Menu

Mezinárodní den žen: přednostní odbavení pro ženy a další aktivity

08. 03. 2019

Air France je jednou z mála společností, v jejichž čele stojí dvě ženy – předsedkyně představenstva Anne-Marie Couderc a generální ředitelka Anne Rigail. Společnost Air France se již dlouhodobě závázala k zajištění rovnosti příležitostí a podmínek pro ženy a muže na pracovišti. Uzavírá klíčová partnerství v boji proti diskriminaci, pracuje na vzdělávání mladých žen a dívek a usiluje o feminizace profesí. U příležitosti Mezinárodního dne žen zorganizovali zaměstnanci Air France řadu iniciativ k připomenutí tohoto svátku, včetně letů provozováných pouze dámskou posádkou.
Společnost Air France se dlouhodobě zavázala ke genderové diverzitě a profesní rovnosti mezi muži a ženami. 8. března, na Mezinárodní den žen pořádá různé zábavné iniciativy, přičemž jsou ženy v centru pozornosti:

"Kromě určité unikátnosti a symbolu rovnosti jsem přesvědčena, že společnosti, které se zavázaly k rovnosti pohlaví, jsou nejvíce konkurenceschopné, atraktivní a inovativní. Naší odpovědností je se do tohoto programu plně zapojit," uvedla Anne-Marie Couderc, předsedkyně představenstva společnosti Air France a Air France-KLM.
"Prvním dobrým výsledkem je profesionální index genderové rovnosti letecké společnosti Air France, který činí 89/100. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, rozhodně nesmíme polevit naše úsilí. Do budoucna plánujeme nábor ženských pilotů, techniků, digitálních specialistů apod. Děkuji zároveň za přístup všech mužů i žen ve společnosti Air France, kteří touží podporovat genderovou rozmanitost ve všech odvětvích a profesích," říká generální ředitelka Air France Anne Rigail.

af_b

Příklady iniciativ k zajištění rovnosti příležitostí pro obě pohlaví

 Air France podporuje stejné platové podmínky mezi muži a ženami.
Od roku 2002 začlenila Air France tento krok oficiálně do své strategie. Od roku 2008 usiluje o snížení mzdových rozdílů mezi muži a ženami v rámci celé společnosti. V roce 2018 podepsala společnost Air France svou pátou tříletou dohodu se svými partnery o rovnosti žen a mužů na pracovišti. V současné době společnost usiluje o dosažení rovného odměňování za srovnatelnou práci, senioritu a dovednosti. 

Skóre indexu genderové rovnosti 89/100
Dne 1. března 2019 zveřejnila společnost Air France, v souladu se svými právními závazky, svůj index profesionální rovnosti mezi muži a ženami. Minimální hranice stanovená francouzskou vládou činila 75/100, Air France získala skóre 89/100. Tento výsledek odráží věrnost a práci všech zaměstnanců společnosti Air France za účelem dosažení skutečné profesní rovnosti.

Feminizace „mužských profesí“
V rámci společnosti Air France jsou ženy obsazovány také na pozice jako ku příkladu pilot, inženýr, generální manažer, mechanik a na mnoho jiných pozic, které jsou stále příliš často spojovány pouze s muži. Feminizace profesí je základním aspektem profesní rovnosti. Air France podporuje přístup žen ke všem profesím a zároveň povzbuzuje dívky k tomu, aby následovaly tyto profesní cesty.
Air France podporuje ženy také v technických profesích, a to jako součást hnutí
"Feminizing Airline Professions", které probíhalo několik let v rámci Paris Air Show. Od roku 2017 je společnost Air France rovněž partnerem asociace "Elles bougent" (Ženy v pohybu), která podporuje rozmanitost ve fázi kariérního poradenství. Do této asociace je zapojeno více než 50 ženských sponzorů, zejména v oblasti letecké údržby, informačních a digitálních technologií. Účelem této asociace je inspirovat dívky a studenty středních škol a motivovat je pro jejich budoucí povolání. Kromě toho, společnost je zavázána, prostřednictvím akcí Air France Foundation, několika sdružením po celém světě, které se zabývají podporou vzdělávání dívek a mladých žen.
Ve stejném duchu se Air France spojila také s
"Journée de la Femme Digitale" (Den digitálních žen), která se bude konat 17. dubna v Paříži. Sponzorem již sedmého ročníku této akce je generální ředitelka společnosti Air France Anne Rigail. Letošní ročník se ponese v duchu "They are changing the world". 

Ženské vedení
Feminizace povolání zároveň vyžaduje, aby ženy měly přístup k nejvyšším úrovním odpovědnosti v celé společnosti. Za účelem podpory kariérního postupu, organizuje Air France koučovací a podpůrné akce. V dnešní době tvoří 35,5 % manažerů pro pozemní personál, 55,5 % představenstva a 28,6 % ve výkonném výboru již ženy. Cílem je dosáhnout reálné genderové rozmanitosti také na vyšších pozicích. 

Dne 8. března 2019 oslavuje dámská síť skupiny Air France své první výročí
Tato síť, nazývána Women for Tomorrow (WoTo), byla myšlenkou několika žen ve společnosti Air France, které chtěly vytvořit místo pro schůzky, diskuse, workshopy apod. Cílem této akce je podpora žen ve společnosti a posílení genderové rozmanitosti. 

Podpora inkluzivního pracovního prostředí a konec diskriminace
V rámci celé společnosti i ve firmách přetrvává skutečný pokrok, pokud jde o profesní rovnost a genderové stereotypy. Jedná se také o jednu z hlavních oblastí zájmu společnosti Air France. V roce 2017 zahájila vnitropodnikovou kampaň "#Osonsledire" (Odvažte se to říci), za účelem povzbuzení zaměstnanců, aby sdíleli sexistické praktiky, které se mohou vyskytovat na pracovišti.
V roce 2019 plánuje Air France pokračovat ve svých činnostech a provádí další kroky, které by zamezily každodenní diskriminaci na pracovišti. Zároveň podepsala Chartu rozmanitosti a připojí se tím k 30 významným francouzským společnostem v rámci iniciativy #StOpE, která je podporována vládou (podrobnější informace naleznete na adrese https://www.charte-diversite.com/linitiative-stop-contre-le-sexisme-ordinaire-en-entreprise). V této souvislosti se společnost zavazuje provádět pravidelné akce po celý rok, které by měly ukončit používání slov a gest, které mohou vědomě nebo nevědomky diskriminovat či mírnit ženy v jejich profesním rozvoji.

Připravila Lidija Erlebachová.

www.klm.com/home/cz/en
www.airfrance.com/cz
 

 Archiv