Menu

Mozaika z Holiday World 2019

26. 03. 2019

2017-07-12-12-48-45-980-250-16-1512647325hw_banner_2018_981x250-oprava2

S hejtmankou Středočeského kraje se potkáváme po slavnostním zahájení další fáze projektu Vltava.
Projekt Vltava je pokračováním plnění memoranda, které jsme uzavřeli s Jihočeským krajem. Týká se cestovního ruchu, ale také spolupráce v dopravní infrastruktuře a péče o Orlickou přehradní nádrž. Určitě je to dobře, protože Vltava, která protéká jak jižními, tak středními Čechami, je naše společná. Proto turista, který k ní přijede nebo po ní pluje, není jen Středočechů nebo Jihočechů, ale náš – a poskytovatelé služeb na území obou krajů se o něj musejí dokázat dobře postarat.

Ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Ing. Jaromír Polášek k tomu podotkl:
Aktivity na Vltavě byly poměrně roztříštěné: Lipno, kánoe s rafty, splavnění Vltavy od Budějovic, Orlík, Slapy a středočeská část, Praha, soutok s Labem, vše fungovalo separátně. Každý z těchto úseků Vltavy si jel po svém. Pak jsme si řekli dost: Vltavu je třeba vzít jako jeden fenomén. Nejen pro českého, ale i pro zahraničního turistu je a musí být jedna Vltava a s ní spjaté zážitky. Není to jen o samotné vodě, ale také o cyklotrasách, památkách a dalších atraktivitách a turistické infrastruktuře kolem řeky. Na tento základ lze navázat obrovské spousty eventů, kterými lze u Vltavy turisty udržet daleko déle. Pomůže to dostat turisty z turisticky hraničně exponovaného Českého Krumlova a Prahy po proudu i proti proudu Vltavy. Zaměřit zájem návštěvníků Česka na další nesčetné atraktivity Středočeského a Jihočeského kraje. V současné etapě mapujeme služby, které jsou podél Vltavy nabízeny. Infrastrukturu, řešení odpadů a řadu dalších věcí. Potřebujeme dostat k jednomu stolu pokud možno všechny „hráče“, kteří podél Vltavy jsou, aby se domluvili a Vltava fungovala jako jeden produkt cestovního ruchu.
www.vltava-reka.cz
@rekavltavaCZ
#rekavltava

Při návštěvě stánku Plzeňského kraje mi zrak spočinul na mottu expozice „Plzeňský kraj, přírody ráj“ a s vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Plzeňského kraje Ilonou Šnebergerovou jsme na motto navázali povídáním o turistické nabídce.
V minulých letech byla v popředí témata „baroko“ nebo „100 let republiky“ a letos jsme se zaměřili především na přírodu a turistické cíle na Šumavě, v Českém lese a v Brdech. V Pošumaví a Českém lese jsme vytyčili dálkovou turistickou pěší trasu, Zlatou stezku, což je náš společný projekt s jihočeským a bavorským partnerem. Nově jsme k ní vydali etapového průvodce a mapy. Dále prezentujeme cyklotrasy, EuroVelo13 – Stezku železné opony, jež je součástí evropské dálkové sítě EuroVelo, kterou koordinuje Evropská cyklistická federace, nebo cyklostezky v nedávno otevřeném území Brd. Snažíme se oživit i další místa, která dosud nebyla turisticky exponovaná. Například krásnou barokní krajinu severního Plzeňska. V okolí Plas, Manětína a Mariánské Týnice jsme za pomoci prostředků Ministerstva pro místní rozvoj uvedli v život tři barokní cyklotrasy s barokně stylizovanými odpočívkami. Tím naše nabídka pro návštěvníky Plzeňského kraje ale zdaleka nekončí. Další tipy na krásná místa, turistické atraktivity a výlety v Plzeňském kraji naleznete na našich webových stránkách.
www.turisturaj.cz

Místostarosty Českého Krumlova pro sport a cestovní ruch Ing. Martina Háka jsem se zeptal, jak se Český Krumlov připravuje na hlavní turistickou sezonu.
Ta u nás v podstatě přestala existovat. Město si proto musí pokládat otázku, kam s turisty, protože kvantita dosáhla mezí a Český Krumlov už zřejmě neunese další bezplatné turistické návaly. Zejména pak těch rychlých jednodenních turistů. Musíme se zamyslet nad dopravou, nad parkováním a nad tím, abychom v historickém centru udrželi občanský život. A také s jakými počty návštěvníků v budoucnu zvládneme pracovat a jak objemy turistů efektivně regulovat.

V jaké fázi je vaše rozvaha teď? Budete se inspirovat Benátkami a do historického centra se bude platit vstupné? Ostatně po jednodenních návštěvnících musí město uklízet, vyvážet odpad atd. zpravidla víc než po rezidentech a turistech, kteří u vás nocují. Na rozdíl od nich ale nespolufinancují úklid, městský mobiliář, bezpečnost atd. Neplatí totiž žádné místní poplatky.
I to je jedna z možných vizí. Rozhodně nechceme, aby nám v Českém Krumlově autobusy jezdily a parkovaly, kde je napadne. Budujeme proto nový turistický autobusový terminál, včetně zázemí pro jednodenní turisty, kde parkovné bude zpoplatněno výší asi 60 eur. Vítáme i návštěvníky, kteří do Českého Krumlova přijíždějí vlakem. Nicméně tato klientela není s to přečíslit jednodenní turisty, které k nám navážejí stovky autobusů.

Co chystáte na hlavní turistickou sezonu?
Nemohu opomenout loňské sté výročí úmrtí světoznámého umělce Egona Schieleho, jehož tvorba je úzce spjata s Českým Krumlovem. I letos budeme pořádat zajímavé výstavy jeho obrazů. Nabídneme také nové expozice v českokrumlovských klášterech, které zabírají velkou část historického centra. To je zóna, která je vhodná pro rodiny s dětmi a hodně orientovaná na české návštěvníky. 
www.ckrumlov.cz

Také další vystavovatele jsem požádal o vyjádření:
Rád bych všem poděkoval za návštěvu veletržního stánku Moravskoslezského kraje. Prezentujeme tu přírodu a industrii, které Moravskoslezskému kraji dominují. Propagujeme produkty spjaté s Jeseníky, Beskydami, představujeme Dolní oblast Vítkovic aj. Už několikátým rokem se soustřeďujeme na podporu rozvoje cykloturistiky. Podílíme se na upgradu koncepce cykloturistiky v Moravskoslezském kraji z roku 2005. Pokračujeme v pořizování elektrokol pro síť cyklopůjčoven. V současné době je díky této naší iniciativě na třiceti místech Moravskoslezského kraje k zapůjčení asi sto šedesát kol. Na podporu cykloturistiky jsme nově vypsali dotační program, kontinuální až do roku 2021. Peníze je možné žádat na projektové dokumentace, mobiliáře, přípojky, překlenovací mosty přes vodní toky umožňující napojování vedlejších cyklostezek na páteřní cyklotrasy. Moravskoslezský kraj je i významným krajem lázeňským. V tomto směru zvažujeme účast na Expu 2020 v Dubaji. Další oblastí, které se intenzivně věnujeme, je podpora společností destinačního managementu, cílená na rozšiřování jejich dosahu o další zdrojové trhy incomingu a domácího cestovního ruchu. V závěru mi dovolte pozvat čtenáře Všudybylu do našeho kraje na Gastrofestival. Proběhne 10. srpna v Karlově Studánce. Bude další z „megaakcí“, které Moravskoslezský kraj pořádá.
Mgr. Nazim Afana, LL.M., vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
www.msk.cz

Kromě prezentace mnoha míst a atraktivit Karlovarského kraje jsme letos naši expozici doplnili o tři témata, která tu chceme návštěvníkům představit. Jsou to výročí: 500 let jáchymovského tolaru; 700 let chebských historických krovů, fenoménu, který svým významem přesahuje hranice republiky a možná i střední Evropy; a 270. výročí narození Johana Wolfganga Goetha, který spojuje různé části Karlovarského kraje a jehož stopy lze nalézt v několika městech našeho regionu.
Ing. Petr Židlický, předseda spolku Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z. s.
www.zivykraj.cz

Kraj Vysočina je tu prezentován společností destinačního managementu Vysočina Tourism. Pro letošní rok máme téma Vysočina filmová. Zveme k návštěvě míst, kde se natáčely zejména pohádky. Na hrady a zámky. Pro turisty připravujeme hru, kterou budou moci absolvovat na čtyřiadvaceti místech. Pokud správně udělají kvíz, dostanou se do slosování o ceny. Připravili jsme nové brožury mapující pivovary, top atraktivity, kempy, hrady a zámky a vydali kalendář akcí. Kompletní turistickou nabídku najdete na našich zcela nových webových stránkách.
Ing. Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism
www.vysocinatourism.cz


V Libereckém kraji je krásně, a my v něm máme ještě takový poklad – tradiční řemesla, která si lze vyzkoušet na vlastní kůži. A to nejen sklářství, bižuternictví a šperkařství, ale návštěvníci Libereckého kraje se mohou stát na jeden den třeba včelařem, řezbářem nebo kovářem. Téma „řemeslná zážitková turistika“ bylo nejen hlavním motivem expozice Libereckého kraje, ale je také marketingovým tématem pro celý rok 2019. Expozice je komiksovým ztvárněním příběhu rodiny, která vyráží do Libereckého kraje za řemeslnými zážitky. Vydali jsme také brožuru mapující místa s řemeslnými a kreativními kurzy a dílnami, kde si turisté mohou vyzkoušet například výrobu bižuterie, skla, mýdla, papíru, dřevěných hraček a další. Zkrátka můžete vyrazit například do Jizerských hor a tam se na chvíli stát pekařským pomocníkem a upéct si chleba.
Bc. Michaela Faiglová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje
www.liberecky-kraj.cz


Chystáme se pokračovat v tom, co jsme prosazovali předchozí roky. Máme vytipovány turistické produkty, kterými se turistické destinace Ústeckého kraje odlišují. Největší tahák je Labská stezka. Snažíme se, aby se turisté z téhle stezky dostali i do sousedících zajímavých míst, aby kolem nich jen neprojížděli, ale zůstávali v našem kraji co nejdéle. Rád bych zmínil i to, že Litoměřice letos slaví 800. výročí, ke kterému připravují spousty akcí. V Ústeckém kraji se investuje do lyžařských areálů, do památek. Nicméně nejvíc bychom se letos chtěli soustředit na propagaci našeho pivovarnictví a vinařství, na gastronomii a certifikované regionální produkty. V Ústeckém kraji máme přes třicet minipivovarů. Jsme atraktivní vinařskou oblastí a krajem, kde se pěstuje chmel. Ti, kdo mají rádi pivo, by k nám rozhodně měli přijet.
Jiří Válka, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.czPropagujeme Pardubický kraj. Nicméně roky cítíme, že je třeba přesahovat hranice kraje a chovat se nadregionálně. Proto už řadu let společně s Královéhradeckým krajem propagujeme značku Východní Čechy. Neříkám, že spolu participujeme na všech propagačních aktivitách, ale určitě vůči zahraničí, a zejména vůči dálným zdrojovým trhům incomingu, kde míváme společné veletržní expozice. Spolupracujeme nejen na veletrzích, ale i na prezentačních a informační cestách pro novináře a influencery. A Pardubický kraj? Ten je vnímán jako kraj tradice chovu koní a jezdeckých sportů. Téma koní táhne nejen aktivní jezdce, ale také rodiny s dětmi. Navštíví například kladrubský hřebčín, projedou se kočárem, podívají se do zámku, kde nocovala císařovna Sisi, atd. Je to tedy nejen o koních, ale i o příbězích.
Mgr. Alena Horáková, ředitelka destinační společnosti Východní Čechy
www.vychodnicechy.info


Brno je autentické a duchem mladé město. Krásná architektura ze všech historických období, bohatá kulturní nabídka a vysoká úroveň gastronomie jsou hlavní důvody, proč turisté do Brna směřují. Mezi brněnskými podniky již několik let probíhá soutěž Gourmet Brno. Letos jsme ji rozšířili na celou jižní Moravu, o čemž v lednu na e-Vsudybyl.cz informoval článek „Gourmet Jižní Morava 2019“. Na jejím základě vyjde informační brožura, z níž lze čerpat reference. Historické centrum Brna není rozsáhlé, projdete ho během jednoho dne. Atraktivní jsou i všechny podzemní prostory přístupné veřejnosti, velmi zajímavý je bývalý protiatomový kryt 10Z pod hradem Špilberk. Co bych ještě doporučila, jsou brněnské vily. Nejen památku UNESCO vilu Tugendhat, která byla místem natáčení filmu Skleněný pokoj, jenž má zanedlouho premiéru, ale i další tři pozoruhodné vily. Löw-Beerova vila, která je kousek od vily Tugendhat, patřila rodičům Gréty Tugendhatové. Za návštěvu stojí i Jurkovičova vila a vila Stiassni. Když už budete v centru města, využijte služeb informačního centra TIC Brno na Radnické ulici pod krokodýlem nebo na ulici Panenské, kde vám mimo jiné nabídnou projížďku Brnem turistickým minibusem.
Ing. et Ing. Linda Jelínková, Kancelář marketingu a cestovního ruchu Magistrátu města Brna
www.gotobrno.cz

Nabídka regionu Jižní Morava pro rok 2019 má nový koncept. Pochopitelně v ní figurují osvědčené cíle a atraktivity – památky UNESCO, přírodní a kulturní bohatství. Záměrem ale je směrovat turisty a návštěvníky do těchto cílů i v mimosezonách a probouzet dalšími podněty jejich zájem o pobyty na jižní Moravě. Například Lednicko-valtický areál a Pálava budou kromě zámků v daleko větším měřítku nabízet aktivní trávení pobytů včetně adrenalinových sportů. Upozorňovat je, že v zimě se na vodních plochách v Lednicko-valtickém areálu dá bruslit. Oblíbený je i paragliding. Centrála cestovního ruchu jižní Morava spolupracuje s pěti jihomoravskými turistickými oblastmi: Brno a okolí, Znojemsko a Podyjí, Lednicko-valtický areál a Pálava, Moravský kras a Slovácko. U oblasti Brno a okolí se zaměřujeme na jednodenní výlety na kole, vlakem nebo pěšky. K atraktivním cílům patří bývalé černouhelné doly, o nichž Všudybyl před lety informoval v článku „Oslavanské Permonium, nebo romantické procházky kolem řeky Svratky. U Moravského krasu poukazujeme, na možnost absolvovat speleoferaty – vypůjčit si speleologické vybavení a pod vedením průvodce navštívit běžně nepřístupná místa. Pokud jde o Slovácko, na Kyjovsku se letos koná 20. ročník festivalu Slovácký rok. A znojemská oblast letos sází na pivo. Bude doporučovat návštěvy minipivovarů a znovuotevřeného Znojemského pivovaru.
Ing. Kateřina Kalačová, manažerka MICE Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava
www.ccrjm.cz

Letos se nám na Holiday World povedlo dát dohromady zajímavou skladbu spoluvystavovatelů. Vedle nás se tak prezentují Dopravní podnik hl. m. Prahy, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Vinohradech, Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy, Městská knihovna v Praze, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Zoologická zahrada hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy a Muzeum hl. m. Prahy. Zájem o stánek Prahy převyšuje očekávání. Návštěvníci naší expozice si pro informace a tištěné materiály postupně chodí od jednoho spoluvystavovatele ke druhému, což je nadějný příslib pro letní turistickou sezonu.
Petr Slepička, statutární zástupce Prague City Tourism – Pražské informační služby
www.prague.eu


www.holidayworld.czArchiv
Česká chuťovka