Menu

Fenomén IGRÁČEK

18. 01. 2019

Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK v Regionálním muzeu v Chrudimi seznámí návštěvníky s historií i současností oblíbené české hračky prostřednictvím desítek figurek nejrůznějších povolání a charakterů v historických i moderních variantách. Díky originálním IGRÁČKŮM  z dílny Miroslava Svobody si muzeum připomene i slavného chrudimského rodáka Josefa Ressela, vynálezce lodního šroubu a doktora práv Karla Pippicha. Výstava bude zahájena 31. ledna a potrvá zde do 17. března 2019. Muzeum představí návštěvníkům výrobu figurky. Ti nejmenší si budou moci s IGRÁČKY pohrát v připraveném dětském koutku. Putovní výstavu připravil český výrobce her a hraček, firma EFKO-karton s.r.o., která IGRÁČKA vyrábí.  Putovní výstavu dlouhodobě podporuje Technické muzeum v Brně, ve kterém před lety vznikla.
„Jedná se o velmi úspěšnou a zajímavou výstavu, která v Chrudimi ještě nebyla. V loňském roce jsme měli v muzeu výstavu stavebnice Lego s názvem Svět kostiček®, která se těšila velkému zájmu jak dětských, tak dospělých návštěvníků. Chtěli bychom v tomto duchu pokračovat a nabídnout opět výstavu pro celou rodinu,“ uvádí Klára Habartová, ředitelka muzea.
Výstava „Fenomén IGRÁČEK“ putuje po Moravě, Čechách i Slovensku od roku 2011. Představuje veřejnosti výrobu a historický vývoj oblíbené české hračky. Zároveň reflektuje i novodobý posun a směřování IGRÁČKA do budoucna. Jedním s těchto směrů je bezpochyby ekologie. K popelářskému autíčku MultiGO se přidaly novinky IGRÁČEK Třídíme odpad a IGRÁČEK Farmář “ uvádí Zdeněk Rauš, spoluzakladatel a dlouholetý koordinátor této výstavy.
„Na výstavu jsme nově zařadili i IGRÁČKY ze 70. A 80. let, kteří byli určeni v éře socialismu na export. V expozici  máme  cca 30 ukázek těchto IGRÁČKŮ, a to v původních krabičkách“
uvádí Mgr. Věra Stojarová, kurátorka výstavy.
„IGRÁČKA mnozí spojují se šikovností a kutilstvím. Je tedy více než příhodné, že v Chrudimi, rodném městě Josefa Ressela, ztvární IGRÁČEK právě vynálezce lodního šroubu,” uvádí Miroslav Kotík, majitel a ředitel společnosti EFKO – karton s.r.o. „Další významnou osobností, která je zobrazena na výstavě v podobě IGRÁČKA, je významný chrudimský rodák pan Karla Pippich, který se velice zasloužil o rozvoj divadelnictví v Čechách. Jsem rád, že prostřednictvím výstavy IGRÁČKŮ ukazujeme a připomínáme šikovné a významné lidi z daných regionů i naši výrobu. Považuji to osobně za velice prospěšné. Děje se tak navíc jazykem, kterému rozumí i ti nejmenší,“ dodává Miroslav Kotík.

Kromě rozsáhlé sbírky IGRÁČKŮ čeká návštěvníky v Regionálním muzeu v Chrudimi několik stálých expozic a výstav. Expozice Plakáty Alfonse Muchy představuje soubor 42 plakátů tohoto významného českého malíře, které chrudimské muzeum zakoupilo již před více než sto lety. Expozice Mozaika z dějin regionu seznamuje návštěvníky s dějinami města Chrudimi prostřednictvím dvanácti prostorových scén, které jsou doplněny dobovými sbírkovými předměty. Spatříte tu středověké město, rabování husitů, pálení knih Koniášem, vojenskou nemocnici i návštěvu prezidenta T. G. Masaryka. Jednotlivé scény jsou doplněny o autentické sbírkové předměty, vystavené v osvětlených vitrínách ve stěnách koridoru.
Expozice lidového nábytku obsahuje interiér jídelny zhotovený podle návrhu architekta Jana Kouly z roku 1900, doplněný lidovou světnicí s malovaným nábytkem regionálního charakteru z konce 19. století. Do 10. února 2019 lze v chrudimském muzeu spatřit ještě výstavu Mozaika tradic Pardubického kraje, ta představuje významné fenomény lidové kultury, které byly pro svoji jedinečnost zapsány na krajský seznam nemateriálního kulturního dědictví a dodnes se udržují, např. Vodění jidáše či Stínání kohouta. Další oblastí, kterou výstava přibližuje, jsou tradiční řemeslné postupy - výroba dýmek, dřevěných hraček, ruční tkalcovství aj.


Josef Ludvík František Ressel
(29. června 1793, Chrudim9. října 1857, Lublaň) byl rakouský lesník, spisovatel a vynálezce česko-německého původu, který se proslavil především vynálezem lodního šroubu. Pocházel z česko-německé rodiny. Jeho otec Anton Herrmann Ressel byl český Němec, matka Marie Anna Konvičková byla Češka. Do školy chodil v Chrudimi a v roce 1806 odešel vystudovat gymnázium do hornorakouského Lince. Po úspěšném zakončení studia byl v roce 1809 přijat na dělostřeleckou školu v Českých Budějovicích, ale pro tělesnou slabost se z něj důstojník nestal. Poté začal studovat medicínu ve Vídni, ale po dvou letech ho rodiče již nemohli podporovat a tak musel ze školy odejít. Nakonec získal stipendium na lesnické akademii v Mariabrunnu u Vídně. Po absolvování pracoval pro rakouský stát jako lesník na území dnešního Chorvatska a Slovinska v Kraňsku, kde zmapoval místní hluboký les a zasloužil se o zalesnění oblasti Krasu. K jeho nejvýznamnějším literárním dílům patří Dějiny přímořských lesů. V letech 1820 až 1838 vykonával práci lesmistra v Terstu, kde v praxi vyzkoušel svůj největší vynález-lodní šroub. V roce 1839 nastoupil k válečnému námořnictvu, kde vybíral vhodné dřevo pro stavbu lodí. V květnu 1852 byl jmenován námořním lesním intendantem v Benátkách. V Kostanjevici na řece Krka poprvé testoval svůj vynález lodního šroubu na malém člunu. Koncem roku 1820 byl přeložen do Terstu, kde se stal lesmistrem a pokračoval v testech na moři. V roce 1827 získal patent a připravoval se na další pokusy s větší lodí. Dospěl k závěru, že lepší je šroub krátký než dlouhý, se dvěma chody než s jedním, a také že nejlepší poloha je na zádi lodi mezi vazem a kormidlem. Ressel zemřel, aniž by za svůj vynález získal jakékoli uznání. Teprve v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálně přiznala americká akademie věd ve Washingtonu. Josef Ressel kromě lodního šroubu vynalezl také šroubový lis pro výrobu vína a oleje, kuličkové ložisko bez mazání, zařízení pro parní vyluhování barviv a tříslovin, pneumatickou potrubní dopravu a buzolu.


JUDr Karel Pippich
prožil dětství v Chrudimi, kam se zase po studiích práva v Praze a krátkého působení v Jičíně natrvalo vrátil v roce 1874. Okamžitě se zapojil do kulturního života Chrudimi a celého kraje. Byl členem různých spolků, mj. Umělecké besedy, Spolku k podpoře české literatury, Jednoty zpěváckých spolků. Od 1885 byl starostou chrudimského Sokola, od 1904 starosta Východočeské sokolské župy a prvním náměstkem starosty České obce sokolské. 1889-1890 a 1895-1913 byl také poslancem zemského sněmu. Ve všech těchto funkcích intenzivně podporoval rozvoj kultury v Chrudimi. Inicioval pořádání hudebních podniků, na mnoha z nich se sám účastnil jako zpěvák a deklamátor i autor písňových cyklů. Do Chrudimi přivedl řadu významných hostů, zejména dirigentů a hudebních skladatelů (vedle B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha např. i 1886 francouzského skladatele C. Saint-Saënse). Mimořádnou pozornost věnoval divadelnímu životu ve svém městě. Jeho zásluhou byla na jevišti chrudimských ochotníků uvedena (na ochotnické scéně často poprvé) řada významných děl světových klasiků (mj. H. Ibsen, M. Maeterlinck).  V Chrudimi měla premiéru i většina jeho vlastních dramatických děl. Většina jeho her byla uvedena s úspěchem na scéně Prozatímního a Národního divadla, často je hrály i kočující divadelní společnosti, avšak největší oblibu měly u ochotníků, kteří je většinou studovali z rukopisných opisů "a všude se potkaly se skvělým úspěchem." Svým všestranným zájmem o rozvoj kultury v Chrudimi se zasloužil o to, že se tomuto městu často říkalo Atény východu. Nově vybudované chrudimské divadlo, jehož vznik podnítil, bylo pro svém otevření v roce1934 pojmenováno na jeho počest Divadlo dr. Karla Pippicha. Svou mimořádnou aktivitou ve všech oblastech kultury však K. Pippich svým významem zasáhl mnohem širší kulturní kontext 2. poloviny 19. století a začátku 20. století.

Společnost EFKO,
český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Společnost EFKO se zařadila do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. Za své výrobky získalo EFKO řadu ocenění  - FOR TOYS 2010 -  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. V roce 2012 společnost EFKO získala ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova. Kreativní stavebnice ROTO START, získala ocenění „Správná hračka“ za rok 2013. Populární rodinná společenská hra Jožin z bažin se chlubí hned dvěma oceněními; „Správná hračka 2013“ a „Nejlepší novinka 2013“ v kategorii Hry, puzzle a karty. V roce 2014 získal označení „Správná hračka“ 2014 soubor oblíbených her Moje první hry. Poslední ocenění „Správná hračka“ získala společnost Efko za edukativní hru „Vyprávěj“ a konstrukční stavebnici ROTO ABC v roce 2018.


Technické muzeum v Brně (TMB)
je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.
Připravila Kateřina Goroškov Řeháková.

www.efko.cz
www.muzeumcr.cz

www.technicalmuseum.czArchiv