Menu

Co o vás říká značka Q?

01. 12. 2017

CO je Český systém kvality služeb?

Nástroj, který organizacím a firmám činným v cestovním ruchu pomáhá zvyšovat kvalitu služeb, př. Jde o nástroj flexibilní, reagující na měnící se potřeby doby, turistů i aktuální novinky v cestovním ruchu. Jde rovněž o systém adaptibilní, přizpůsobitelný charakteru, velikosti a specifikům vašeho podnikání.

001CO získáte, když se do systému zapojíte?

Přísun odborných a praktických poznatků z oblasti řízení kvality. Know-how!

Cílevědomé řízení kvality přináší méně stresující pracovní prostředí, nižší fluktuaci personálu, znamená menší náklady a zvyšuje náskok před konkurencí.

KDO má projekt na starosti?

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, realizátorem Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Do systému jsou zapojeny i mnohé profesní asociace, které stanovují technické předpoklady kvality, jež jsou kritériem pro vstup do systému.

PROČ věřit, že to funguje?

Systém je licenční, tedy ověřený deseti lety fungování. Český systém kvality služeb nebyl postaven na zelené louce, v zásadě vychází z německého Service Qualität Deutschland (SQD) s parametry přizpůsobenými specifikům a charakteru českého trhu.

JAK získat certifikát?

Vybraný zaměstnanec organizace projde dvoudenním školením na tzv. Trenéra kvality. Následně zpracuje elektronicky požadovanou dokumentaci, kterou věcně zhodnotí tzv. Hodnotitelské centrum. Organizaci je vydán certifikát na 3 roky s povinností každoroční tzv. aktualizace, která nutí se znovu zamyslet nad tím, zda splňujeme očekávání našich zákazníků a reagujeme na současné trendy. Po celou dobu je pro subjekty zajištěna odborná poradenská a metodická podpora regionálního koordinátora.Archiv