Menu

Jak na snižování nákladů na energie v kuchyni

01. 10. 2022

Řešení nabízejí chytré technologie

Vaření, mytí, svícení, chlazení, vzduchotechnika… Je jasné, že gastroprovoz stojí a padá na elektrické energii. A že efektivní nakládání s ní, resp. snižování nákladů, zvláště v dnešní době extrémních cen za energie je v dlouhodobém horizontu zkrátka nutností, aby provoz zůstal i nadále konkurenceschopný.

Pokud se rozhodnete spoléhat se pouze na organizační opatření závisející na lidském faktoru – vypínání a zapínání strojů a zařízení – nikdy nedokážete dosáhnout takových úspor jako v případě inteligentního řídicího systému. Ten vám ostatně může přinést výrazné úspory i v situacích, kdy rozšiřujete nebo renovujete provoz a dostáváte se k navýšení nutného výkonu – při využití chytrých technologií totiž nemusíte vždy zvyšovat objem odebrané elektrické energie. 

Investice do budoucna dokáže spotřebu snížit při optimálním využití až o 35 procent
Pro ty, kteří nechtějí zůstat na místě a neustále přemýšlejí i na budoucnost svého podnikání, nabízí společnost HASAP Consulting systém SICOTRONIC. Ten dokáže spotřebu elektrické energie chytře optimalizovat, aniž by docházelo k jakémukoli omezení na úkor komfortu. SICOTRONIC je inteligentní systém řízení spotřeby energie, speciálně určený pro restaurace, hotely a velkokuchyně, který dnes v Evropě využívají stovky provozů. Spotřebu dokáže, při optimálním využití, snížit dokonce až o 35 %. 

Jak je to možné? Stejně jako každý kuchař, SICOTRONIC monitoruje jednotlivé varné aj. technologie které jsou přednastaveny v systému, kde jsou jim též přiřazeny a nadefinovány priority. Systém pak sám před dosažením maximálního odběru vyhodnocuje a řídí odběr …  příslušného termostatu (a samozřejmě stav zapnutí a vypnutí spínače zařízení) zapnutých zařízení a počítá jednotlivě a aktuálně uplynulé provozní sekundy. Fáze zahřívání, fáze pokračujícího varu, naplněný a nenaložený termostat jsou spolehlivě detekovány a vyhodnoceny tak, aby nebyl překročen maximální smluvní odběr elektřiny.

Maximální spotřebu – definovanou celkovým příkonem provozu a kapacitou jističů, lze totiž podstatnou měrou snížit právě užitečným přerozdělením zátěže mezi základní a sekundární výrobní nebo provozní zařízení, a to zejména v době energetické špičky provozu. 

Inteligentní řídicí systém SICOTRONIC za vás jednotlivá napojená zařízení, co se týče aktuálního příkonu v daném čase, přesně monitoruje, resp. v rámci jejich zátěže stanovuje ideální čas vypnutí nebo snížení spotřeby bez zásahu lidské ruky, a tak zamezuje výkonnostním špičkám, ke kterým by došlo např. právě souběžným zapínáním hlavních spotřebičů. Systém tak bezpečně redukuje spotřebu energie.

sicotronic_log

Jak to celé funguje?
Dokonalá kontrola díky centrální jednotce
Jednotlivé přístroje a zařízení vaší kuchyně se připojí do systému a jsou přivedena do Centrální jednotky SICOTRONIC, ve které je nastaven maximální nepřekročitelný odběr. Ta následně sleduje stav termostatů přístrojů a počítá u každého přesnou dobu a příkon. Rozpozná a přesně vyhodnocuje jednotlivé fáze provozu (např. zahřívání, vaření…) a cykly termostatu. 

Systém pak trvale nebo omezeně vypíná ty spotřebiče, které nejsou v daném okamžiku nezbytně nutné pro výrobu. Spotřebiče – týká se to třeba i klimatizačního zařízení či výdejních a udržovacích strojů – je možné pak ovládat tak, aby se optimálně využívaly pouze podle aktuální potřeby výroby nebo provozu.

Přehled přes aplikaci
SICOTRONIC je určený pro velkokuchyně, hotelové komplexy, wellness a lázeňská zařízení a provozy s omezeným dosahem příkonu, např. horská střediska. Systém přitom reaguje na vaše aktuální potřeby – odborníci přímo v daném provozu spolu s vámi stanoví optimální plán výroby či zatížení jednotlivých zařízení a napojením jednotlivých prvků. Inteligentní systém pak pozná, které spotřebiče v daném okamžiku nepotřebují plný výkon (např. při udržování teplot) a dodává jim výkon pouze v době přestávek hlavních zařízení, která jsou upřednostňována. Tak se nepřerušuje (například u hlavního varného zařízení) fáze zahřívání a neprodlužuje se doba přípravy. To samozřejmě platí v rámci všech elektrických zařízení s vysokým odběrem v rámci celého provozu, budovy či areálu. 

Systém optimalizace kuchyně 2020 se skládá z displeje a provozního modulu ABM a až osmnácti elektrotermických a osmi obecných elektrických obvodů s programem pro konkrétní kuchyni. Díky technologii LON-BUS (FTT10) lze všechny moduly namontovat až do vzdálenosti 600 m od zobrazovací jednotky. Vlastní konfigurace a programování probíhá přes webové rozhraní.

Systém lze i dálkově řídit a sledovat prostřednictvím telefonního modemu a aplikace přímo v telefonu či tabletu, dokonce lze provádět optimalizaci všech provozních parametrů na dálku. 

Zaujal vás systém SICOTRONIC? Více informací o jeho implementaci do provozu se dozvíte u HASAP Consulting, která nabízí zpracování studie, zpracování projektové dokumentace, dodávku, realizaci včetně zaškolení obsluhy.

Snižte svoje účty za elektřinu, aniž byste ovlivnili výrobu
Příklad (je kalkulován, nová výstavba či zásadní rekonstrukce: Ve velké kuchyni s 12 středně velkými elektrotepelnými zařízeními a 3 trvalými spotřebiči elektřiny je průměrná roční spotřeba elektřiny 225 000 kWh a průměrný špičkový výkon cca 150 kW. Instalací systému energetického managementu SICOTRONIC se výkonová špička sníží o cca 35 % pod 100 kW. Investice včetně nákladů na instalaci se vám vrátí za necelé 3 roky. 
Autorka: Kateřina Ondráčková ve spolupráci s HASAP Consulting, s.r.o.

www.hasap.czArchiv