Menu

ČUCR: Cestovní ruch docestoval

22. 04. 2021Cestovní ruch v České republice se prakticky zastavil. Jedná se o nejpostiženější odvětví zasažené koronavirovou pandemií. Jak ukazuje březnový průzkum mezi členskými sdruženími České unie cestovního ruchu, situace je kritická. Podpůrné programy nepostačují na udržení podnikání, firmy byly nuceny propouštět a s výrazným poklesem zaměstnanců počítají i v letošním roce, mnoho organizací bylo nuceno svou činnost ukončit.

„Přes veškeré snahy České unie cestovního ruchu o dialog s vládou a ministerstvy je odezva a podpora státu nedostatečná. Propad cestovního ruchu činil v loňském roce více jak 161 mld. Kč. Na jeho podporu však bylo podle Ministerstva pro místní rozvoj vyčleněno pouze 8,5 mld. Kč. Jak navíc ukazuje průzkum naší unie, pokrývaly státní kompenzace v průměru 30 % mzdových nákladů a v průměru 20 % ostatních provozních nákladů v době zavření. Současný systém kompenzací umožňuje sice získat vyšší příspěvek na krytí provozních nákladů v době zavření, je ale podmíněný poklesem tržeb o 50 %, což výrazně redukuje množství firem, které na podporu od státu letos dosáhnou. Situace je kritická a šance na obnovu se každým dnem zmenšuje. Do budoucnosti hledíme s velkými obavami, řada našich členů už propadla beznaději a rezignaci. Světlo na konci tunelu je v nedohlednu,“ říká Viliam Sivek, prezident České unie cestovního ruchu.

Odliv zahraničních turistů a minimální šance vycestovat do zahraničí vedly v loňském roce v oblasti příjezdové turistiky a prodeje letenek ke katastrofálnímu propadu tržeb pohybujícímu se na úrovni  80 až 90 %. Důsledky se projevují napříč celou oblastí příjezdové, výjezdové i domácí turistiky.

Oblasti založené na samostatně výdělečné činnosti, jako jsou průvodci, horští vůdci, lyžařští instruktoři a lyžařské školy díky zákazům nebo nemožnosti vykonávat činnost, patří mezi nejpostiženější. Výpadek výdělků za loňský rok je téměř 100 %, státní podpůrné programy minimální nebo nulové. Řada podnikatelů musela v důsledku plošných zákazů svou činnost ukončit a žije z podpory, ti šťastnější si našli jiné zaměstnání nebo brigádu a možnost návratu k původní profesi je velkou neznámou.

„Tuzemské lázně jsou jediným zdravotnickým oborem, který byl vládními usneseními postupně celý uzavřen a jediný segment zdravotnictví, jemuž bylo zakázáno poskytování služeb za úhradu ze strany pacienta. Podpora státu je však mizivá, fixní náklady byly v loňském roce pokryty státními podpůrnými programy pouze z 15 %,“ komentuje současnou situaci v lázeňství Martin Plachý, viceprezident České unie cestovního ruchu.

V roce 2019 tvořil cestovní ruch 2,9 % HDP České republiky (165 miliard korun), zaměstnával 239 600 osob. * Katastrofální propady tržeb blížící se často 100 %, nedostatečná podpora vlády a výše státních podpůrných programů, obrovský odliv pracovníků v loňském roce a další očekávaný v letošním, ale také tisíce smutných a tragických osobních příběhů pracovitých lidí, odborníků ve svém oboru, kteří se ocitli v bezvýchodné a beznadějné situaci – to je současný stav cestovního ruchu.


*Zdroj: Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/satelitni_ucet_cestovniho_ruchu
Připravila: Mahulena Poliaková

www.ceskauniecr.cz

 


Česká unie cestovního ruchu Logo

 Archiv