Menu

Slavnostní vyhlášení 11. ročníku Měsíce věží a rozhleden v Senátu Parlamentu ČR

08. 09. 2022

go_1

Slavnostní zahájení 11. ročníku Měsíce věží a rozhleden v objektu Senátu Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně se uskutečnilo díky záštitám senátorů Tomáše Jirsy a Tomáše Fialy. Účastníci setkání prodiskutovali další spolupráci v oblasti domácího cestovního ruchu na území Česka mezi Klubem českých turistů, Agenturou Dobrý den, Turistickým deníkem, Českou pohádkovou akademií a dalšími partnery.

Měsíc věží a rozhleden je tradičně zahajován výstupy se sběratelskými 4pohledy 28. září a vrcholí 28. října Českým dnem s českými vlajkami. Organizátoři letos poprvé na státní svátek 28. října zvou veřejnost na pochod „Prahou turistickou s českými vlajkami“ od Národního muzea na Malostranskou mosteckou věž. Nejlepší vrcholové fotografie s českou vlajkou na věžích a rozhlednách budou odměněny. 

Za účasti Pohádkového krále Václava V., Vydry zvaného a Vévody Valdštejna byli jmenování noví ministři České pohádkové akademie a předány Prestižní ceny České pohádkové akademie za rok 2021. Novými ministry České pohádkové akademie byli jmenováni Lucia Štefanová pro múzy a František Tylšar pro hudbu a poezii. Kartografie Praha ocenila kancléře České pohádkové akademie Marcela Goetze za 30 let úspěšné spolupráce.

Prestižní ceny České pohádkové akademie za rok 2021 převzali v kategoriích:
● Kultura – Miloš Dědič z vedení kabinetu České pohádkové akademie;
● Sport – Mojmír Nováček za výstupy s vlajkou Česka;
● Počin roku – Pavel Kožíšek za představení bankovky „Švejkovky“;
● Skokan roku – Jaroslav Pospíšil za otevření 1. Cyklistického informačního centra v CykloŠvec Písek;
● Nejhezčí pohádková kancelář – Turistické informační centrum Třeboň.
Na další příjemná setkávání s Klubem českých turistů Česká pohádková akademie se těší Marcel Goetz a spol. Foto Lenka Goetzová.

www.pohadkovekralovstvi.cz

  Archiv