Menu

Ocenění Bílá vrána

23. 10. 2023

Cena pro úspěšné mladé lidi, kteří prošli dětským domovem, jejich vychovatele a zaměstnavatele

m23l5648
Desátý ročník celonárodního ocenění Bílá vrána, pořádaný obecně prospěšnou společností yourchance, proběhl v úterý 17. října 2023 v majestátních prostorech Rezidence primátora hlavního města Prahy pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody.


Tradiční kategorie byly tentokrát doplněny o Bílé vrány desetiletí a v průběhu první poloviny roku tak probíhaly nominace do kategorií Poklad v srdci 2023, Mladý dospělý 2023, Bílá vrána desetiletí – Poklad v srdci, Bílá vrána desetiletí – Mladý dospělý a Bílá vrána desetiletí – zaměstnavatel. Ocenění Poklad v srdci je určeno zaměstnanci instituce náhradní rodinné výchovy, Mladý dospělý je mladý člověk z dětského domova nebo pěstounské péče, který se úspěšně začlenil do plnohodnotného a samostatného života a Zaměstnavatel je firma nebo podnikatel bez předsudků a s ochotou zaměstnávat mladé lidi, kteří prošli ústavní výchovou. V kategoriích Bílá vrána desetiletí porotci vybírali z vítězů předchozích ročníků v daných kategoriích.

Program oficiálně zahájil primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda, který poté předal slovo zakladatelkám yourchance, o.p.s., Gabriele Štikové a Janě Merunkové, které hosty slavnostním večerem provedly. „Ocenění vzniklo hlavně proto, aby veřejnosti představilo příběhy mladých lidí, kteří se po odchodu z dětského domova nebo pěstounské rodiny dokázali postavit na vlastní nohy a jsou inspirací pro všechny, které osamostatnění teprve čeká. Také je to hold a poděkování těm, kteří se je v jejich nesnadné cestě bezmezně a obětavě snaží podporovat,“ přibližuje Gabriela Štiková. „A nejen to,“ doplňuje Jana Merunková: „Jde také o snahu zapojit mladé dospělé do pracovního procesu, proto chceme ocenit firmy či podnikatele, kteří nedbají na předsudky a dají jim šanci.“

Slavnostní večer provázela vystoupení talentovaných mladých umělců z dětských domovů a operní pěvkyně Bohunky Sommerové. Audio novinkou určenou široké veřejnosti je natočení deseti příběhů z knižní edice Hejno bílých vran ve spolupráci s Českým rozhlasem, které budou zdarma přístupné na podcastových platformách.

Ocenění Bílá vrána 2023:
Kategorie Poklad v srdci – Jaroslava Kocourková, DD Staňkov
Kategorie Mladý dospělý – Denisa Fronková
Kategorie Bílá vrána desetiletí – Poklad v srdci – Libuše Houdová, DD Vysoká Pec
Kategorie Bílá vrána desetiletí – Zaměstnavatel – Café Vin Žatec, Ladislava Paterová
Kategorie Bílá vrána desetiletí – Mladý dospělý – Pavel Sysala

Partneři ocenění Bílá vrána a projektu Začni správně
Manželé Winklerovi  Nadace BLÍŽKSOBĚ  JAN HOTELS  PURPLE FOUNDATION  meatest  Český rozhlas SMART EMAILING  atollon  newton media  webnode  Reservio

Výrobci cen pro vítěze
LASVIT  Ateliér Ange  Granát Turnov Květiny u Verunky
Připravila Jana Merunková.

www.bilavrana.net
www.yourchance.cz
www.zacnispravne.czArchiv