Menu

Barevný kulturní podzim v Hořicích v Podkrkonoší

22. 09. 2023

Mezinárodní festival krásných umění v Městském muzeu a galerii v Hořicích představuje v rámci svého devátého ročníku umění Francie. V Galerii plastik je již nyní k vidění výstava Moonlight Trilobite / Trilobit v měsíčním svitu francouzské umělkyně Néphéli Barbas. Výstava potrvá do 29. října. Součástí tohoto festivalu ale tradičně není pouze výstava, návštěvníci se mohou podívat na kulturu Francie zblízka.

Tvorba Néphéli Barbas (*1990)

se pohybuje na pomezí instalace, objektu a sochy – Galerii plastik proměnila ve scénu, do které zasadila sochy ze stálé expozice i z depozitáře a vytvořila tak novou estetickou architekturu, v níž se umělecké artefakty stávají živými posly současné poetiky. Galerie v jejím pojetí splývá s francouzským bar tabac, se sázkovou kanceláří PMU nebo s benzinovou stanicí a umožňuje nám tak podívat se nově na svou minulost i budoucnost. Výstava Moonlight Trilobite / Trilobit v měsíčním svitu probíhá v Galerii plastik v Hořicích do 29. října.

„Mezinárodní festival krásných umění v Hořicích ale nikdy není pouze o výtvarném umění! Naopak se v jeho rámci zaměříme i na další prvky francouzské kultury. V pátek 15. září do Hořic přijela o své práci pohovořit překladatelka Sára Vybíralová, hudbu Francie pak představil Václav Šafka. Na sobotu 16. září jsme pro všechny milovníky umění připravili piknik, kde jsme ochutnávali francouzské speciality. Navíc ti frankofonní z násměli příležitost francouzsky konverzovat s umělkyní Néphéli Barbas, autorkou výstavy v Galerii plastik. Program pak zakončila prohlídka výstavy s autorkou Néphéli Barbas, která proběhla ve francouzštině i s českým překladem. Piknik proběhl v Sochařském parku U Sv. Gotharda,“ informovala ředitelka Městského muzea a galerie Petra Zachovalová.

Umění Hořice 2023
– venkovní výstava, potrvá do 29.října. Kurátorem je Filip Jakš. Od roku 2021 probíhají v Hořicích pravidelně přehlídky současného umění, dočasně proměňující veřejný prostor Hořic. Loni se zde návštěvníci mohli setkat s dílem Tomáše Polcara, který v hrubém betonu zrcadlil svůj vlastní zrod. Letos se projekt řídí kurátorským tématem „uzlové body“ – ptáme se, jak je spjatá osobní i společenská historie s určitým místem a časem. Nemusí jít pouze o velkolepé události jako jsou bitvy husitů. Mohou to být události zdánlivě nenápadné a každodenní, které ale pro naši osobní historii hrají důležitou roli. I v nich se totiž v prostoru odráží konkrétní historie, a tím se z neurčitého prostoru pro nás stává určité místo, nebo dokonce prostředí – pojem, který nejvíce vyjadřuje rozprostření místa kolem naší mysli a vzpomínek.

Sochař Čestmír Suška
představuje v Hořicích v rámci projektu Umění Hořice dvě svá díla – Kazatelnu a Čočku s průnikem. V pondělí 25. září budou mít zájemci možnost setkat se s autorem, poslechnout si, jak o své tvorbě uvažuje, a poznat, jakou roli hrají tato díla v kontextu jeho tvorby. Prostor bude i pro diskuzi o současném umění a jeho vystavování ve veřejném prostoru, kterému se Suška dlouhodobě věnuje. Čestmír Suška (* 1952) je nejen sochař, ale také kurátor či organizátor kulturních událostí. V Hořicích vystavuje své typické ocelové objekty, vznikající ze starých cisteren a rour a využívající tak přirozenou krásu rezavého materiálu. Sochy Čočka s průnikem a Kazatelna jsou k vidění na náměstí Jiřího z Poděbrad před Muzeem. Součástí výstavy bude i setkání s Čestmírem Suškou, a to 25. 9. v 18.00 u Kazatelny na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Interaktivní divadelně výtvarná inscenace Včely
Kristýna Täubelová, Dora Bouzková, Jan Beneš a Jiřina Vacková představí svou interaktivní divadelně výtvarnou inscenaci Včely v pátek 20. října ve spodní části sochařského parku U Sv. Josefa. Včelstvo funguje jako jediná bytost, jejíž srdcem je včelí matka. Jaké by to asi bylo, kdybychom sami sebe vnímali jako součást obrovského superorganizmu? Stan v krajině/úl, do kterého se slétávají lidé/včely, kteří zažívají společné sdílení prostoru, hlasu i vizuálních zážitků, nabízí účastníkům prostor pro odhalování paralel tak odlišných společenstev jako jsou lidstvo a včelstvo. VČELY jsou interaktivní autorská výtvarně-divadelní instalace Kristýny Täubelové, Dory Bouzkové, Jana Beneše a Jiřiny Vackové, zaměřená (nejen) na dětské publikum. Vznikly ve spolupráci se spolkem Loutky bez hranic.


Miro Tóth a Dystopic Requiem Qartet

vystoupí pátek 27. října. Dystopic Requiem Qartet pod vedením hudebního skladatele Miro Tótha vydalo tento rok album Black Angels Songs, které je specificky spjato s příběhem rodiny Gálových a jejich pohnutého osudu za druhé světové války. Uzlovým bodem pro rozhodnutí Miro Tótha pracovat s tímto tématem bylo vystoupení Fedora Gála proti neonacistům na protiromské demonstraci a tento moment se zrcadlí ve zvuku alba. Tóny smyčcového kvartetu jsou na tomto albu elektronicky proměňovány a promítají se do nich zvuky a ruchy inspirované konkrétními zaniklými budovami. Miro Tóth propojuje tradiční skladbu s experimentálními postupy v osobité symbiose.  


Z díla Karla Vika

Na začátku října Městské muzeum v Hořicích zahájí jubilejní výstavu díla významného hořického rodáka Karla Vika (versniáž 5. října v 17 hodin v Městském muzeu, Štorchova síň). Bude reflektovat proměny vnímání krajiny a významu, který jí přikládáme. Karel Vik (1883 – 1964) byl český grafik, ilustrátor a malíř, jeden ze zakládajících členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Věnoval se malbě a tvorbě grafických cyklů s tematikou krajiny. Ve svém díle zobrazoval například Český ráj, Krkonoše či Slovensko. Množství grafik a kreseb také zobrazuje známá místa Hořic a okolí. Výstava ke 140. výročí narození Karla Vika představí jeho grafické a malířské dílo uložené ve sbírkách hořického muzea. Vybrané práce zobrazující známá historická místa kraje budou konfrontovány se současnými fotografiemi stejných míst. Výstava bude slavnostně zahájena ve Štorchově síni hořického muzea ve čtvrtek 5. října a potrvá do 7. ledna 2024.
Připravilla Kateřina Goroškov Řeháková.

https://infocentrum.horice.org
www.muzeum.horice.org
www.galerie.horice.orgArchiv
for kids