Menu

GASK otvírá novou sezónu čtyřmi výstavními projekty

26. 01. 2024

Galerie Středočeského kraje otvírá v únoru čtyři nové výstavní počiny. První nese název Mlčení a představí tušové malby Jiřího Straky, umělce rozkročeného mezi Prahou a Pekingem. Druhá výstava O TOBĚ vychází z kurátorského výběru nejmladší ženské malby a sochy zaměřené na figuru a figuraci. V druhé polovině února bude zahájena expozice českého sochaře, šperkaře, autora pražského metronomu Vratislava Karla Nováka s názvem Stále v pohybu. Ve stejné době bude v GASK prezentována tvorba autorky a ilustrátorky dětských knih Martiny Skaly. K výstavám se váže bohatý doprovodný program.

Galerie Středočeského kraje zahajuje 3. února jarní sezónu výstavou Mlčení performera, sinologa a malíře inspirovaného kaligrafií – Jiřího Straky. Umělec ve své tvorbě cílí na střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století, přičemž vychází ze svých akademických studií a z osobní zkušenosti, neboť dlouhodobě žije a pracuje v Pekingu. Koncept výstavy Mlčení, příznačně umístěné do barokních prostor někdejší jezuitské koleje, spolu s výše uvedeným tématem akcentuje současné a naléhavé problémy ideologie globalismu. Vystavené obrazy neposkytují žádné univerzální řešení ani východisko, zato velmi citlivě vybízejí k přemýšlení a kladení nových otázek. Výstavu, jejíž kurátorkou je Veronika Marešová, budou moci návštěvníci zhlédnout ve výstavním prostoru Café Fatal do 18. srpna. K výstavě se váže doprovodný program - dne 24. 2.  se uskuteční přednáška předního českého japanologa Jiřího Zemana a projekce filmu Martina Scorseseho Mlčení.

Výstava O TOBĚ představí v GASK kurátorský výběr z nejmladší ženské malby a sochy orientované na figuru a figuraci. Ústředním motivem projektu je jednak přítomnost silné generační výpovědi, jednak reflexe samotné proměny a aktualizace malířského a sochařského média v době post-informační, kdy se do konstituce díla zcela přirozeně integruje vliv informační mašinérie, společenského zrychlení, nových médií a především sociálních sítí. Výrazové prostředky obrazu a sochy tyto vnější podmínky přirozeně přetvářejí v novou zkušenost, nebo se autorky proti této vizuálně zcizující tendenci vymezují zcela původním autentickým jazykem, který čerpají z různých zdrojů. Co se také radikálně proměňuje, je citlivost a způsob vnímání světa v rozpojení mezi vnějším a vnitřním prožíváním, přičemž se také proměňuje vztah k času a paměti. Název výstavy O TOBĚ postihuje narativy zaměřené na sebereflexi a introspekci, které lze sdílet. Každé JÁ se tu proměňuje v TY. Umění zde zrcadlí svět, v němž společně žijeme a jehož každodennost a banalita je výzvou k jejich překonávání. Na výstavě představí svou tvorbu Adriana Sarnová, Anna Hulačová, Gabriela Slaninková, Tereza Frindová, Kateřina Komm, Sofie Švejdová, Annemari Vardanyan, Laura Limbourg, Ester Knapová, Kateřina Ondrušková, Lucie Rosická. Expozice, jejímiž kurátory jsou Petr Vaňous a Veronika Marešová, bude pro veřejnost otevřena od 4. února do 18. srpna.

Výstava Stále v pohybu sochaře, šperkaře a pedagoga Vratislava Karla Nováka pomyslně začala již v prosinci loňského roku, kdy byl veřejnosti představen kinetický objekt Planety – Kruhy, který je umístěn v galerijních zahradách v rámci venkovní expozice GASK pod širým nebem. Dne 17. února bude pak v prostoru tří výstavních sálů představen výběr z díla tohoto autora, jenž zahrnuje kinetické a interaktivní sochařské objekty a šperky. Tvorba, která se vymyká jednoznačné kategorizaci, přesahuje hranice uměleckých oborů – protikladné principy křehkosti a dynamiky se v ní setkávají s geometrickou racionalitou konstruktivismu i subverzivní ironičností. Novákovy sochařské objekty jsou mnohdy kinetické či přímo interaktivní, ztělesňují autorovy úvahy nad „kosmologickým hodinovým strojem“ v důvěrném dialogu s konkrétní skutečností diváka. Jeho nejznámější realizací je Metronom (1991), trvale instalovaný na pražské Letenské pláni na místě někdejšího Stalinova pomníku. Výstava, která vzniká pro GASK ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Spolkem přátel díla V. K. Nováka, bude veřejnosti přístupná od 18. února do 8. září 2024. Jejími kurátorkami jsou Kateřina Nora Nováková a Ludmila Šikolová spolu s kurátory GASK Vandou Skálovou a Richardem Drurym.

Dne 17. února otvírá GASK poslední únorovou výstavu s názvem Voyage Martiny Skaly. Autorka se narodila na Malé Straně, vystudovala historii na Karlově univerzitě a scénografii na DAMU. V 80. letech odešla do Francie a na konci 90. let se usadila v USA, kde žije a tvoří. Je autorkou řady knížek pro děti, které i sama ilustrovala. Za sérii Strado & Varius získala v roce 2003 ocenění Magnesia Litera. Výstava v GASK představí autorčiny originální kresby pro dětské knihy i volnou tvorbu, které společně mapují cesty napříč kulturními světy, jimiž sama prošla, od Malé Strany až po indiánské vesnice. Tento galerijní počin doprovodí 9. března výtvarná dílna pro děti a beseda na téma střetávání kultur s Martinou Skalou a Václavem Cílkem. Výstava, jejíž kurátorkou je Adriana Primusová, potrvá do 23. června 2024.
Připravili Alena Sedláčková.

www.gask.cz

www.facebook.com/galerie.GASK/
www.instagram.com/gask_kutnahora/?hl=cs
www.youtube.com/channel/UCerwr-l4IpwqB2ChDVSz79Q?reload=9&view_as=subscriberArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba