Menu

Aleš Pangrác: Co v České televizi neřekli o dění v CzechTourismu

08. 12. 2018

S Alešem Pangrácem, teď bývalým ředitelem odboru regionální partnerství a vztahy České centrály cestovního ruchu – CzechTourism B2B Alešem Pangrácem, jsem se původně chtěl bavit o mezioborových produktech v cestovním ruchu. Jenže pak jsme rozhovor zaměřili jinak: média, zejména Česká televize, totiž informují o turbulentním dění v CzechTourismu značně jednostranně. Rozhodli jsme se to napravit, a zde je chybějící dílek mozaiky.
Aleši, co se děje v CzechTourismu?
V médiích se šíří „zaručené“ informace o CzechTourismu, které se přímo dotýkají i mojí osoby. Chtěl bych je uvést na pravou míru, ovšem upozorňuji, že v některých věcech nemohu být konkrétní vzhledem k probíhajícím úkonům orgánů.
V médiích zazněla dvě témata: za prvé to jsou údajné dotační podvody spojené se mnou a ministryní Klárou Dostálovou, a potom mé odvolání z funkce ředitele odboru regionálního partnerství a spolupráce B2B. Rozhodně je třeba říci, že tyto dvě věci spolu vůbec nesouvisejí. Nebyl jsem odvolán v souvislosti s první kauzou, ale na základě jakéhosi interního šetření, z jehož výsledky jsem neměl možnost se ani seznámit. I proto se budu zrušení pracovního poměru bránit.

Jak vedení CzechTourismu odůvodnilo vaši výpověď?
To bohužel nemohu konkrétně prozradit. Ovšem skutečnosti, které mi byly vyčítány, byly v administrativní rovině. Požádám tedy o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Co byste uvedl k té hlavní kauze, údajným dotačním podvodům?
Jak jsem již řekl, jsem společně s ministryní Dostálovou prověřován v údajných dotačních podvodech. Jen pro představu mohu zmínit veřejné známé skutečnosti. Tato kauza se má údajně týkat roku 2016. Jenže v agentuře CzechTourism platí interní předpisy, které mimo jiné stanovují kompetence na jednotlivých úrovních řízení. V pozici ředitele odboru, na kterém jsem byl, je možné samostatně rozhodovat o nákupu služeb, mediálního prostoru a dalších plněních do výše 100 tisíc Kč za jednotlivý případ. Je-li tato částka překročena, je třeba uzavřít smlouvu, kterou musí podepsat ředitelka agentury CzechTourism, finanční ředitel, auditor a další osoby. V praxi to znamená, že bez souhlasu všech těchto osob nemůže být smluvní vztah uzavřen. V médiích se hovoří o celkové částce zhruba 38 milionů Kč. Současně s tím se objevily informace, že jsem z této „nekalé“ činnosti měl mít osobní prospěch prostřednictvím nastrčených firem. Není to pravda. Pokud bych měl rozhodovat svévolně a bez další kontroly, jak je v médiích uváděno, každý si umí spočítat, kolik smluv do částky 100 tisíc Kč by muselo být uzavřeno. Druhou věcí je faktické uhrazení smluvních závazků. Samotnou fakturu musí provázet kompletní dokumentace smluvního plnění. A to se kontroluje znovu na několika úrovních. Rozhodnutí o uhrazení faktury je v kompetenci finančního ředitele agentury CzechTourism. Přesáhne-li částka plnění 200 tisíc Kč, obecně je potřeba vypsat veřejné výběrové řízení, které se řídí přesně stanoveným a transparentním postupem. Je vyloučeno, aby na pokyn náměstka nebo ministra bylo jakákoli částka vynaložena bez odpovídajícího protiplnění a bez kontrolních mechanismů.

Tak proč se o vás zajímá Policie ČR?
Jsem prověřován. Podotýkám však, že dosud jsem nebyl Policií ČR vyzván ani k podání vysvětlení, ani obviněn. Každopádně jsem připraven poskytnout maximální součinnost.
Připravil Petr Bílek.Související články


Z domova

Elektronické zadávání veřejných zakázek od října POVINNĚ

Od října letošního roku bude platit povinnost elektronického zadávání veřejných zakázek pro všechny zadavatele.

15. 06. 2018

číst dál


Mice Z domova

Liberecký fotograf představí v Praze snímky z listopadu 1989

„Jsem velmi rád, že má Severočeské muzeum možnost prezentovat část svých fotografických sbírek, které souvisí s návratem demokracie...

30. 10. 2019

číst dál


Nepřehlédněte


Mice

Výstaviště České Budějovice bude hostit druhý ročník odborné konference věnované turistickému ruchu na jihu Čech

Dvoudenní odborná konference Travelcon je největší letošní akcí, která se cíleně věnuje rozvoji cestovního ruchu v jižních Čechách. Uskuteční se ve dnech...

09. 02. 2018

číst dál


Lázeňství

Lázně Luhačovice pomáhají dětem od 1,5 roku

Uvažovali jste už o lázeňské léčbě svého dítěte? Plně ji hradí zdravotní pojišťovny. Každý rodič by udělal pro zlepšení zdravotního stavu svého dítě...

18. 10. 2017

číst dál


Czech specials new