Menu

Czech Republic Travel Trade Day 2019

03. 04. 2019

Hostitelem letošního výročního incomingového workshopu Czech Republic Travel Trade Day (TTD) bude Jihočeský kraj. Akce, jejímž cílem je posílit příjezdový cestovní ruch a podpořit destinační značku „Czech Republic Land of Stories“ v zahraničí, se uskuteční ve dnech 8. a 9. dubna v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu. Tato jedinečná „business to business“ (B2B) platforma nabídne tuzemským poskytovatelům turistických služeb jednání s přibližně osmi desítkami nákupčích z celého světa. TTD 2019 pořádá agentura CzechTourism ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR) za podpory Jihočeského kraje a města České Budějovice.
„Travel Trade Day je skvělou příležitostí k posílení stávajících a navázání nových obchodních partnerství českých podnikatelů, regionů i dalších subjektů a institucí, působících v oboru příjezdového cestovního ruchu, se zahraničními obchodníky. Záměrem je umístit Českou republiku, tedy v našem případě především jižní Čechy, do komerčních nabídek zahraničních cestovních kanceláří,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.
Největší workshop pro podporu příjezdového cestovního ruchu, který se v ČR každoročně koná, pořádá agentura CzechTourism už počtvrté. Akce s významnou mezinárodní účastí sleduje dva hlavní cíle: přispět k rozvoji obchodních aktivit českých podnikatelů a propagovat bohatou turistickou nabídku ČR, TTD se proto každý rok soustředí na jiný region.

„Následný dopad akce je značný. Letos se můžeme těšit na 78 zahraničních nákupčích služeb v oblasti cestovního ruchu. Kromě strategicky zásadní účasti partnerů z okolních zemí, tedy blízkých trhů, se nám letos podařilo nově přilákat například nákupčí z Austrálie. Historicky nejvíce zástupců cestovních kanceláří přijede z USA a Kanady a znovu budeme moci přivítat také zástupce Izraele,“
zdůraznil Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism.
Již tradičně lze očekávat příjezd nákupčích z Německa, Rakouska, Beneluxu, Francie, Itálie, Španělska, Skandinávie, Velké Británie, Polska, Litvy, Jižní Koreje, Ruska anebo Latinské Ameriky.
V pondělí 8. dubna se v Clarionu uskuteční workshop s mezinárodními nákupčími, v úterý 9. dubna pak s řediteli zahraničních zastoupení agentury CzechTourism, kterých má ve světě aktuálně 23. Pro Jihočeský kraj je zcela zásadní také to, že vlastním workshopům budou předcházet ve dnech 5. až 7. dubna pretours po regionu, realizované formou fam tripů, tedy poznávacích cest pro zahraniční nákupčí (touroperátory a cestovní kanceláře), novináře a ředitele zahraničních zastoupení za účelem seznámit je s destinací jižní Čechy a její nabídkou.

„Jedná se tak o jedinečnou možnost, jak představit účastníkům to nejlepší z Jihočeského kraje. Během cest po jižních Čechách navštíví nejen top atraktivity regionu jako Český Krumlov nebo Hlubokou nad Vltavou, ale absolvují zajímavé programy i na méně známých a navštěvovaných místech, například v Táboře, Jindřichově Hradci, Třeboni, Písku či oblasti Lipenska a Šumavy,“
konstatoval Polášek.
Pretours organizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu za podpory Jihočeského kraje a účastníkům nabízí poznávací cesty členěné do čtyř tematických tras. „První téma, Kde se historie mísí s krásnou přírodou, zahrnuje mimo jiné České Budějovice, Český Krumlov Holašovice a Hlubokou nad Vltavou. Druhé téma, Historie a kultura, Tábor, hrad Zvíkov, Písek a opět Hlubokou nad Vltavou. Třetí, nazvané Staleté tradice, směřuje do Jindřichova Hradce, Třeboně a Borovan, čtvrté, s názvem Aktivní dovolená, zahrnuje oblast Lipenska, Prachatic a Šumavy,“ doplnila koordinátorka akce ze strany JCCR Zuzana Hrušková. Součástí akce bude i
speciální press trip pro zahraniční novináře.
Partnery letošního TTD jsou Fashion Arena a společnost RegioJet.
Počet hostů, kteří přespali v některém z hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Jihočeského kraje, loni rostl již pátým rokem po sobě a meziročně se zvýšil o 10,7 procenta, tedy o 168 tisíc osob. Celkem navštívilo v roce 2018 region a přespalo zde alespoň jednu noc více než 1,7 miliónu lidí. Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) měli na tomto zvýšení hlavní zásluhu cizinci; jejichž počet se meziročně zvýšil o 20,6 procenta, tedy o zhruba 110 tisíc osob.


Business to business (B2B)
je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku. Významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C.


Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR)
je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.
Připravila Jana Píchová.

www.jccr.cz
www.jiznicechy.czArchiv
Česká chuťovka