Menu

AHR ČR vyzývá ministra zdravotnictví ke změně nezákonných opatření

28. 04. 2021Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) považuje představené balíčky pro postupné uvolňování služeb a opatření s tím spojená za nelogická a nezákonná. V důsledku Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14601/2021 -6/MIN/KAN, jakož i opatření předcházejících, je nastolen plošný zákaz poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, aniž by byl reflektován vývoj pandemické situace, takový stav je neudržitelný a diskriminuje část podnikatelů. AHR ČR vyzvala Ministerstvo zdravotnictví, aby do 3.5. 2021 upravilo stávající opatření v souladu se zákonem. Pokud by k tomu nedošlo, je AHR ČR připravena iniciovat další právní kroky k nápravě. Dopis v tomto smyslu byl dnes zaslán ministru zdravotnictví s výzvou k nápravě.

V první řadě tak, jak jsou jednotlivá opatření formulována, neodpovídají faktickému stavu věci. Ve vztahu k restauracím jsou předmětná opatření formulována jako omezení provozu, fakticky se však jedná o úplný zákaz provozu, jelikož vyloučení veřejnosti znamená úplné uzavření provozovny a nikoli její omezení. Skutečnost, že Opatření umožňuje prodej tzv. „přes okénko“ nemá na daný závěr vliv, protože takový prodej se děje vždy dle podmínek opatření mimo (uzavřenou) provozovnu.  K faktickému zákazu provozu je však nutné detailnější odůvodnění, což opatření neobsahuje. Takový postup je možné považovat za obcházení zákona, a to i na základě závěrů posledního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR.

Opatření Ministerstva zdravotnictví nesplňuje i další podmínku zákona o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje zakázat nebo omezit pobyt veřejnosti v hotelech a restauracích za účelem zabránění šíření epidemie, resp. za účelem zabránění kontaktu osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami. To znamená, že aby mohlo k takovému zákazu dojít, musí existovat situace, kdy se v prostorech hotelů a restaurací společně potkávají skupiny osob u nichž je podezření z nákazy s osobami nenakaženými.  Zákaz pobytu byl takto odůvodnitelný na počátku pandemie COVID-19, avšak v současnosti lze umožnit pobyt v zařízeních osobám očkovaným, osobám s negativním testem na COVID-19, popř. osobám, které COVID - 19 v uplynulé době prodělaly. Těmto osobám není důvod podle zákona omezovat jejich pobyt v hotelech a restauracích.

AHR je rovněž toho názoru, že lze nastavit podmínky, za jakých by bylo možné obnovit provoz restaurací a hotelů ze 100 % a tyto provozovny mohou bez problému fungovat s minimálním, resp. téměř nulovým rizikem šíření onemocnění COVID-19. 

AHR tímto vyzývá Ministerstvo zdravotnictví k zahájení jednání o stanovení jasných podmínek pro znovuotevření provozoven restaurací a ubytovacích zařízení tak, aby již dále nebyl prokazatelně porušován zákon a nebylo likvidováno podnikání v oboru gastronomie a ubytovacích služeb. Jsme přesvědčeni, že takové řešení by mělo být nalezeno nejpozději 3.5.2021.
Připravil Václav Stárek.

www.ahrcr.cz

AHR-logo | Gastro&HotelArchiv