Menu

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

19. 01. 2021

klopc

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká  republika pokračuje v úspěšné spolupráci. Pravidlo n+3 pro rok 2020 bylo splněno a česko-slovenské pohraničí tak může i nadále čerpat veškeré finanční prostředky z Evropské unie.  V tuto chvíli jsou téměř veškeré finanční prostředky programu o alokaci 90,1 mil.
€ přiřazeny jednotlivým projektům.

„V letošním roce se chceme hlavně zaměřit na přípravu programu pro další programové období, aby bylo možné plynule navázat v podpoře přeshraničních projektů důležitých pro rozvoj pohraničí. Poslední roky totiž zřetelně ukázaly, že program má dobře našlápnuto v pomoci rozvoje regionu, zvlášť v cestovním ruchu. V dalších letech hodláme pokračovat v podpoře podobně zaměřených projektů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Také v letošním roce ministerstvo očekává schvalování nových projektů. Do 15. ledna 2021 mohli žadatelé předkládat projekty na využívání inovačního potenciálu. Výzva s alokací 2,9 mil. € je zaměřena na posilování digitálních dovedností ve vzdělávání a má mimo jiné za cíl přispět ke zmírňování negativních dopadů pandemie COVID-19 v česko-slovenském pohraničí. Výzva tak podpoří  moderní vzdělávání a digitální dovednosti v programovém území s důrazem na distanční a on-line formy vzdělávání žáků a studentů na všech stupních škol a zároveň využívání různých interaktivních nástrojů pro efektivní učení a také poskytne prostor pro vzdělávání pedagogů a sdílení zkušeností mezi nimi navzájem. Po dokončení této výzvy budou téměř veškeré finanční prostředky česko-slovenského programu přeshraniční spolupráce využity.

Ke konci roku 2020 bylo ukončeno již 30 projektů. Jedním z nich je i projekt „Na kole při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech“. Byly vybudovány dva dílčí úseky zvyšující bezpečí pro cyklisty na české straně při Batově kanálu v obci Sudoměřice v okrese Hodonín a na slovenské straně ve městě Myjava. Na aktuální potřeby podpory cestovního ruchu vhodně zareagoval rovněž projekt „Po stopách habánů“. Jeho cílem bylo zachránit a zviditelnit dosud opomenuté unikátní kulturní dědictví v podobě historie a kultury komunit Habánů / Hutteritů v česko-slovenském pohraničí. Došlo k rekonstrukci Habánského sklepa ve Vacenovicích a zlepšení technického stavu národní kulturní památky Habánský mlýn v Sobotišti.

I v roce 2021 bude dokončena řada zajímavých projektů s přínosem pro společné česko-slovenské pohraničí. Mezi nimi i projekt „Rozvoj sítě cyklistických cest v příhraničním regionu Horňácka a Kopanic k přírodním a kulturním dědictvím – II. etapa“. Vybudovaná cyklostezka, která zpřístupní pro cyklisty mimo jiné národní kulturní památku Větrný mlýn v Kuželově, propojí českou obec Kuželov se slovenskou obcí Vrbovce. Ke stejné síti turistické infrastruktury bude dále náležet zrekonstruovaná stezka pro pěší v obci Malá Vrbka. Program napomáhá v území nejen v oblasti cestovního ruchu, ale mimo jiné i v oblasti spolupráce mezi institucemi. Jedním z takových projektů je Zvyšování kvality života na venkově prostřednictvím vytváření komunitních škol. Projekt je zaměřen na posílení komunity v základních školách na území regionů Východní Slovácko a MAS Kopaničiarsky región.

Seznam podpořených projektů naleznete ZDE.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz
www.sk-cz.eu/sk/Archiv