Menu

27. Podzimní festival duchovní hudby

19. 09. 2020

podzimn_festival_01

Olomouc, město s tisíciletou tradicí duchovního a hudebního života, je svou bohatou spirituální a hudební tradicí, mnoha skvosty sakrální i světské architektury, předurčeno být hostitelem jednoho z nejprestižnějších evropských festivalů duchovní hudby. Biskupství tu v roce 1063 založil český kníže Vratislav. V roce 1777 byla olomoucká diecéze povýšena na arcidiecézi. Vysoce rozvinutý a čilý hudební život se v minulosti soustředil kolem metropolitní kapituly a přitahoval vynikající hudebníky nejen do Olomouce, ale i do širokého okolí. Význační skladatelé a instrumentalisté zasvětili své životy rozvoji a obohacování zdejší kultury. Renesanční polyfonik Jacobus Gallus působil jako regenschori v katedrále sv. Václava, skladatel a houslista Heinrich Ignaz Biber, jakož i český barokní skladatel Pavel Josef Vejvanovský žili a pracovali v arcibiskupském paláci v nedaleké Kroměříži. V roce 1767 navštívil Olomouc tehdy jedenáctiletý W. A. Mozart a údajně zde složil svou Olomouckou symfonii. V Olomouci zanechali své stopy i jiní význační skladatelé: Antonín Dvořák spolupracoval se sborem Žerotín a věnoval mu své oratorium Sv. Ludmila a Gustav Mahler dirigoval orchestr olomouckého německého divadla. Ludwig van Beethoven věnoval svou slavnou Missu solemnis arcivévodovi Rudolfovi Habsburskému u příležitosti jeho intronizace jako arcibiskupa olomouckého a Leoš Janáček dedikoval svou Glagolskou mši arcibiskupu Prečanovi.

www.podzimni-festival.cz

 pfdh_letak

 Archiv