Menu

Na dvou svých letech snížila Air France emise oxidu uhličitého o polovinu

05. 05. 2022

foto1

Snížení bylo dosaženo na dvou letech do Montrealu a Lisabonu aktivací osvědčených dekarbonizačních metod a testováním nových ekologicky odpovědných iniciativ.


Ve středu 13. dubna zahájila společnost Air France program "Air France ACT", který představuje její novou dekarbonizační trajektorii, jejímž cílem je snížit do roku 2030 emise CO2 na ujetý kilometr v porovnání s rokem 2019 o 30 %, tj. o 12 % méně celkových emisí. Aby společnost ilustrovala způsoby, jakými lze tohoto cíle dosáhnout, zavádí současně řadu opatření na dvou svých letech s odletem z letiště Paříž-Charles de Gaulle.

Projekt je součástí iniciativy "Skyteam Sustainable Flight Challenge", jejímž cílem je stimulovat a podpořit inovace tím, že vyzve členské letecké společnosti aliance, aby v období od 1. do 14. května 2022 provozovaly lety co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Tímto způsobem hodlá Air France změřit a ilustrovat účinnost již zavedených a osvědčených metod,
jako jsou:
- letadla nové generace, udržitelné letecké palivo (SAF), ekologické pilotování a používání elektrických ramp a zařízení pro přepravu nákladu,
- prozkoumat nové možnosti, které by mohly být využity v budoucnu, jako je rozsáhlé využití umělé inteligence pro optimalizaci letových tras nebo využití autonomních tahačů pro přepravu zavazadel,
- nabízet zákazníkům udržitelnější, místní a sezónní stravování, omezovat plýtvání potravinami tím, že jim umožníme vybrat si palubní menu ještě před odletem, a omezovat jednorázové plasty.

Operace se uskutečnila na dvou komerčních letech, z nichž jeden do Montrealu provozoval Airbus A350 (3. května 2022) a druhý do Lisabonu (4. května 2022) provozoval Airbus A220. Tato letadla nejnovější generace, která jsou základem strategie obnovy letového parku společnosti Air France, spotřebují o 20 až 25 % méně paliva než letadla předchozí generace. Jejich hluková stopa je snížena o třetinu. Do roku 2030 budou tato letadla tvořit 70 % flotily Air France oproti 7 % v současnosti, a to díky investicím ve výši jedné miliardy eur ročně v období do roku 2025.

Při letu do Montrealu bylo použito 16 % udržitelného leteckého paliva (SAF) a při letu do Lisabonu 30 % SAF, zatímco v současné době se při odletech z Francie podle platných předpisů používá 1 %. Tato nefosilní paliva se vyrábějí z biomasy, například z použitého kuchyňského oleje. Nekonkurují tedy potravinovému řetězci a umožňují snížit emise CO2 v průměru o 80 % ve srovnání s konvenčním palivem během celého životního cyklu. Na příkladu použitých rostlinných olejů to znamená, že se zohlední zachycení CO2 během růstu rostliny, její první život jako kuchyňského oleje, její recyklace a použití jako leteckého paliva. Na zemi a na palubě letadla piloti zavedli techniky ekologické pilotáže, jako je pojíždění na jeden motor na zemi a optimalizace trajektorií v reálném čase v koordinaci s řízením letového provozu.

Použití těchto metod umožnilo snížit emise CO2 o téměř 45 % při každém ze dvou letů . Tato operace a její významný výsledek byly umožněny díky nasazení zaměstnanců všech sektorů společnosti Air France, pilotů, letových posádek, pozemního personálu, pracovníků nákladní dopravy a údržby, obchodních služeb a provozní podpory. K tomuto úspěchu přispělo i několik dalších společností a partnerů, například Airbus, TotalEnergies, Groupe ADP, Servair, Charlatte, Navya a letiště v Montrealu a Lisabonu. Tato společná akce je v souladu s přesvědčením společnosti Air France, že dekarbonizace leteckého odvětví bude výsledkem společné spolupráce s výrobci, leteckými společnostmi, letištními orgány, veřejnými orgány a národními i mezinárodními subjekty.

Vincent Etchebehere, viceprezident pro udržitelnost a nové mobilní technologie společnosti Air France, uvedl: „Po oznámení našich nových vědecky podložených cílů v oblasti snižování emisí CO2 pro nás bylo důležité konkrétně ukázat, jak se naše odvětví musí transformovat, aby reagovalo na klimatickou nouzi. Na dvou letech, do Montrealu a Lisabonu, jsme zapojili naše partnery a zákazníky do procesu, jehož cílem bylo prokázat účinnost stávajících postupů a přijít s novými řešeními, která by naše úsilí o snížení emisí posunula o krok dál. Naše ekologická změna je náročná a složitá, ale není volbou. Společnost Air France je odhodlána prozkoumat všechny cesty inovací, které využívají ostatní letecké společnosti aliance SkyTeam, jež sdílejí její ambice, aby letecká doprava byla v souladu s cíli Pařížské dohody.“

Budou analyzovány číselné údaje, jako je úroveň snížení emisí CO2 u každé z aktivovaných pák, a také zpětná vazba od zákazníků přítomných na obou letech. Tyto informace budou využity ke zvážení nejvhodnějších způsobů, jak v budoucnu omezit uhlíkovou stopu pravidelných letů společnosti Air France. Tato zjištění budou předána ostatním leteckým společnostem aliance SkyTeam, které se zúčastnily výzvy Skyteam Sustainable Flight Challenge.

Celá environmentální strategie společnosti Air France je k dispozici na speciálních internetových stránkách: https://airfranceact.airfrance.com/.
Připravila Martina Vokrouhlíková.

www.airfrance.cz
https://airfranceact.airfrance.com/Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba