Menu

Monografie Ludmila – Kněžna a světice

04. 03. 2021

V bazilice sv. Jiří na Pražském hradě proběhla mše se slavnostním uvedením monografie Ludmila – Kněžna a světice. Mši sloužil generální vikář Zdenek Wasserbauer. Středočeská centrála cestovního ruchu vám přináší podrobnosti o tomto knižním unikátu.

Monografie Ludmila - Kněžna a světice představuje Ludmilu jako postavu stojící na počátku českých dějin. Je první historicky známou českou ženou, manželkou panovníka a světicí. Můžeme ji také označit za první ženu v čele českého státu, nebo alespoň toho útvaru, z nějž postupným vývojem český středověký stát vznikl. Sňatkem s prvním doloženým českým knížetem z rodu Přemyslovců, Bořivojem, vstoupila Ludmila do historie a stala se pramátí našeho prvního panovnického rodu. S jejím příběhem je spojena i christianizace Čech, kterou podle legend na Moravě zahájil Bořivoj, jenž pak jí a vnukovi Václavovi přenechal pomyslnou zakladatelskou pozici. Václav, patron české země, byl Ludmilou v křesťanské víře vychováván a postaral se též o počátek jejího kultu. Ludmila poté vstoupila do českých dějin jako světice a její osobnost dodnes inspiruje nejen politiky, církevní činitele nebo umělce v Čechách i mimo ně.

Reprezentativní monografii Ludmila – Kněžna a světice připravoval spolek Svatá Ludmila 1100 let již od roku 2019. Kniha vyšla z Nakladatelství Lidové noviny a slavnostně byla uvedena a požehnána v rámci mše v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě generálním vikářem Arcibiskupství pražského, Mons. ThLic. Ing. Zdenkem Wasserbauer, Th.D. V rámci mše byla požehnána rovněž ikona sv. Ludmily, která bude v průběhu roku 2021 putovat farnostmi po celém Česku.

V rámci kázání promluvil generální vikář o začátku postního období a duchovním rozměru sv. Ludmily. Na konci mše promluvil editor monografie, Mgr. Jakub Izdný, Ph.D z Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy, který přítomným připomenul důležitou roli Ludmily a jejího muže Bořivoje I. pro počátky českého státu, pro začlenění Čech do prostoru křesťanské evropské civilizace a význam světice coby národního symbolu v celých českých dějinách. O putovní ikoně promluvil iniciátor projektu, Mgr. Petr Metoděj Bubeníček, administrátor farnosti Roztoky u Prahy. Za spolek Svatá Ludmila 1100 let vystoupil předseda Ing. Martin Hrdlička a ředitelka Mgr. Miroslava Janičatová.

Pětisetstránková kniha je přehledným souhrnem poznatků o Ludmile, její době, ale také o „druhém životě“, který vstupuje již do dvanáctého století svého trvání.
Monografii lze objednat ZDE.

Svatá Ludmila 1100 let z. s.
Spolek Svatá Ludmila 1100 let zaštiťuje národní oslavy k výročí 1100 let mučednické smrti svaté Ludmily, které probíhají v roce 2021. V Česku pořádá již od svého vzniku v roce 2016 řadu kulturních a vzdělávacích aktivit a své působení rozšiřuje i do zahraničí.
Připravila Linda Dlouhá.

www.svataludmila.cz/cs/
https://eshop.svataludmila.cz/  
www.strednicechy.cz
www.facebook.com/destinacestrednicechy/    
#VisitCentralBohemiaArchiv
Česká chuťovka