Menu

Air France - KLM Martinair Cargo může spustit přepravu vakcín

15. 12. 2020

Profesní asociace ACFA sdružující letecké přepravce na pařížském letišti Charlese de Gaulla začala se stanovováním priorit a nutných opatření, která musí být dodržena při distribuci budoucí vakcíny proti onemocnění COVID-19. Již před několika týdny přepravila společnost Air France-KLM Martinair Cargo, která je součástí pracovní skupiny ACFA, vakcínu proti COVID-19 ve fázi třech klinických studií mezi Čínou a Chile, přes Amsterdam. V současné době se vše zaměřuje především na zvýšení efektivnosti při řízení toků vakcín, a to se dvěma hlavními prioritami: rychlost a bezpečnost.

ACFA sdružuje jak francouzské letecké společnosti, speditéry, přepravce a expresní operátory, tak i francouzské státní služby (policejní prefekturu pro bezpečnost a ochranu pařížských letišť, generální ředitelství pro cla a spotřební daně, Francouzský úřad pro civilní letectví). Od začátku koronavirové krize se přepravci provozující dopravu a logistiku zavázaly k zajištění kontinuity nákladní činnosti a přepravy potravin a základního zboží pro hospodářství země: lékařského vybavení a materiálu, potravinářských výrobků, komponentů a náhradních dílů pro průmysl.

Farmaceutické výrobky jsou přepravovány v letadlech určených pro přepravu osob. Flotila Air France disponuje za tímto účelem devadesáti devíti dálkovými letadly, Air France – KLM sto pětasedmdesáti letadly. Dále se také využívají nákladní letadla: ze strany Air France jsou to dva stroje, z flotily Air France - KLM celkem šest letadel. Letadlo Air France Cargo může nést více než jeden milion dávek během jednoho letu, dálkové osobní letadlo může přepravit více než 400 tisíc dávek v nákladovém prostoru.

Certifikace CEIV Pharma
Společnost Air France - KLM Martinair Cargo přepravuje farmaceutické výrobky (vakcíny, léky a další) již třicet let. Byla také první nákladní společností na světě, která v roce 2015 získala prestižní certifikaci CEIV Pharma (Centrum excelence pro nezávislé ověřovatele ve farmaceutické logistice). Tato certifikace se stala mezinárodním standardem v přepravě farmaceutických produktů a zejména vakcín.

Christophe Boucher, výkonný viceprezident Air France Cargo, uvedl: „Na základě více než třicetiletých zkušeností s přepravou farmaceutických produktů máme dostatečnou odbornost pro specifické zacházení s tímto citlivým a prioritním zbožím. Také díky vysoké kvalitě specializované infrastruktury chladicího řetězce je letiště Paříž-Charles de Gaulle bezpečným a vedoucím logistickým centrem pro přepravu farmaceutických výrobků. Společně s ACFA a celou nákladní komunitou Paříž-Charles de Gaulle jsme plně odhodláni čelit bezprecedentní výzvě dodávat vakcíny proti onemocnění Covid-19.“

Priority: rychlost a bezpečnost
ACFA v současné době analyzuje především rychlost a bezpečnost pohybu vakcín na letišti a jejich následné distribuci.

Zatím nezodpovězené otázky kolem distribuce vakcín
Vzhledem k stále se vyvíjející situaci zatím není jasné, kdy se s přepravou vakcín proti COVID-19 začne, odkud bude distribuce zahájena (tzn. místo výroby vakcín), kam budou dodávky směřovány a také není známo množství přepravovaných očkovacích látek. Dokud nebudou všechna tato fakta upřesněna, pracovní skupina pracuje s různými scénáři.  Stejně jako u převozu roušek (pro připomenutí: sto třicet pět letů z Asie do Francie po dobu čtyř měsíců) lze již předpokládat, že vakcíny budou muset být přepraveny i do území, která nemají jednotky na výrobu vakcín. Zde bude výhodou globální síť Air France – KLM, zejména regionu Afriky.
Připravila Lidija Erlebachová.

www.airfrance.cz
www.klm.cz
www.afklcargo.comArchiv