Menu

Habánská fajáns z depozitářů Lobkowiczkých sbírek k vidění v Lobkowiczkém paláci

19. 12. 2022Od pátku 16. prosince 2022 je v muzeu Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě otevřena nová dočasná výstava zaměřená na keramiku. Pro návštěvníky byly z depozitáře Lobkowiczkých sbírek přivezeny exempláře fascinující habánské fajáns, tedy keramiky vyrobené anabaptisty v 16. století. Kromě jiného je vystaven soubor podnosů, které jsou nejstarší známé dochované kusy vytvořené pro šlechtickou rodinu.


Anabaptistické či novokřtěnecké hnutí vzniklo roku 1525 ve Švýcarsku. Již v roce 1526 přichází první novokřtěnci, pro které se později vžilo označení „habáni“ - pravděpodobně podle německého „haushaben“, tedy mít domov, na území Moravy a Slovenska. Pro svou radikálnost bylo hnutí v mnoha zemích pronásledováno a habáni se tak museli neustále přesouvat.

Za vlády Ludvíka Jagellonského panovala v Království českém náboženská svoboda, která jim umožnila se zde usadit. Díky tomu na našem území vzniklo mnoho cenných řemeslných produktů, které byly ve své době celoevropsky na výši. Pro svou zručnost v mnoha řemeslných oborech byli anabaptisté vyhledáváni i klienty z řad šlechty, která si je předcházela. Jednou z oblastí, ve které vynikali, byla tvorba keramiky. Habánská fajáns se stala pojmem, jehož význam přetrvává až do dnešních dnů.

Výstava habánské fajáns je k vidění v muzeu Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě do 28. února 2023, a to každý den od 10 do 18 hodin. Vstup na dočasnou výstavu je zahrnut ve vstupence pro návštěvu celého muzea Lobkowiczkého paláce s největšími poklady lobkowiczkých uměleckých sbírek.
Připravil Jan Pavelka.

www.lobkowicz.czArchiv
Česká chuťovka