Menu

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2020

23. 03. 2021

XIX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., probíhal od 1. ledna 2020 do 28. února 2021. Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního dědictví.

Do XIX. ročníku soutěže přihlásilo 56 muzeí a galerií působících na území celé České republiky 98 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2020 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2020 (33 projektů) a Muzejní počin roku 2020 (25 projektů). Podrobné informace o všech soutěžních projektech, včetně doprovodné dokumentace, fotogalerií i videoprezentací naleznete na www.gloriamusaealis.cz.

S ohledem na stávající situaci a dosavadní vývoj opatření přijatých v souvislosti s koronavirovou pandemií se odsouvá předávání Cen Gloria musaealis za rok 2020, které se mělo uskutečnit dne 19. května 2021 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Náhradní termín pro konání ceremoniálu v tuto chvíli není znám, v dalších dnech o něm budou jednat vyhlašovatelé i se všemi spolupracovníky a partnery soutěže. O dalším postupu a schválených rozhodnutích budeme včas informovat.
Připravila Anna Komárková.

www.gloriamusaealis.cz
www.cz-museums.czArchiv