Menu

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram

16. 04. 2023

Skvosty klasické hudby v podání špičkových umělců – vídeňských symfoniků, českých virtuosů, ansámblů i zahraničních sborů, kompoziční a výtvarná soutěž, putování Po stopách A. Dvořáka a ještě daleko víc – to je 54. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram.  
 
Jarní svátky klasické hudby, jak se festivalu často přezdívá, letos proběhnou od 27. dubna do
1. června, novinkou je podzimní epilog koncertu, situovaný ve dnech 8. a 9. září do Třebska a Památníku A. Dvořáka ve Vysoké. Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram vznikl již v roce 1969 a jeho specifikem – a rovněž velkou devizou festivalu – je jeho rozprostření do celého příbramského regionu s koncerty pořádanými na řadě velmi atraktivních míst spojených se životem Antonína Dvořáka, kromě samotné Příbrami zejména Památníkem ve Vysoké u Příbrami, kostelem v Třebsku či naprosto unikátním komplexem Svaté Hory u Příbrami. Přední čeští a světoví sólisté i ansámbly dále koncertují např. na zámku Dobříš nebo v Březnici. 

Programová skladba 54. ročníku se inspirovala situací posledních let v její chaotičnosti a příklonu k extrémním názorům a řešením. Ne však nastoupením stejné cesty, ale naopak snahou o vyzdvihnutí moudrosti v člověku, jeho schopnosti získat nadhled. Téma letošního ročníku – MOUDRO V NÁS – vzniklo velmi spontánně. Každý z nás pociťuje v posledních letech stoupající tlak médií, snahu o manipulaci s lidmi prostřednictvím nekonečného množství zaručených zpráv a názorů. Je až s podivem, kolik absurdních myšlenek našlo své zastánce. Tato doba je náročná a těžko pochopitelná. A bolestná. O to víc je potřeba připomínat si moudro, které vycizelovalo v centrifuze času. „Myšlenky přetavené do slov a slova plynoucí do hudebních motivů rezonují v řadě koncertů letošního ročníku. Hledají spolu s námi cestu k nadhledu, porozumění a snad i lásce – k druhému člověku, i sobě samotnému,“ říká Albína Dědičík Houšková, ředitelka HFAD.

O velkolepé zahájení festivalu se 27. dubna postará rakouský Wiener Concert-Verein, mezinárodně uznávaný komorní orchestr, který byl založen v roce 1987 členy Vídeňského symfonického orchestru. Následovat bude patnáct koncertů v široké škále klasické hudby – od barokní až po soudobou, od hudby sakrální až po tu poněkud frivolnější, reprezentovanou jiskřivým tangem v podání jedinečného Escualo Quintetu. Spojovací linkou koncertů bude právě zmíněná moudrost – prezentovaná v mnoha programem jak samotným výběrem skladeb s biblickou či obecně náboženskou tematikou, ale i texty klasických a soudobých filozofů. A třebaže hudba klasická je mnohdy považována za „vážnou“, stejně jako téma „moudrosti“, interpreti v řadě případů přestaví obojí dosti „nevážně“.

Diváci se mohou těšit na trojici sborových koncertů, při kterých do Příbrami zavítají Ensemble Vocapella z německého Limburgu, American University Chamber Singers z Washingtonu a Český filharmonický sbor Brno, jehož vystoupení je součástí oslav k osmdesátinám jeho zakladatele a dirigenta Petra Fialy. Na tyto koncerty volně navazuje dvojice „chrámových“ koncertů, na nichž se publiku představí v kostele sv. Jakuba violistka Kristina Fialová spolu s Michaelou Káčerkovou u cembala, a následně v Basilice Minor na Svaté Hoře violoncellista Petr Nouzovský v netradičním spojení s akordeonistou Ladislavem Horákem.


Tradiční součástí festivalu je koncert na zámku Dobříš, který již svým noblesním prostorem Zrcadlového sálu inspiruje protagonisty k programové skladbě. I letos tak v podání violistky Jitky Hosprové, jedné z nejvýraznějších tváří současné hudební scény, zazní v doprovodu Wranitzky Quintetu hudba J. S. Bacha či G. P. Telemanna. Další stálicí v programové nabídce je koncert věnovaný jednomu z předních českých kvartetů – letos přijalo pozvání Wihanovo kvarteto, které si jako hosta pozvalo klavírního virtuosa Martina Kasíka. Zapomenout nesmíme ani na benefiční koncert pro vilu Rusalku, letní sídlo Antonína Dvořáka, který probíhá již po šesté a díky němuž došlo k řadě renovací a oprav, sloužících pro uchování této památky nesmírného významu. V letošním roce je tváří Benefice operní hvězda – tenorista Aleš Briscein.

Divácky velice atraktivní budou i tři naopak netradiční koncerty – koncertu famózního PhilHarmonia Octetu Prague k otevření jinecké huti Barbora, přeměněné díky rozsáhlé rekonstrukci z industriálního prostoru v prostor multifunkční, koncertu ke 160. výročí narození Ludvíka Kuby, veskrze renesančního umělce a sběratele, jehož myšlenky vtělené do citací z jeho děl budou provázet celým koncertem – až po závěrečný koncert festivalu, na němž 1. černa vystoupí hvězda světových pódií, hornista Radek Baborák a spolu s ním ansámbl Arti Allegre. I tímto koncertem, věnovaným 30 letům od nástupu Václava Havla do funkce prezidenta, se budou prolínat citace z jeho odkazu, interpretované hercem Janem Šťastným.

Jako každoročně festival myslí na děti a mládež – kromě operních představení v podání Národního divadla Brno a navazující výtvarné soutěže pro ně připravuje druhý díl populárního Putování po stopách AD – a jelikož byl první díl v Příbrami přijat více než nadšeně, je původní první Putování upraveno nově pro děti z Dobříše. Tradiční Den s AD znamená nejen celou sérii programů v mateřských, základních i středních školách, ale také open air koncerty pro širokou veřejnost. Novinkou je interpretační seminář v klasickém zpěvu, který pro studenty ZUŠ příbramského regionu povede trojnásobná držitelka Thálie Jana Šrejma Kačírková.

Je zřejmé, že festival, označovaný mnohdy také jako „příbramské rodinné stříbro“ opět nabízí milovníkům klasické (i té méně klasické) hudby mnoho příležitostí k nádherným zážitkům.
Připravila Miluše Kupečková.

www.hfad.cz
www.facebook.com/hfadpribramArchiv