Menu

Jižní Čechy pronikají přes sociální sítě do celého světa

19. 08. 2018

Sociální sítě, informační fenomén jednadvacátého století, je jednou z cest, jak rozšířit povědomí o jihočeském regionu do celého světa a na základě zcela konkrétních a profesionálně zpracovaných sdělení přilákat nové návštěvníky.  Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) proto v minulých dnech hostila zhruba třicítku zahraničních influencerů, kteří prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích, předali informace o turistických zajímavostech regionu uživatelům Facebooku, Instagramu apod. za hranicemi ČR.


„Význam nových médií a sociálních sítí roste. Přímo úměrně tomu sílí i význam různých forem on-line marketingu, kam patří i takzvaný influencer marketing. Jde o zcela nový způsob, který by do budoucna mohl rozšířit propagační mix jižních Čech,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Jaromír Polášek. Influencer svými názory ovlivňuje chování a rozhodování ostatních lidí, a tak má vliv na trhu. Jejich followeři (sledující) k nim vzhlíží a nechávají se jimi inspirovat. V současné době, zejména díky sociálním sítím, blogům a podobně, je influencer schopen přímo či nepřímo ovlivnit velké množství lidí, které osobně ani nezná.„Koncem července se v Ostravě konalo největší mezinárodní shromáždění tvůrců internetového obsahu TBEX Europe 2018. Bylo to vůbec poprvé, co se tato konference světového formátu uskutečnila v zemi střední a východní Evropy. Na TBEX každoročně přijíždí několik stovek delegátů z řad blogerů, vlogerů, fotografů, novinářů z tištěných médií, televizních stanic, rádií a dalších profesionálů z oblasti cestovního ruchu. Do Ostravy přijelo na 500 účastníků ze 43 zemí světa. My jsme toho využili a některé pozvali do jižních Čech,“ poznamenal manažer marketingu JCCR Ondřej Flemr. V návaznosti na tuto konferenci se jižními Čechami prohnaly dvě vlny FAM tripů. Bezprostředně po akci proběhl hlavní FAM trip s účastí devíti influencerů z Austrálie, Indie, Severní Ameriky a Evropy, kteří plnili své sociální sítě jihočeskými atraktivitami.

4_flem

„Skupina během pěti dnů navštívila České Budějovice, Hlubokou nad Vltavou, Holašovice, Český Krumlov a oblast Lipenska. Mimo jiné účastníky uchvátila krása krajského města a klid vesniček ve stylu selského baroka. V Českém Krumlově se zúčastnili koncertu v rámci Mezinárodního hudebního festivalu a na Lipně si užili aktivního odpočinku na Stezce korunami stromů,“
poznamenala produktová manažerka JCCR Petra Machovcová. Následovalo dalších pět tematicky zaměřených FAM tripů, kterých se zúčastnilo dalších 20 lidí. Orientované byly na pěší turistiku a cykloturistiku, historii a památky, wellness a luxury travel, gastronomii a venkovskou turistiku. „Blogeři byli z pobytu na jihu Čech nadšeni a dle jejich reakcí zde nebyli naposled. V následujících týdnech dojde k monitorování příspěvků a hodnocení jejich dosahu,“ doplnila Petra Machovcová.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR)
je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.
Připravil Ondřej Flemr.

www.jccr.cz
www.jiznicechy.cz

 Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials