Menu

#ObjavUdržateľnéSlovensko – podpora šetrného cestovního ruchu na Slovensku

06. 07. 2021

Společnost Ekotema Group s.r.o. a Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) navazují spolupráci za účelem podpory udržitelného rozvoje, šetrného cestovního ruchu a ekologické osvěty ve slovenských regionech a turistických centrech.Do doby pandemie covid-19 rostl v průměru meziročně počet turistů ve Slovenské republice o 10 % od roku 2015. Během deseti let (2009 – 2019) vzrostl počet turistů o 52,56 %. To s sebou přináší pozitivní dopady, zejména ekonomické. Slovensko si za rok 2019 například díky ubytovacím zařízením přišlo na více než 500 milionů eur. Na druhé straně to má negativní dopad na Slovenskou krajinu.

Masový turismus je totiž dlouhotrvající model, jehož priority nespočívají v zachování odpovídajícího stavu přírody, ale pouze ve zvýšení zisků. Kdežto udržitelný turismus je model, který myslí na budoucnost, ochranu průmyslu, životního prostředí a nás samotných. Z toho důvodu je vnímána momentální situaci jako příležitost, která dává dostatek času na přípravu slovenských turistických center směrem k udržitelnosti.

Cíl spolupráce
zmapovat atraktivní turistické aktivity, zajímavosti, cíle, místa, projekty, služby, výrobky, značky, které akcentují a v praxi prosazují principy udržitelného rozvoje, medializovat příklady dobré praxe, pravidelně přinášet přehled inspirativních článků, příspěvků, tipů a praktických rad, propojit domácí i zahraniční návštěvníky, turisty slovenských regionů s regionálními ekologickými, udržitelnými příležitostmi, rozvíjet regionální potenciál s důrazem na udržitelný rozvoj, tradice a ochranu přírody, krajiny.

#ObjavUdržateľnéSlovensko
Jedinečný identifikátor naší spolupráce a zároveň název projektu. Hledejte tento hashtag pod jednotlivými články, příspěvky, rozhovory, videi a dalším obsahem na internetu a sociálních sítích. Výstupy, informace v českém jazyce vychází pravidelně na Envimagazin.czVýstupy, informace ve slovenském jazyce vychází pravidelně na AICES.sk a také na jednotlivých webových stránkách a sociálních sítích turistických informačních center po celém Slovensku.

Jak se zapojit?
Sledujte a sdílejte #ObjavUdržateľnéSlovensko nejenom na sociálních sítích. Dejte tip znáte Slovensko křížem krážem? Víte, kam zavítat za ekoturistikou nebo kde se věnují tradičním lidovým řemeslům? Napište nám váš tip a my jej zapracujeme do projektu. Nebo rovnou vytvořte vlastní článek, příspěvek a my jej rádi zveřejníme. V češtině pište na: info@ekotema.cz, ve slovenštině na: hudec@aices.sk nebo hudec@infoslovak.sk
Připravil Lukáš Žaludek, foto: VisitPoprad.sk.
 Archiv