Menu

Aleš Pangrác: Co v České televizi neřekli o dění v CzechTourismu

08. 12. 2018

S Alešem Pangrácem, teď bývalým ředitelem odboru regionální partnerství a vztahy České centrály cestovního ruchu – CzechTourism B2B Alešem Pangrácem, jsem se původně chtěl bavit o mezioborových produktech v cestovním ruchu. Jenže pak jsme rozhovor zaměřili jinak: média, zejména Česká televize, totiž informují o turbulentním dění v CzechTourismu značně jednostranně. Rozhodli jsme se to napravit, a zde je chybějící dílek mozaiky.
Aleši, co se děje v CzechTourismu?
V médiích se šíří „zaručené“ informace o CzechTourismu, které se přímo dotýkají i mojí osoby. Chtěl bych je uvést na pravou míru, ovšem upozorňuji, že v některých věcech nemohu být konkrétní vzhledem k probíhajícím úkonům orgánů.
V médiích zazněla dvě témata: za prvé to jsou údajné dotační podvody spojené se mnou a ministryní Klárou Dostálovou, a potom mé odvolání z funkce ředitele odboru regionálního partnerství a spolupráce B2B. Rozhodně je třeba říci, že tyto dvě věci spolu vůbec nesouvisejí. Nebyl jsem odvolán v souvislosti s první kauzou, ale na základě jakéhosi interního šetření, z jehož výsledky jsem neměl možnost se ani seznámit. I proto se budu zrušení pracovního poměru bránit.

Jak vedení CzechTourismu odůvodnilo vaši výpověď?
To bohužel nemohu konkrétně prozradit. Ovšem skutečnosti, které mi byly vyčítány, byly v administrativní rovině. Požádám tedy o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Co byste uvedl k té hlavní kauze, údajným dotačním podvodům?
Jak jsem již řekl, jsem společně s ministryní Dostálovou prověřován v údajných dotačních podvodech. Jen pro představu mohu zmínit veřejné známé skutečnosti. Tato kauza se má údajně týkat roku 2016. Jenže v agentuře CzechTourism platí interní předpisy, které mimo jiné stanovují kompetence na jednotlivých úrovních řízení. V pozici ředitele odboru, na kterém jsem byl, je možné samostatně rozhodovat o nákupu služeb, mediálního prostoru a dalších plněních do výše 100 tisíc Kč za jednotlivý případ. Je-li tato částka překročena, je třeba uzavřít smlouvu, kterou musí podepsat ředitelka agentury CzechTourism, finanční ředitel, auditor a další osoby. V praxi to znamená, že bez souhlasu všech těchto osob nemůže být smluvní vztah uzavřen. V médiích se hovoří o celkové částce zhruba 38 milionů Kč. Současně s tím se objevily informace, že jsem z této „nekalé“ činnosti měl mít osobní prospěch prostřednictvím nastrčených firem. Není to pravda. Pokud bych měl rozhodovat svévolně a bez další kontroly, jak je v médiích uváděno, každý si umí spočítat, kolik smluv do částky 100 tisíc Kč by muselo být uzavřeno. Druhou věcí je faktické uhrazení smluvních závazků. Samotnou fakturu musí provázet kompletní dokumentace smluvního plnění. A to se kontroluje znovu na několika úrovních. Rozhodnutí o uhrazení faktury je v kompetenci finančního ředitele agentury CzechTourism. Přesáhne-li částka plnění 200 tisíc Kč, obecně je potřeba vypsat veřejné výběrové řízení, které se řídí přesně stanoveným a transparentním postupem. Je vyloučeno, aby na pokyn náměstka nebo ministra bylo jakákoli částka vynaložena bez odpovídajícího protiplnění a bez kontrolních mechanismů.

Tak proč se o vás zajímá Policie ČR?
Jsem prověřován. Podotýkám však, že dosud jsem nebyl Policií ČR vyzván ani k podání vysvětlení, ani obviněn. Každopádně jsem připraven poskytnout maximální součinnost.
Připravil Petr Bílek.Dallmayr
PF 2021 CzechSpecials