Menu

Cestovní ruch na Budějovicku na dobré cestě

21. 12. 2023

Cestovní ruch je pro oblast Budějovicka významným ekonomickým přínosem. Nejedná se pouze o cestující za účelem poznání a rekreace, ale i o pracovní cesty nebo sportovní turnaje. Sektor cestovního ruchu byl poslední roky velmi omezen, ale dle aktuálních čísel za poslední kvartál roku 2023 se vrací na předcovidová čísla. Do destinace cestují ve větším počtu Němci a Rakušané, naopak v celkových číslech chybějí asijské země. Nejdůležitějšími návštěvníky jsou stále Češi. Místní obyvatelé vnímají cestovní ruch pozitivně.

Hodnocení za rok 2023
Podnikatelé a provozovatelé služeb v cestovním ruchu na Budějovicku avizují spíše úspěšnou turistickou sezónu. Při hodnocení se čísla pohybují mezi 10% poklesem až zlepšením proti předešlému roku. Chování návštěvníků se výrazně změnilo, vzhledem k ekonomické situaci už nečerpají takové množství služeb jako dříve, ale pokud se jedná o kvalitní službu, tak se nezdráhají si dopřát. Do destinace se vrátili ve větším počtu Němci a Rakušané, přijíždějí i naši další sousedé a Nizozemci. „Vesměs se jedná o oblasti, kam jsme nejvíce cílili marketingovou kampaní. Nárust je nejlépe ve statistikách oproti roku 2019 vidět na Polsku,“ komentuje čísla ředitel turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský. Zároveň doplňuje, že bez Jihočechů a zejména místních obyvatel by si fungování provozů nedovedl představit, což potvrzují i místní podnikatelé. „Proto je pro nás důležité mít vyváženou cílovou skupinu, kterou oslovujeme, abychom nebyli závislí pouze na jedné oblasti. Když přijde nějaká krize a daná oblast by vypadla, mohli bychom mít existenční problémy. Obzvláště v naší destinaci se potvrzuje, že česká klientela je pro určitou stabilitu velmi důležitá. Pokud se budeme bavit o Jihočeších, je to pro nás číslo 1. Proto je pro nás zásadní, abychom aktivity cestovního ruchu tvořili nejen pro zahraniční návštěvníky, ale zejména pro místní obyvatele!“ doplňuje Tomáš Polanský. Jen ve 3. kvartálu roku 2023 navštívilo turistickou oblast Budějovicko 108 485 hostů. Při porovnání statistik tohoto období za rok 2023 a 2022 se jedná o nárůst o 10 %. Nerezidenti, tedy zahraniční turisté, přijeli v období červenec až září 2023 v počtu 43 734, což je oproti předchozímu roku nárůst o neuvěřitelných 32 %. „Ačkoliv vypadají tato čísla velmi dobře, je potřeba zůstat nohama stále na zemi, je nutné porovnávat také čísla předcovidová. Dle statistik nám chybí klientela z Asie, na druhou stranu současná klientela se ubytovává na více nocí, což je pro efekty cestovního ruchu výhodnější – ať je to podpora atraktivit, gastroprovozů a hlavně ubytování, kdy je zjednodušeně řečeno provozně nejdražší první noc. Právě v tomto složení návštěvníků musíme najít tu správnou rovnováhu. Bezesporu především pro období mimo hlavní sezonu budeme tyto turisty, kteří se k nám ještě nevrátili, potřebovat,“ shrnul situaci Tomáš Polanský.

Porovnání 3. kvartálů (červenec – září) let 2019 a 2023 je pro destinační management vypovídající. Čeští, rakouští, němečtí nebo polští turisté přijíždějí ve větším množství než v roce 2019. Při pohledu na čísla zahraničních návštěvníků je vidět, že to k dorovnání rekordních sezon před covidem nestačí. Chybí kolem 45 % zahraničních návštěvníků. Pozitivním faktorem je prodloužení doby pobytu o 16 % na 3,1 dne.

2019 (Q3)
Počet příjezdů: 137 773 (z toho: domácí 55 410, zahraniční 82 363)
Počet přenocování: 246 405 (z toho: domácí 132 013, zahraniční 114 392)
Průměrná doba pobytu 2,8 dne

2023 (Q3)
Počet příjezdů: 108 485 (z toho: domácí 64 751, zahraniční 43 734)
Počet přenocování: 229 645 (z toho: domácí 151 520, zahraniční 78 125)
Průměrná doba pobytu 3,1 dne

Plány v cestovním ruchu pro následující období
15. listopadu proběhlo každoroční podzimní setkání subjektů cestovního ruchu, kde se nejen hodnotilo, ale bylo avizováno i několik novinek. Hlavním tématem byla úprava poplatku z pobytu a jeho další využívání směrem zpět do cestovního ruchu. „Jednáme s městem České Budějovice i Hluboká nad Vltavou, kde je od 1.1.2024 plánováno zvýšení poplatku, aby se tyto finanční prostředky vracely zpět do rozvoje cestovního ruchu. Ať už půjde o podporu významných akcí, kartu hosta, investic nebo obchodně-marketingových aktivit. Chceme, aby měl cestovní ruch své pevné místo a byl vnímán jako důležitá součást naší destinace,“ popisuje hlavní změny Tomáš Polanský. Na setkání bylo zmíněno, že velmi důležitým obdobím pro vylepšení čísel za rok 2023 je právě nadcházející advent. Kromě již rozběhnutých kampaní se chystají také aktivity na rok 2024, které budou na aktuální kampaně navazovat. Cílem je výrazně více oslovit blízké trhy – tedy Německo, Rakousko, Nizozemsko a obnovit příjezd vzdálenějších zemí jako USA nebo asijské státy. Stejně tak je dlouhodobým cílem rozjet Vltavskou cyklistickou cestu nebo zpřístupnit kaolínové doly Orty, které by mohly být lákadlem i ve špatném počasí. Cílem je i rozšíření sportovního zázemí pro pořádání turnajů evropského charakteru a nabídnout velkokapacitní ubytování pro větší konference a zmíněné sportovní akce. Na to vše musí navazovat rozvoj městské infrastruktury a odstraňování vizuálního smogu.

Přínosy cestovního ruchu a zkušenosti místních
Přínos cestovního ruchu není jen o ubytování, ale i na navazujících službách. Právě to pomáhá v dalším rozvoji destinace jak v ohledu udržení provozních nákladů turistických cílů, tak možnosti realizace investic. Podíl cestovního ruchu na tvorbě republikového HDP dosáhl před covidem na 2,76 % (více než v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady). Když se na cestovní ruch podíváme ze širšího hlediska, může se dostávat k podílu až 10 %, což už je významné číslo. Podíl lidí zaměstnaných v cestovním ruchu v Česku činil v minulých letech 4,02%, to znamená, že v tomto odvětví pracuje každý pětadvacátý člověk. Kdyby nenastala v době covidu vlna odlivu zaměstnanců z tohoto sektoru, bylo by číslo ještě větší. I tak je vidět, o jak důležitou oblast ekonomiky se jedná. Důležitost místních obyvatel potvrzuje primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová, která má v gesci také cestovní ruch. Statutární město České Budějovice zjišťovalo ve spolupráci s Turistickou oblastí Budějovicko vztah místních obyvatel k cestovnímu ruchu ve městě. „Výsledky průzkumu mne velmi potěšily zejména v tom ohledu, že místní obyvatelé nevnímají návštěvníky města jako nepřátele a můžeme se tak dále zamýšlet, jak udělat naši jihočeskou metropoli ještě lákavější jak pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele,“ shrnuje cíle průzkumu primátorka s odkazem na jiná města, která mohou být cestovním ruchem přesycena a mají tak úplně jiné starosti.

Mezi dotázanými výrazně převažuje názor, že město je atraktivní pro turisty – myslí si to celkem 85 % z nich, více než třetina je navíc přesvědčena, že město je pro turisty velmi atraktivní. Opačný názor má 12 % dotázaných a 3 % neví. Jako hlavní pozitiva turismu vidí místní obyvatelé především témata ekonomických benefitů pro město a podnikatele, opravy a údržbu veřejného prostoru, rozvoj služeb/vybavenosti a kultury. Celkem 45 % dotázaných si myslí, že pozitiva převažují nad negativy a dalších 46 % je toho názoru, že pozitiva a negativa se vzájemně přibližně vyvažují. Zbylých 9 % se domnívá, že negativa převažují nad pozitivy. Nadpoloviční většina dotázaných (celkem 52 %) si myslí, že České Budějovice by mělo navštěvovat více turistů. Jen mírně slabší je názor, že turistů je optimální množství (41 %). Snížení počtu turistů by uvítalo celkem 7 % dotázaných, přičemž výrazné snížení počtu turistů ve městě chce pouze 1 % dotázaných. Téměř 75 % dotázaných souhlasí s tím, aby město hledalo cesty, jak turismus podporovat.

„Výsledky jsou pro nás důležité nejen z toho pohledu, abychom věděli, jak přistupovat k rozvoji cestovního ruchu v souladu s místními, ale také že je dobré více mluvit o tom, jaká pozitiva či negativa cestovní ruch přináší a co všechno lze ve městě dělat. Občas mám pocit, že si  návštěvníci umí užít pobyt ve městě mnohem více než místní. I proto chceme novinky a nabídku trávení volného času komunikovat více směrem k obyvatelům města,“ uzavírá souhrn průzkumu ředitel turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský.

    
108 485 hostů navštívilo ve 3. kvartálu 2023 turistickou oblast Budějovicko
    
3,1 dne je průměrná doba přenocování
    
75 % dotázaných obyvatel Českých Budějovic souhlasí s podporou turismu ve městě
    
2,76 % se cestovní ruch podílel na tvorbě HDP před covidem (více než zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady)
    
4,02 % lidí pracuje v cestovním ruchu tj. každý 25. Čech (čísla v období covidu, nyní roste)

Detailní výsledky průzkumu „Vnímání cestovního ruchu obyvateli Českých Budějovic“
najdete na www.c-budejovice.cz/cestovni-ruch a přehled dalších setkání sekce cestovního ruchu na webu www.tobudejovicko.cz v záložce vzdělávání.
Pozn.: Turistická oblast Budějovicko je jednou z 9 oblastních destinací působících na území jižních Čech.
Připravil Vojen Smíšek.

www.jiznicechy.cz
www.cb-hl.cz 

www.facebook.com/jiznicechyArchiv