Menu

52. ročník HF A. Dvořáka Příbram byl zakončen famózním koncertem

21. 10. 2021

hfad-zaver

O nádherný závěr 52. ročníku Hudebního festival A. Dvořáka Příbram se postarala Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Jakub Kleckera a skvělí slovenští pěvci Lenka Máčiková Kusendová a Ondrej Šaling. Uzavřel se tak ročník plný změn, přesunů a improvizace. Přesto se i v nelehkých podmínkách ovlivněných covidovou pandemií podařilo naplnit primární cíl. Přinést do Dvořákem milovaného regionu Příbramska kvalitní klasickou hudbu v provedení skutečných hvězd, ať už renomovaných nebo vycházejících.


Složité a vyčerpávající období má za sebou i ředitelka festivalu, Mgr. Albína Dědičík Houšková. Zajímá vás, jaké dojmy, radosti i případná zklamání jí nadvakrát připravovaný 52. ročník přinesl, a co prozradila z příprav nadcházejícího ročníku? Přečtěte si krátký rozhovor.
Co je pro vás největším pozitivním překvapením uplynulého ročníku? A je naopak něco, co vás zklamalo?
Po nezbytném zrušení festivalu v roce 2020 a jeho postupném překládání na jaře tohoto roku bylo pozitivním překvapením už to, že jsme nakonec celý hlavní program dokázali odehrát. Zklamáním je pak nízká návštěvnost koncertů, nicméně pochopitelná kvůli nutnosti respektovat covidová opatření, určitým přetrvávajícím obavám mezi lidmi i kumulaci akcí všeho druhu do poměrně krátkého časového úseku.

Měla jste v uplynulém období někdy pocit, že se odložený 52. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram nepodaří uskutečnit ani napodruhé?
Jako každý jsem v jarních měsících občas propadala skepsi, neboť ono pověstné světlo na konci tunelu se velice dlouho neobjevovalo. Přesto jsem věřila, že letos již koncerty uskutečníme – třebaže v jiných termínech či jiných místech. A koncerty se opravdu konaly a byly nádherné, o čemž svědčily i nadšené reakce publika včetně několikerých standing ovations.

Jak vnímáte podporu od Města Příbram, Středočeského kraje a dalších subjektů?
Za stabilní podporu všech výše zmiňovaných subjektů jsme velice vděční – bez nich by se festival nemohl konat, a to ani ve velmi okleštěném měřítku. Chceme-li zvát špičkové umělce, není možné koncerty bez dotací či velkých donátorů uskutečnit. Navíc v loňském roce, kdy jsme nemohli nic z připraveného programu odehrát, bylo pro nás nesmírně důležité, že nám část dotací, v případě ministerstva kultury dokonce celá dotace, zůstaly zachovány pro vyrovnání již vynaložených nákladů. Díky nim jsme jako festival loňský rok „přežili“ a mohli jsme letos na více než padesátiletou tradici opět navázat plnohodnotnou dramaturgií.

Prozradíte něco z připravovaného 53. ročníku? Na co se mohou příznivci Mistra Antonína Dvořáka a příbramského regionu těšit?
Je naším zvykem, odkrýt program festivalu až 1. února, nicméně, jak již bylo řečeno na závěrečném koncertu: tento ročník byl atypický v mnoha směrech, datem konání nevyjímaje, a proto také závěrečný koncert letošního ročníku předchází zahajovací koncert toho nadcházejícího pouze o 6 měsíců, a to na den přesně. Jelikož se nám po dlouhodobém jednání podařilo získat pro zahajovací koncert těleso, jehož zájezdní vystoupení v České republice se počítají na prstech jedné ruky, a které v Příbrami vystoupí po dlouhých 46 letech, rádi již dnes pozveme diváky do Divadla A. Dvořáka, kde se 12. dubna 2022 uskuteční slavnostní zahájení 53. ročníku ve znamení Dvořákovy Novosvětské a Čajkovského houslového koncertu d- dur, který přednese Česká filharmonie se sólistou Jiřím Vodičkou pod taktovkou Petra Altrichtera.   

52. ročník je tedy již minulostí. Byl krásný, byl náročný… ale hlavně BYL.  A zdá se, že plynule můžeme přejít k radostnému očekávání věcí příštích a těšit se nejenom na unikátní zahajovací koncert ročníku následujícího, ale zcela jistě i na další bohatý program.
Připravila Radka Svobodová.

www.hfad.cz
www.facebook.com/hfadpribram

          Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba