Menu

Díky projektu CZ-SK SOUTH LIFE bude Blatská stezka u Soběslavi o půl kilometru delší

10. 02. 2022

Oblíbená naučná trasa Blatská stezka bude díky projektu CZ-SK SOUTH LIFE o půl kilometru delší. Zvýší se délka původně šestikilometrové naučné stezky, kterou provozuje Jihočeský kraj na území přírodní rezervace a evropsky významné lokality Borkovická blata u Soběslavi.

Stezka vede z části po lesních cestách a pěšinách, z části po povalových chodnících, také nová trasa bude tvořena dřevěným chodníkem. Na konec stávající trasy Blatské stezky naváže nový povalový chodník, stejné konstrukce jako je původní naučná stezka.  Během února ho zde kolem vodní plochy  zbuduje odborná firma.

„Cílem realizovaných opatření v této lokalitě je snaha obnovit prioritní stanoviště
91D0*– rašelinný les. Stezka návštěvníky provede managementovými plochami a obnovovaným územím a názorně předvede zlepšení stanoviště v rámci realizovaného evropského projektu CZ-SK SOUTH LIFE. Z této aktivity bude mít značný přínos rovněž široká veřejnost, jelikož evropsky významnou lokalitu Borkovická blata každoročně navštíví desítky tisíc návštěvníků,“ uvádí vedoucí projektu CZ-SK SOUTHLIFE Eva Ježková.

Hlavním cílem projektu CZ-SK SOUTH LIFE je zajištění a optimalizace péče u vybrané evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000.

Prodloužení oblíbené a navštěvované trasy naučné stezky je vhodnou formou prezentace vzácného stanoviště a zároveň zajištění bezpečnosti návštěvníků s ohledem na zachování příznivého stavu chráněného území a významných nebo chráněných druhů rostlin a živočichů v EVL Borkovická blata.

Přírodní rezervace Borkovická blata je chráněné území, které bylo vyhlášené z důvodu ochrany zachovalého fragmentu ekosystému ručně vytěženého rašeliniště přechodového pánevního typu s charakteristickou flórou a faunou. Blatská příroda se vyvíjela v atypických podmínkách, na zamokřených lokalitách, močálech a bahniskách. Dařilo se zde jen různým vlhkomilným rostlinám, mechům, rákosu, ostřicím apod. Jejich zbytky se nemohly v půdách chudých kyslíkem rychle rozkládat a mineralizovat, proto se z nich stala rašeliny. Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10.000 lety. Mocnost rašeliny dosahovala hloubky 4 – 8 metrů.

Aby se podařilo uchránit unikátní zbytky původní přírody, vznikly dvě přírodní rezervace Borkovická Blata a Kozohlůdky.

Přírodovědná naučná stezka Borkovická Blata byla vybudována v letech 1979 – 1980. Procházkou po této stezce (původní délka 5,5 km, cca 2 hodiny) se seznámíte s krásnou a ojedinělou blatskou přírodou, její flórou a faunou a také se něco dozvíte o těžbě rašeliny a o revitalizaci této oblasti.
Připravil Pavel Pechoušek

www.trebonsko.cz/borkovicka-blata
www.jiznicechy.cz
www.jccr.czArchiv