Menu

6. ledna projdou polskými městy Tříkrálové pochody

14. 12. 2017

V lednu už mají Češi většinou „po svátcích“ a těší se na lyžování nebo na jaro. Poláci však slaví ještě jeden důležitý svátek – Tři krále. Starý zvyk, kdy se svěcenou křídou píše na dveře domů K+M+B a kalendářní rok, je známý i v Česku, Poláci ale obnovili před devíti lety tradici průvodu jako velké sousedské oslavy. Nejednalo se přitom o iniciativu katolické církve, ale nápad několika zapálených organizátorů. 6. ledna 2018 tak opět projdou polskými městy tříkrálové průvody,  nejmasovější pouliční vánoční divadelní výjevy na světě. Účastní se jich miliony lidí.
„Asi vás to překvapí, ale je to velmi nová tradice, a navíc světská – založila ji skupina nadšenců. První tříkrálové průvody se konaly v roce 2009 ve Varšavě a v Toruni. V následujících letech se začala připojovat další města. Dnes se průvodů účastní tisíce lidí včetně představitelů církve. Varšavského tříkrálového průvodu se v letech 2016 a 2017 zúčastnil dokonce i polský prezident Andrzej Duda. V čele průvodu jsou vždy tři mudrcové, za nimi následují další postavy v kostýmech a nechybí ani živá zvířata včetně velbloudů. Průvod obvykle dojde na náměstí, kde se konají koncerty, charitativní program a podobně,“ popisuje etnoložka Małgorzata Michalska.
Nadace Tříkrálový průvod (Orszak Trzech Króli) neorganizuje jen samotné pouliční průvody. Věnuje se take charitativním akcím, připravuje vzdělávací, kulturní a umělecký program zejména pro děti. Tříkrálové průvody připravují jednotlivé lokální iniciativy, především farnosti, a vycházejí přitom především z dobrovolnické práce a nadšení místních lidí. Je tak určitým doplněním vánočních svátků, kdy se navštěvují především rodiny a není čas na sousedská setkávání.

Tříkrálový průvod v číslech
9 – podeváté projde polskými městy Tříkrálový průvod
515 – tolik průvodů prošlo polskými městy v roce 2017
1545 – počet králů, kteří v čele průvodů jeli v roce 2017 k jesličkám
2011 – od roku 2011 je svátek Tří králů dnem pracovního volna, tato tradice byla obnovena po padesáti letech. Svátek byl totiž zrušen v roce 1960.
2 miliony – tolik diváků sledovalo přímý přenos v televizi
Připravila Michaela Rozšafná, foto Mariusz Cieszewski.


www.polskyinstitut.czArchiv