDEN získalo Bystřicko.
Rozhodně já nic nevyhrála! Přišla nabídka přihlásit se do republikového kola. Myslím si, že to byla velká odvaha se vůbec přihlásit. Bystřicko vůbec nikdo neznal. Dokonce při vyhlášení republikového kola jsem se setkala s tím, že si nás pletli s Bystřici pod Hostýnem. Velkou výhodou bylo, že jsem zde nevyrůstala, že jsem neměla „provozní slepotu“ a viděla jsem náš region očima turisty. Navíc díky působení na městském úřadu jsem měla přehled o tom, kolik zajímavých projektů zde bylo vytvořeno samosprávou i soukromými subjekty pro zlepšení regionálního turistického ruchu a rozšíření sportovních příležitostí.  Můj úkol byl jen popsat to, co vidím a co jsem cítila, když jsem na Bystřicku byla na dovolené. Zástupci poroty z Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechTourism nás osobně navštívili a viděli přesně to, co jsem viděla já. Navíc, jak sami říkali, náš region znali, ale za několik let se změnil, udělalo se tu mnoho práce a byla vidět spolupráce mezi jednotlivými subjekty.

Od 1. února 2020 jste se po osmi letech vrátila do cestovního ruchu.
Přesně tak. Po odchodu z turismu jsem nastoupila v místní německé rodinné firmě RATHGEBER, kde jsem měla na starost marketing. Předchozí práce v turistickém informačním centru mě mnohému naučila, a práce pro RATHGBER mi otevřela nové obzory. Dostala jsem příležitost vyzkoušet si marketing v praxi.

Proč tedy Koruna Vysočiny?
O destinačním managementu jsme mluvili již v roce 2010, ale nebyli jsme zcela připraveni. Navíc začala realizace dalších důležitých projektů v cestovním ruchu a bylo potřeba soustředit veškerou sílu tímto směrem. Tím chci říct, že myšlenka společné propagace regionů, které mají společnou historickou návaznost, stejné DNA, musela uzrát. Hrozně jsem Koruně Vysočiny na dálku fandila a přála, aby to rozjela ve velkém. A letos na mě vyskočil inzerát, že Koruna Vysočiny hledá nového manažera, který by celou destinaci posunul dál... 

Jaké jsou cíle a plány Koruny Vysočina?
První důležitou fázi existence destinačního managementu máme za sebou. Bylo důležité vše připravit, správně načasovat a prověřit správnost rozhodnutí vytvoření projektu Koruna Vysočiny. Cílem druhé fáze je zpracovat dosavadní pětileté zkušenosti, bilancovat a následně přijmout opatření, která z Koruny Vysočiny vytvoří homogenní celek, fungující na principu vzájemně prospěšné spolupráce. Právě tato spolupráce a propojení je alfou omegou celého projektu. Letošní rok bude více administrativní než roky předešlé. Čeká nás certifikace, aby se z Koruny Vysočiny stala řádná destinační oblast uznávaná Ministerstvem pro místní rozvoj. Řádně uznaná destinační oblast může žádat o dotace a čerpat další výhody při své propagaci.

Cílem destinace Koruna Vysočiny je tedy vytvořit fungující platformu, naplnit principy komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci. Již v minulosti naší oblastí rezonovala myšlenka jednotných turistických karet. V rámci letošního roku budeme připravovat jednotlivé kroky a propojovat subjekty v cestovním ruchu s cílem vytvoření turistické karty.

Aby Koruna Vysočiny mohla plnit své základní poslání, budeme hledat také možnosti finančních dotací z různých fondů. I v dalších letech počítáme s úzkou spoluprací s Vysočina Tourism a Krajem Vysočina.

Co cítíte jako největší výzvu?
Bude to znít asi nadneseně, ale mým velkým vzorem jsou turistické destinace v Rakousku. Tam už výše zmiňovanou 3K platformu naplňují. Je mi jasné, že nemůžeme dohnat něco, co se v Rakousku vytvářelo desítky let, ale když se o to ani nepokusíme, bude nás to mrzet.

No, obrovskou výhodou Rakouska je vysoká společenská poptávka Rakušanů dostávat dík útratám turistů do své ekonomiky peníze na financování sociálních jistot a zabezpečení své oproti Česku víc jak dvojnásobě vyšší životní úrovně. Ale zpátky domů. Co mohou udělat pro Korunu Vysočiny občané a co pro ně udělá Koruna Vysočiny. 
Začnu s tím, proč je důležité vytvořit funkční model cestovního ruchu u nás. S rozšiřováním trendu automatizace a robotizace ve výrobě se očekávají změny struktury pracovních míst. Budou zanikat pracovní pozice. Potenciál bude ve službách. Rozvoj cestovního ruchu v regionech zabezpečí v budoucnu i nová pracovní místa a lepší životní úroveň našich občanů.
A závěrem si dovolím přijít za vámi s malou prosbou a výzvou. Pomozte propagovat náš region, sledujte facebookové stránky Koruny Vysočiny, pokud budete vkládat příspěvky, nezapomeňte označit oblast Koruna Vysočiny. Pokud je vaším koníčkem fotografování, prosím, pošlete nám své fotky, abychom měli propagační materiál k prezentování našich regionů. Vždy uveřejníme i autora fotografií. A již teď si dovolím osobně poděkovat několika nadšencům, kteří nám dali svolení k používání jejich fotografií. Děkuji tímto panu Michalovi Vytlačilovi, panu Miloši Drlovi, paní Magdě Novohradské, panu Vojtěchu Benešovi, panu Petru Hájkovi, paní Janě Buchtové a panu Pavlovi Sinkule.
Připravila příznivkyně Koruny Vysočiny.

www.korunavysociny.czArchiv