Menu

Online diskusní setkání „Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech“

05. 02. 2021

Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra cestovního ruchu pořádá 3. března 2021 první odborné online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu „NA SLOVÍČKO…“ na téma Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech. 

Cílem online diskusního setkání
je vytvořit platformu pro diskusi nad aktuálními problémy v cestovním ruchu. Diskutovat nad současným vývojem v oblasti cestovního ruchu, nastínit možnosti řešení, poukázat na rizika apod. Setkání vytváří podmínky pro diskusi a sdílení názorů odborníků z praxe a akademické sféry. Pozvání k diskusi přijali ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Ing. Jaromír Polášek, ředitel společnosti destinačního managementu Vysočina Tourism Ing. Tomáš Čihák, předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky Ing. Zdenka Nosková a Soňa Machová z analytického webového portálu tourdata.cz marketingového výzkumu Institutu turizmu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Pozvánka ZDE.
prednasejici

Garantem
prvního odborného online diskusní setkání k aktuálním problémům cestovního ruchu „NA SLOVÍČKO…“ na téma Dopady pandemie na cestovní ruch v regionech je prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., moderátorkami RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D. a Ing. Ivica Linderová, PhD.

Program diskuse
09:30 – 09:45 Přivítání a otevření diskuse
09:45 – 11:15 Diskuse s pozvanými odborníky
11:15 – 11:30 Závěry a ukončení diskuse

Přihlášení

Diskuse bude probíhat prostřednictvím platformy Zoom. Link pro přihlášení bude registrovaným účastníkům zaslán několik dní před konáním akce.

Pro nezávazné přihlášení k diskusi, vyplňte registrační formulář ZDE.
Připravila Ivica Linderová.

https://kcr.vspj.cz
www.studiaturistica.cz
www.jccr.cz
www.svazvta.cz
www.vysocinatourism.cz
https://tourdata.cz
www.czechtourism.cz
www.vspj.czArchiv