Menu

Cestovní ruch funguje v symbióze

24. 07. 2019

Fórum cestovního ruchu je největší spolek sdružující nejsilnější aktéry v oboru, má 7500 členů a téměř 180000 pracovních míst. Jeho předsedu Viliama Siveka jsem poprosil o vyjádření k současné situaci v cestovním ruchu při příležitost podepsání memoranda mezi Fórem cestovního ruchu a CzechTourismem.Pane předsedo, z vašeho vyjádření na sociálních sítích a komentáře po slavnostním podpisu memoranda jsem vydedukoval, že oddělení zahraničního a tuzemského zastoupení se dá přirovnat ke hře v kasinu za cizí peníze?
To je špatné přirovnání už proto, že hazard nemám rád. Spíše bych se ztotožnil s již vyslovenou představou, že na obrovském pozemku na jedné straně stojí nemocnice s doktory a na straně druhé se nachází budova, ve které je zdravotní personál. Nemocný pak neví, kde bude operován či léčen.
Jsme v období, kdy platí vládou schválená Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 – 2020. Nyní se jedná o návrhu přeřazení zahraničních zastoupení CzechTourismu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu v jednu organizační agenturu, zahrnující i CzechTrade a CzechInvest. Tento akt jen prohloubí již tak kriticky omezené přímé nástroje, které má současná státní politika našeho oboru k dispozici. Zde se jednoznačně ukazuje, jak je cestovní ruch v agendě státu podceňovaným odvětvím, a to i přes to, že má obrovské ekonomické a společenské hodnoty.

Jaká je tedy vaše představa, vize fungování cestovního ruchu?
Cestovní ruch funguje v symbióze. Je to dokonale provázaný celek. Není to tak dlouho, co jsem ho přirovnal k včelímu úlu. Ani sebevýkonnější králova nezmůže nic bez dělnic, a nakonec s trubci zemře. Cestovní ruch si jednoznačně zaslouží jednotné řízení s jasnou strukturou a systémem financování. A to už jen díky výší příjmů, které odvádí a generuje do rozpočtu státu, měst a obcí. Není možné řídit něco, za co má odpovědnost někdo jiný. Proto tvrdím, že v případě převodu zahraničních zastoupení pod Ministerstvo průmyslu a obchodu je bezpodmínečně nutné, aby pod toto ministerstvo přešel celý cestovní ruch a byla zachována jeho fungování v symbióze. Cestovní ruch je největší tržní platforma na světě, tak nevidím jediný důvod, proč by nemohlo být Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu.Bylo by na místě vypracovat analýzu o kterou by se dalo opřít, z jaké země by si Česká republika měla vzít příklad?
Jakékoliv závažné rozhodnutí, které může kriticky ovlivnit chod jakéhokoliv oboru musí být podrobeno důkladným analýzám a komunikací se zapojenými subjekty. Nejde rozhodnout od zeleného stolu, byť by to v rámci jedné sféry přineslo úsporu finančních prostředků. Nepromyšlené a nepodložené rozhodnutí přeřadit zahraniční zastoupení CzechTourism bez jakéhokoliv backoffice, přinese katastrofální snížení celkových výnosů, které cestovní ruch generuje a zároveň i likvidaci podnikatelských subjektů v regionech České republiky. Paní ministryně Klára Dostálová jasně řekla, že hlasy konkrétních aktérů cestovního ruchu musí být slyšet i na úrovni legislativních procesů. Co se týká země, ze které bychom si měli vzít příklad. Víte, jsme Češi, žijeme v srdci Evropy, jsme koumáci a nevidím důvod někde něco kopírovat. Ostatně na to nemáme připravenou legislativu, jen musíme vzít rozum do hrsti.

Podepsal jste memorandum mezi Fórem cestovního ruchu a CzechTourismem. Co z toho vyplyne do budoucnosti?
Na tuto otázku vám odpovím stručně. Spolupráci, za doby paní ministryně Šlechtové a ředitelky CzechTourismu Moniky Palatkové byla téměř na nulové úrovni. Proto jsem velice rád, že paní ministryně Klára Dostálová osobně podpořila podepsání tohoto Memoranda.

Vím, že jste absolvoval řadu jednání při procesu tvoření certifikace destinačních společností. Máte nějaký příklad dobře fungující destinační společnosti?
Tak především jsem tato jednání neabsolvoval sám, byli tam i kolegové z Fóra cestovního ruchu a zástupci krajů. Podařilo se nám všem uplatnit změny v návrhu, který nám byl Ministerstvem pro místní rozvoj předložen. Certifikace dnes tvoří základní kámen částečného financování cestovního ruchu. A mám-li uvést dobrý příklad, tak jednoznačně Jaromír Polášek a „jeho“ Jižní Čechy. Tím však neříkám, že jinde v regionech se nepracuje i když mají jiný systém, který dle mého názoru představuje podstatně komplikovanější řízení.

Je v současné době nějaký segment cestovního ruchu nedoceňován?
Každý bojuje o svůj píseček. Jsem přesvědčen, že by si daleko větší pozornost zasloužila Turistická informační centra, jako veřejná služba. Poskytují cenné zdroje informací, které využívjí návštěvníci míst a které jdou využít jako indikátory sledování návštěvnosti v TIC pro statistiky veřejné správy. Zároveň je stále podceňována oblast s velkým potenciálem, venkovská turistika a agroturistika, a to i přes obrovskou snahu předsedkyně Svazu venkovské turistiky a agroturistiky.
S Viliamem Sivekem hovořil Matouš Kainc, foto - osobní archiv Viliama Siveka, Všudybyl.

www.forumcr.cz
www.facebook.com/forumcr.cz


forum_cestovniho_ruchu_rgbArchiv