Menu

Konference Travelcon 2020 koronaviru navzdory

24. 04. 2020

Univerzální tržní platforma cestovního ruchu, generující obdobně jako klasický export zahraniční inkaso a násobící kupní sílu a poptávku na domácím trhu, je na kolenou, ale domácí cestovní ruch a incoming nesmí padnout. Škody by byly pro českou ekonomiku nedozírné. Obnova jejich hospodářské výkonnosti by trvala roky. A právě snaha připravit podmínky pro co nejrychlejší restart tohoto pro Česko ekonomicky významného odvětví přiměla Jihočeskou centrálu cestovního ruchu (JCCR) nerušit letošní ročník odborné konference cestovního ruchu Travelcon 2020 ve dnech 23. a 24. dubna a uspořádat ho „koronaviru navzdory“. Stalo se. Dvoudenní Travelcon byl ve čtvrtek v devět třicet zahájen. On-line.

„Domácí cestovní ruch se zcela zastavil. To my ale nesmíme. Naší povinností je hledat cesty, jak z této situace dostat s co nejmenšími šrámy. A právě Travelcon by se měl stát platformou pro společné hledání nejlepších řešení. To byl také hlavní důvod konferenci uspořádat a věřím, že Travelcon nabídne inspiraci a směry z této krize. Je čas hledět dopředu. Jizvám se nevyhneme, ale trvalé zmrzačení domácího cestovního ruchu nesmíme dopustit,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Konferenci zahájila „na dálku“ z krajského úřadu jihočeská hejtmanka Ivana Stráská spolu s Jaromírem Poláškem a spolupořadatelem konference, předsedou Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko Davidem Šťastným. Všichni mluvili o významu cestovního ruchu pro ekonomiku země i jednotlivých regionů, aktuální situaci a nutnosti udělat maximum pro zmírnění dopadu protiepidemických opatření na toto odvětví. „V této nelehké době je pro nás všechny důležité sdílet informace a zkušenosti, které máme tak, abychom cestovní ruch opět nastartovali a abychom to vůbec přežili. To bude v tomto roce zásadní. Doufejme, že tím společně úspěšně projdeme a že všechno dobře dopadne,“ řekl mimo jiné Šťastný.

A skutečně. Atmosféra prvního dne konference byla velmi pozitivně a optimisticky laděná. Jinými slovy. Žádný pláč nad rozlitým mlékem a černé vize, ale naopak prezentace výhledů, možností a nových příležitostí, hledání a definování investic, konkurenceschopnost v rámci Evropy apod. V průběhu prvního konferenčního dne vystoupil mezi speakery také ředitel CzechTourismu  Jan Herget, ředitelka agentury Flagship Sandra Feltham, ekonom Lukáš Kovanda, generální ředitel Sivek Hotels Viliam Sivek, expert na odvětví cestovního ruchu, regionální rozvoj a dopadové analýzy Ondřej Špaček a mnozí další.

K Travelconu se lze přihlásit i v pátek, zhlédnout bude možný i celý zpětně
Zájem odborné veřejnosti předčil očekávání organizátorů. Ti v klasickém případě počítali s fyzickou účastí zhruba tří set účastníků, on-line verze se ve čtvrtek ovšem zúčastnilo více než patnáct set sledujících, čímž se faktický počet účastníků konference oproti předchozímu ročníku zpětinásobil.

 „Konference se mohou v pátek zúčastnit i další, zcela noví zájemci. Stačí se pouze bezplatně zaregistrovat na www.travelcon.cz. Program bude zahájen v obou sálech v 9 hodin. V zeleném sále bude úvodním tématem Creator House - evropský unikát v influencer marketingu. Hovořit k němu budou Jiří Dužár, Dalene Heck a Pete Heck. V oranžovém sále program odstartují Jaromír Polášek, Václav Cvach a Marie Korousová s tématem Gastroturistika v jižních Čechách. Letošní Travelcon je ovšem výjimečný i tím, že celý jeho průběh bude možné zhlédnout i zpětně,“ doplnila manažerka Travelconu Petra Machovcová.

Desinfekce, rukavice, roušky, štíty, rozestupy. I takový je Travelcon
Technické zajištění on-line Travelconu dostala na starost společnost Borovka event. Na její realizaci se, v prostorách dvou sálů a režii v pavilonu T2 českobudějovického výstaviště a studia v pražském sídle agentury CzechTourism, partnera konference, přímo podílely zhruba čtyři desítky lidí. Technici, kameramani, zvukaři, střihači a další. Ti všichni spolu s moderátory a přednášejícími, museli navíc pracovat v podmínkách striktního dodržování hygienických opatření. Všichni tak pracovali v rouškách, případně ochranných štítech a jednorázových rukavicích. Výjimku měli pouze ti, kteří „vysílali“ z domova, či své pracovny.

„Museli jsme zajistit prostory tak, aby jednotliví lidé od sebe byli, co nejvíce odděleni a bylo možné dodržovat minimální dvoumetrové odstupy. Před vstupem do každého prostoru, včetně tří přípravných stanů venku pod krytou střechou, jsme umístili desinfekci na ruce, jednorázové rukavice a roušky. Technika a celý prostor studií se po výměně hosta kompletně desinfikovaly. To práci samozřejmě komplikuje organizačně i časově. Je to pro nás nové, ale zvládnutelné. Nutná je ovšem maximální zodpovědnost a plně profesionální přístup,“ doplnila vedoucí produkce společnosti Borovka event Lenka Borovková.
Připravila Jana Píchová. 

www.jiznicechy.cz
www.jccr.cz
www.travelcon.cz
         travelcon_-_logo_-_webArchiv