Menu

Letiště Praha otevírá novou čekárnu

11. 03. 2019

Zdravotně znevýhodnění cestující budou moci nyní před svým odletem z Letiště Václava Havla Praha využít novou čekárnu speciálně upravenou pro jejich potřeby. Čekárna se nachází v odletové hale Terminálu 2 v prostorách bývalé bezpečností kontroly a znamená zvýšení komfortu cestujících se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu či orientace.
Čekárna bude fungovat v prozatímním denním režimu od 8 do 16 hodin. Cestující zde najdou sedačky, soda bar a k dispozici je jim vždy i standardní asistence, která cestujícímu poskytne doprovod, pomoc s odbavením, průchodem bezpečnostní kontrolou či nástupem do letadla.
„Naším cílem bylo vybudovat komfortní prostor, kam se cestující se speciálními potřebami dostaví sám nebo s doprovodem. Následně se jej ujme odborně proškolený pracovník a poskytne mu veškerou asistenci při pohybu letištěm. Ta je ostatně osobám se zdravotním postižením či sníženou schopností pohybu poskytována na letišti standardně,“ říká Tomáš Vláčil, ředitel provozu terminálů Letiště Praha.
Při odletu i příletu si již dnes cestující mohou objednat asistenční službu, která je poskytovaná zdarma. Služba je k dispozici po přechozím objednání už při koupi letenky u letecké společnosti nebo po příjezdu na letiště u odbavovací přepážky, na informacích nebo označených kontaktních místech, včetně nové čekárny na Terminálu 2. Cestující by měli také vždy přesně specifikovat své individuální potřeby. Asistence je pak automaticky zajištěna během celé cesty i v případě přestupu na tranzitním letišti. Zdravotně postižení cestující, kteří jsou držitelem ZTP/P, může navíc parkovat zdarma na všech letištních parkovištích a parkovacích domech. Před odjezdem se stačí dostavit s parkovacím lístkem a průkazem ZTP/P na dispečink parkovišť v přízemí parkovacího domu Parking C, kde mu bude vydán volný výjezdní lístek.
Připravil Jakub Kovářů.  

www.prg.aeroArchiv