Menu

Modelová studie dopadů pandemie

24. 03. 2020

Asociace hotelů a restaurací České republiky vytvořila spolu se společností Economic Impact další modelové studie, které na základě reálných výkonů cestovního ruchu minulém roce přináší první představu o dopadech současné pandemie koronaviru a restriktivních opatřeních s tím spojených, na cestování domácích i zahraničních turistů včetně dopadů na podnikatele, zaměstnance a státní rozpočet.

Modelové situace jsou rozděleny do dvou variant, přičemž obě varianty předpokládají zásadní propad návštěvnosti a spotřeby a následně předpokládají postupné zlepšování situace po uvolnění realizovaných restriktivních opatření. Předpoklady variant se liší v čase uvolňování těchto opatření. První varianta počítá s ukončením restrikcí do konce dubna, druhá s teorií pokračování restrikcí do konce června letošního roku.

Dopady v číslech
Pokud by současná omezení vlády trvala do konce dubna 2020 (a uzavření hranic do konce května 2020), pak je přímo ohroženo cca 173 tisíc přepočtených pracovních úvazků, spotřeba cestovního ruchu v letošním roce propadne o cca 142 mld. korun (o 47 %), tržby v multiplikaci vázané na cestovní ruch celkem o cca 286 mld. korun a veřejné rozpočty přijdou celkem o cca 60 mld. korun.

V druhé variantě, kdy by restrikce trvaly do konce června 2020 (a uzavření hranic do konce srpna 2020), bude ohroženo cca 246 tis. přepočtených pracovních úvazků, spotřeba cestovního ruchu klesne o cca 202 mld. korun (o 67 %) a tržby v multiplikaci vázané na cestovní ruch celkem o cca 408 mld. korun a veřejné rozpočty přijdou celkem o cca 85 mld. korun. 

Václav Stárek, prezident AHR ČR a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu k tomu dodává: „Z uvedených modelů je patrné, že dopady na podnikatele v cestovním ruchu a jejich zaměstnance budou drtivé. Domníváme se, že je třeba přijmou velmi rychle opatření na finanční podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců, a to bez ohledu na to, zda se jedná o živnostníky nebo firmy. Za této situace je nutné udržet podnikání, aby bylo schopné se co nejrychleji vzpamatovat. Tedy úlevy na daních, příspěvky na mzdy, daňové prázdniny pro rozjezd cestovního ruchu, úhrady mezd a odvodů na zaměstnance jsou kroky, které by mohly pomoci udržet cestovní ruch při životě. Nejde pouze o překonání o období platnosti současných krizových opatření, ale i následné období, kdy budou podnikatelé začínat od nuly a mnohdy i se ztrátami. Tato situace dopadá nejen na podnikatele, ale i jejich zaměstnance, jejichž budoucnost je také velmi nejistá.“

Václav Stárek dále uvedl, že hotely a restaurace v České republice respektují nutnost těchto opatření a jsou připraveny i aktivně pomoci. AHR ČR již nabídla premiérovi možnost zajistit ubytování pro záchranné týmy a pracovníky, kteří jsou po celé zemi nyní v plném pracovním nasazení a pomáhají v boji proti pandemii, stejně tak jsou hoteliéři připraveni případně pomoci v zajištění zázemí pro seniory a mnohé restaurace již nyní pomáhají se zajištěním stravování. Za současných restrikcí není však stále možné například zajistit ubytování pro pracovníky firem, kteří jsou na cestách a pracují v terénu například na elektrických rozvodech a údržbě základní infrastruktury státu. Vláda by tedy měla rovněž zvážit výjimku v poskytování ubytovacích služeb za tímto účelem.

Hlavní platná restriktivní opatření v souvislosti s COVID-19 v ČR k 23. 3. 2020


Analýza modelových dopadů na odvětví cestovního ruchu v Česku vyplývající ze světové pandemie koronaviru (COVID 19) zde.
Připravila AHR ČR.

www.ahrcr.czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba